• In English
 • Розпочато відкрите голосування за зобов’язання, що буде номіноване від України на нагороду Open Government Awards
  опубліковано 02 вересня 2021 року о 11:39

  У 2021 році відзначається 10-та річниця запровадження міжнародної Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд".

  Керівний комітет Ініціативи з нагоди 10-ї річниці оголосив конкурс серед країн-учасниць Ініціативи на нагородження премією Open Government Awards.

  Кожна країна має обрати одне зобов’язання, яке може номінуватися на нагороду. Зобов'язання має обиратися зі списку зобов'язань, що були реалізовані у 2011 – 2020 роках в рамках планів дій та попередньо відібрані Керівним комітетом Ініціативи, із залученням багатостороннього форуму заінтересованих сторін (в Україні – Координаційна рада з питань реалізації Ініціативи). Також може проводитися відкрите голосування представників громадськості.

  Після номінування зобов'язань країнами-учасницями на веб-сайті Ініціативи відбудеться голосування, за результатами якого обиратимуться по три зобов’язання від кожного регіону (Америка, Європа, Азія, Африка). Переможців буде відзначено на Глобальному саміті у грудні 2021 року.

  Україна бере участь в Ініціативі від початку її створення, з 2011 року. Протягом 10 років було реалізовано 4 плани дій та забезпечується реалізація п'ятого.

  На голосування виносяться п'ять зобов'язань, попередньо відібраних Координаційною радою з питань реалізації Ініціативи в Україні:

  • запровадження інформування громадськості у доступній формі про публічні фінанси, а також проекти економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;
  • забезпечення відкритості та прозорості продажу та оренди публічних активів і майна (Прозорро.Продажі);
  • здійснення заходів для набуття Україною статусу відповідності стандартам Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI);
  • створення єдиного веб-порталу декларацій про доходи, майно і витрати державних службовців для їх оприлюднення у відкритому доступі;
  • відкриття доступу до архівів органів внутрішніх справ та спецслужб СРСР 1917–1991 років.

  Запрошуємо взяти участь у голосуванні та до 9 вересня 2021 р. обрати одне із запропонованих зобов'язань для номінування від України на нагородження премією Open Government Awards.


  Проголосувати можна за посиланням: https://forms.gle/QanjaXtpEMUTDpvQ7.


   

  Довідкова інформація про досягнення у рамках зобовязань, винесених на голосування: 

   

  1. Запровадження інформування громадськості у доступній формі про публічні фінанси, а також проекти економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (план дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на 2018 – 2020 роки)

  З 2016 року в Україні активно розвивається Інформаційно-аналітична система «Прозорий бюджет», що забезпечує прозорість бюджетних процесів та дозволяє громадянам контролювати використання бюджетних коштів.

  У рамках виконання зобов’язання був розроблений і впроваджений новий модуль Інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет” – портал “Бюджет для громадян” – https://openbudget.gov.ua. Це офіційний державний портал з відкритими даними про публічні фінанси: державний та місцеві бюджети.

  Основна мета порталу – зробити зрозумілим, на що витрачаються кошти платників податків. Громадяни, представники інститутів громадянського суспільства, експерти, державні службовці отримали доступ до інформації про бюджетний процес та його учасників, показники державного та місцевих бюджетів. Важливою складовою порталу став інструмент BOOST-аналізу, який допомагає самостійно аналізувати показники і тенденції в розрізі бюджетів.

  Також важливою частиною виконання зобов'язання стало розроблення і введення в експлуатацію порталу “Реєстр проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями” – https://proifi.gov.ua.

  На порталі у доступній формі оприлюднена інформація про проекти соціального і економічного розвитку України, які реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій, а також є статистика для розуміння динаміки використання коштів по роках та структури фінансування проектів за галуззю реалізації, за кредиторами та відповідальними виконавцями.


  2. Забезпечення відкритості та прозорості продажу та оренди публічних активів та майна (Прозорро.Продажі) (план дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на 2018 – 2020 роки)

  На виконання зобов'язання повністю змінено законодавство і впроваджені нові цифрові інструменти продажу та оренди державного і комунального майна.

  Уся приватизація та оренда державного майна в Україні відбувається в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" (https://prozorro.sale/), що забезпечує відкритість та прозорість усіх процесів, повний доступ бізнесу до державного та комунального майна, відсутність корупції.

  Система онлайн-аукціонів допомагає державі та місцевій владі продавати та здавати в оренду майно і нерухомість прозоро і за ринковою ціною.

  Система повернула довіру до процесу приватизації. Уся приватизація вартістю до 250 млн грн проходить через цифрові електронні аукціони в системі "Прозорро.Продажі" з 2018 року. За цей час проведено понад 3 тисячі аукціонів, за результатами яких понад 7,5 млрд грн надійшли до бюджетів різних рівнів.

  Уся оренда державного та комунального майна цифровізована в єдиній системі "Прозорро.Продажі" з 2020 року. Проведено понад 10 тисячі аукціонів, завдяки чому понад 600 млн грн щорічно надходять до бюджетів різних рівнів. Усім бажаючим доступна інформація про всі договори оренди державного, комунального майна та всі потенційні об'єкти оренди зібрані в єдиній системі, замість оголошень в паперових газетах для обраних, як було раніше.

  Відкритий API системи, сучасний портал аукціонів, детальний модуль аналітики дозволяють аналізувати всі угоди з продажу або оренди публічних активів, підтверджувати відповідність дій службовців, посилювати контроль з боку громадськості. Створені умови для запобігання корупції надали доступ середньому та малому бізнесу до нових інвестиційних можливостей, забезпечили рівність прав та умов співпраці з державою для всіх, а державі та громадам дозволили отримати додаткові бюджетні доходи.


  3. Забезпечення реалізації в Україні Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) (план дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на 2016 – 2018 роки)

  Рух України у напрямку приєднання до стандартів міжнародної Ініціативи прозорості видобувних галузей (ЕІТІ) розпочався у 2012 році саме як складова впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”. Метою стало забезпечення прозорості в управлінні природними ресурсами країни і розкриття інформації про державні доходи від видобувного сектору.

  Україна приєдналася до ЕІТІ у 2013 році і започаткувала підготовку та опублікування звітів (вже опубліковано у форматі відкритих даних 6 річних звітів).

  Водночас ключовим моментом для впровадження Ініціативи стало прийняття Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”. Він врегулював питання збирання, розкриття та поширення інформації з метою забезпечення прозорості та запобігання корупції у видобувних галузях.

  Україна стала першою країною у світі, яка розкрила інформацію про бенефіціарних власників видобувних компаній згідно вимог Стандарту ЕІТІ.

  Відповідно до Закону був створений Портал даних видобувної галузі України – https://eiti.gov.ua, який поєднав в собі електронну систему подання та аналізу звітності і платформу для аналізу відкритих даних в сфері видобування в Україні та світі.

  Громадяни, представники інститутів громадянського суспільства, експерти, інвестори отримали доступ до повної та об’єктивної інформації щодо видобувної галузі України і використання корисних копалин.


  4. Створення єдиного веб-порталу декларацій про доходи, майно і витрати державних службовців для їх оприлюднення у відкритому доступі (план дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на 2014 – 2015 роки)

  Перша версія Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який дозволяє подавати та переглядати декларації майнового стану публічних службовців, була презентована громадськості на початку 2016 року.

  Громадяни, представники інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації отримали відкритий доступ до суспільно важливої інформації про доходи, майно і витрати посадових осіб, що стало важливим кроком до посилення протидії корупції в Україні.

  У 2020 році відбулася модернізація Реєстру, що дозволила суттєво спростити подання інформації для суб’єктів декларування та надала представникам громадськості більше можливостей для зручного пошуку у публічній частині Реєстру. Такий пошук легко здійснити, як за прізвищем конкретних посадових осіб, так і за категорією посад.

  Станом на початок вересня 2021 р. у Реєстрі – https://public.nazk.gov.ua/ міститься понад 6,5 млн документів.


  5. Відкриття доступу до архівів органів внутрішніх справ та спецслужб СРСР 1917—1991 років (план дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на 2014 – 2015 роки)

  На виконання зобов’язання на початку 2015 року був прийнятий Закон України “Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років”.

  Це стало важливим кроком до відкриття інформації про роботу репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років, а також однією із гарантій неповернення тоталітарних практик в незалежній Україні.

  Завдяки прийняттю Закону, кожен громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, мають право отримати за заявою доступ до архівів репресивних органів. Такий доступ у читальній залі архівної установи є безоплатним.

  Реалізацію Закону забезпечує, насамперед, спеціально створений галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті – https://hdauinp.org.ua/. При архіві діє також Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих, який безкоштовно допомагає у встановленні відомостей про рідних.