• In English
 • Оголошення про проведення конкурсу з формування складу Ради громадського контролю та установчих зборів
  Державне бюро розслідувань, опубліковано 21 лютого 2018 року о 11:47

  ЗАТВЕРДЖЕНО                 

  Наказ

  Державного бюро розслідувань

  21 лютого  2018 р. № 15

   

   

   

  ОГОЛОШЕННЯ 

  про проведення конкурсу з формування складу 

  Ради громадського контролю та установчих зборів

   

  Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1086 затверджено Порядок формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (далі – Порядок).

  Відповідно до п. 2 Порядку склад Ради формується за результатами конкурсу, проведеного під час установчих зборів Ради шляхом рейтингового голосування за осіб, кандидатури яких внесені громадськими об’єднаннями. Вони мають бути особисто присутніми на установчих зборах.

  Брати участь у конкурсі можуть делеговані особи від громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та протягом не менше двох років до дня подання документів для участі в конкурсі провадять діяльність з питань, пов’язаних із правозахисною діяльністю.

  До участі в конкурсі не допускаються делеговані особи, які вже є членами громадських рад при інших правоохоронних органах або членами Громадської ради доброчесності.

  Кожне громадське об’єднання делегує для участі в конкурсі до складу Ради лише одну особу, стосовно якої не застосовуються обмеження щодо членства в Раді громадського контролю відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» і Порядку формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

  Згідно з ч. 1 ст. 28 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» до складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань не можуть входити:

  1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

  2) особи, які були працівниками правоохоронних органів упродовж попередніх двох років (незалежно від тривалості);

  3) особи, близькі особи яких були працівниками Державного бюро розслідувань упродовж попередніх двох років (незалежно від тривалості).

  Перелік документів для участі в конкурсі та строки проведення конкурсу.

  Для участі в конкурсі громадські об’єднання у 15-денний строк з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу подають:

  1) рішення керівного органу громадського об’єднання про делегування особи для участі в конкурсі;

  2) засвідчену в установленому порядку копію статуту громадського об’єднання (її скановану копію — у разі надсилання документів електронною поштою);

  3) інформацію про результати діяльності громадського об’єднання з питань, пов’язаних із правозахисною діяльністю (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання громадським об’єднанням відповідному органові державної влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень тощо) протягом не менше двох років до дня подання документів для участі в конкурсі;

  4) заяву делегованої особи про згоду на участь у роботі Ради з повідомленням про відсутність обмежень щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»;

  5) копію паспорта делегованої особи, засвідчену в установленому порядку;

  6) автобіографію делегованої особи, що обов’язково повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (в тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості, інформацію про досвід та досягнення в роботі, пов’язаній із сферою правозахисної діяльності;

  7) мотиваційний лист делегованої особи, в якому викладаються її мотиви обрання до складу Ради громадського контролю;

  8) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти делегованої особи;

  9) письмову згоду делегованої особи на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 6, 7 цього пункту.

   

  Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з «21» лютого по «7» березня 2018 року включно.

          Перелік документів для участі у конкурсі визначений Порядком формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року №1086.

          Документи для участі в конкурсі подаються (приймаються):

  поштою (рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу: 01008, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ. Конверт із пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому куті): «КОНКУРС РГК ДБР»;

  особисто за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, під’їзд №6 (Кабінет Міністрів України), телефон для виклику працівника Бюро 256-72-77;

  електронною поштою dbr@kmu.gov.ua.

  Установчі збори будуть проведені о 14.00 год. 30 березня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81-б (Національна академія прокуратури України).

  Реєстрація учасників з 13.00 год. до 14.00 год.

  Контактна інформація уповноваженої особи: +38 044 256-72-77