• In English
 • Міненерго пропонує встановити нульову ставку екологічного податку в результаті спалювання біопалива - триває обговорення законопроекту
  Міністерство енергетики України, опубліковано 08 квітня 2021 року о 20:37

  Міністерство енергетики України оприлюднило для публічного обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива». Ухвалення законопроекту сприятиме збільшенню виробництва енергії з біопалива в Україні та подальшому переходу підприємств з викопних видів палива (вугілля, газу, торфу) на використання цього різновиду палива, що виробляється з біологічно відновлюваних джерел органічного походження.

  Поточний підхід не відповідає міжнародній практиці

  Наразі підприємства та інші суб'єкти господарювання, які спалюють біопаливо на стаціонарних джерелах забруднення, так само сплачують податок за викиди двоокису вуглецю у розмірі 10 грн за тонну, які й інші суб’єкти господарювання, які спалюють інші енергоносії і здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

  Проте такий стан речей не відповідає світовій практиці. Згідно з Методологією механізму чистого розвитку Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, біопаливо вважається СО2-нейтральним паливом, адже при його спалюванні двоокису вуглецю утворюється стільки, скільки було поглинуто рослинами під час росту.

  У всіх країнах-членах ЄС податки на викиди двоокису вуглецю під час виробництва енергії також не застосовуються. Наприклад, у Данії стягуються податки на виробництво, переробку, зберігання викопних палив для опалення, зокрема енергетичний податок на нафтопродукти, вугілля, лігніт і кокс чи податок на СО2 з окремих енергопродуктів, однак біопалива звільнені від оподаткування. Схожа ситуація у Швеції та Великобританії, де податком обкладаються викопні палива, але звільнено від оподаткування біопаливо

  Що змінить законопроект? 

  Запропоновано встановити нульову ставку екологічного податку для установок, які внесено до реєстру установок, що використовують виключно біопаливо.

  Створення та ведення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, буде здійснюватись Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

  Ухвалення закону сприятиме заміщенню газу біопаливом

  Прийняття запропонованих змін сприятиме:

  • створенню реєстру установок, що працюють виключно на біопаливі;
  • забезпеченню виконання положень Енергетичної Стратегії, міжнародних зобов’язань;
  • звільненню від оподаткування та створенню умов для подальшого стимулювання виробництва енергії з біопалива;
  • скороченню споживання імпортного газу та забезпеченню незалежності населення від дедалі вищих тарифів на опалення завдяки розвитку ринку біоенергетичних технологій і необхідної інфраструктури, що дозволяє повною мірою використовувати потенціал місцевої біомаси;
  • зменшенню собівартості виробленої енергії, що дасть можливість зменшити тариф для споживача (≈ на 10%);
  • створенню нових робочих місць на суміжних ринках;
  • надходженню до бюджетів всіх рівнів від збільшення виробництва енергії та від діяльності на суміжних ринках;
  • залучення інвестицій у сферу використання біопалива;
  • зниження рівня викидів СО2 в атмосферу шляхом заміщення газового обладнання котельнями, що працюють на біопаливі.

  Публічне обговорення триватиме місяць

  З документом можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики /за посиланням/.

  Зауваження та пропозиції до проекту Закону приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця, до 8 травня 2021 року, за адресою: Міністерство енергетики України, 01601 вул. Хрещатик, 30; е-mail: erossikov@gmail.com.