• In English
 • Держаудитслужба подолала піврічний рубіж реалізації моніторингу закупівель
  Державна аудиторська служба України, опубліковано 21 червня 2019 року о 13:37

  Держаудитслужба переступає рубіж - 6 місяців роботи в напрямі реалізації функції моніторингу закупівель й аналізує перші досягнення та проблемні питання, що постають.

  Унесенням наприкінці 2017 року змін до Закону України «Про публічні закупівлі» Держаудитслужба отримала потужний інструмент фінансового контролю – моніторинг закупівель. За своєю суттю моніторинг закупівель є попереджувальним контролем, головною особливістю якого є відкритість і прозорість, адже основні дії як замовників, так і органів державного фінансового контролю під час моніторингу відображаються публічно в електронній системі закупівель.

  Із початку запровадження моніторингу Держаудитслужба охопила контролем майже 4,3 тис. закупівель загальною очікуваною вартістю 40,6 млрд гривень. Вдалося запобігти порушенням шляхом відміни процедур закупівель загальною очікуваною вартістю майже 5,4 млрд грн та більш як на 660 млн грн розірвано договорів. І хоча наявні результати моніторингу засвідчили його ефективність у запобіганні порушенням, механізм такого контролю потребує подальшого вдосконалення.

  Одним з актуальних питань наразі є вдосконалення функціональних можливостей електронного кабінету, позаяк активний етап практичного його застосування засвідчив чималу кількість проблем та недоліків, які потребують розв’язання з боку саме ДП ProZorro.

  Варто нагадати, що технічне забезпечення процесу моніторингу закупівель (створення та супроводження програмного забезпечення) повною мірою є зоною відповідальності Мінекономрозвитку та підпорядкованого йому ДП ProZorro.

  Окремої уваги потребує вдосконалення ризикорієнтована система відбору процедур, бо технічні можливості роботи електронної системи закупівель не дають змоги впровадити автоматичні індикатори ризиків, які свідчили б про наявність ознак порушень замовниками законодавства під час кваліфікації учасників та подальшого вибору переможця торгів.

  На сьогодні рішення про початок моніторингу закупівель приймається за однією з п’яти підстав, зокрема, за даними автоматичних індикаторів ризиків або інформації, отриманої від громадських об’єднань. При цьому Закон не передбачає визначення пріоритетності тих чи інших підстав.

  Слід зауважити, що результати моніторингу закупівель, рішення про початок яких було прийнято органом державного фінансового контролю за ознаками порушень законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель, є найрезультативнішим (майже 94%).

  Чого не можна сказати про результати моніторингу закупівель, проведених на підставі звернень громадських об’єднань (55%). Навіть такий результат досягнуто переважно не за ознаками порушень, викладених у зверненнях, а за результатом самостійно виявлених порушень органом державного фінансового контролю.

  Згідно з нормами чинного законодавства органи державного фінансового контролю фактично можуть складати протокол про адміністративне правопорушення за статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення лише у разі вчинення таких порушень, як здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур та неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства.

  Навіть у разі виявлення таких порушень не завжди є можливість скласти протокол про адміністративне правопорушення через брак доступу до необхідних персональних даних порушників.

  За результатами детального опрацювання законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» Держаудитслужба надіслала Мінекономрозвитку низку пропозицій, які насамперед стосуються вдосконалення порядку проведення та реалізації моніторингу закупівель, механізму попередження порушень та посилення відповідальності замовників за невиконання ними вимог законодавства.

  Наприклад, щоб уникнути корупційних ризиків, Держаудитслужба запропонувала передбачити потребу розгляду замовником тендерних пропозицій на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій в усіх випадках проведення процедури відкритих торгів, а не лише у разі проведення так званих «европейських торгів».

  Утім, деякі представники громадських об’єднань не зважають на те, що повноваження Держаудитслужби щодо моніторингу закупівель спрямовані найперше на запобігання порушенням задля забезпечення збереження та ефективного використання ресурсів держави, хибно сприймають моніторинг як спосіб фіскального тиску на замовників за будь-які порушення законодавства у сфері публічних закупівель, що суперечить меті законодавця (запобігти порушенням та їх наслідкам без застосування заходів впливу до замовників у разі усунення ними порушень.

  Розуміючи важливість єдиного підходу до роз’язання нагальних проблем, Держаудитслужба закликає до конструктивної взаємодії усіх учасників процесу закупівель та громадськості задля досягнення єдиної мети – повернення втраченої довіри суспільства до наявної системи закупівель в Україні.

  Нагадаємо, що новий розширений моніторинг закупівель, який наділяє аудиторів реальними повноваженнями для контролю державних закупівель, став можливим завдяки прийняттю законопроекту № 4738-д від 30.03.2017.