• In English
 • Денис Малюська: Схвалений Урядом законопроект про медіацію дозволить розвантажити судову систему
  Міністерство юстиції України, опубліковано 22 квітня 2020 року о 13:38

  Кабінет Міністрів України схвалив з врахуванням зауважень та доопрацюванням у триденний термін проект Закону України «Про медіацію», який на законодавчому рівні закріплює можливість проведення процедури медіації.

  Міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що інститут медіації, широко розповсюджений у світовій та європейській практиці, надає можливість обирати досудові і позасудові способи для вирішення конфліктів (спорів) при збереженні можливості звертатись до суду для їх вирішення.

  «Хоча в Україні практика вирішення конфліктів та спорів шляхом медіації поступово збільшується, однак досі законодавством України процедура медіації залишається не врегульованою. Водночас підготовка відповідного проекту закону продиктована також необхідністю ратифікації та імплементації Сінгапурської конвенції про медіацію», - зауважив Міністр.

  Він підкреслив, що ухвалення даного законопроекту дозволить  значно розвантажити судову систему, оскільки до медіації буде довіра у сторін договору.

  Проектом Закону, розробленим Мін’юстом, визначаються правові засади та порядок проведення медіації в Україні. Зокрема, передбачається, що:

  процедура медіації застосовуватиметься у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин;

  фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора для проведення медіації як до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, так і під час судового, третейського чи арбітражного провадження або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу;

  медіація проводитиметься за взаємною згодою сторін медіації відповідно до принципів добровільності; конфіденційності; незалежності та нейтральності, неупередженості медіатора; самовизначення та рівності прав сторін медіації;

  набути статус медіатора зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами;

  підготовка у сфері медіації становитиме не менше як 90 годин навчання медіатора, у тому числі 45 годин практичного навчання, та включатиме теоретичні знання та практичні навички щодо принципів, порядку та методик проведення медіації, правового регулювання медіації, етики медіатора, ведення переговорів та врегулювання конфліктів (спорів);

  підготовку у сфері медіації здійснюватимуть заклади освіти, а також організації, що забезпечують проведення медіації, об’єднання медіаторів, суб’єкти господарювання будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, що мають право надавати послуги у сфері медіації або організовувати їх надання відповідно до законодавства;

  реєстри медіаторів зможуть вести об’єднання медіаторів, організації, що забезпечують проведення медіації, а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які залучають медіаторів або послугами яких користуються.

  «Також проектом Закону пропонується визначити права та обов’язки медіатора та сторін медіації, порядок проведення медіації, а також вимоги до договору про медіацію та до угоди про врегулювання конфлікту (спору) за результатами медіації. Разом з цим пропонується передбачити, що у разі успішного проведення медіації щодо спору, який є предметом розгляду суду, відповідній стороні судового провадження судом буде повернуто 60% сплаченого судового збору», - додав Денис Малюська.

  Крім того, прикінцевими та перехідними положеннями проекту Закону пропонується внести зміни, зокрема, до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, якими запропоновано, що під час підготовчого засідання суд з’ясовує, чи бажають сторони провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, право суду оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі, якщо сторони прийняли рішення провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, право суду зупинити провадження у справі у зв’язку з проведенням медіації, строк такого зупинення (на час проведення медіації, але не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали судом) та можливість зупинити провадження у справі на стадії її розгляду по суті.

  «Законопроект матиме позитивний вплив для сторін конфлікту, адже дозволить скоротити строки розгляду справ та зменшити їхні витрати на розгляд справи. З другого боку, запропоновані ініціативи допоможуть зменшити навантаження на суди, а також підвищити кількість добровільно виконуваних судових рішень», - підсумував очільник Мін’юсту.