• In English
 • Мінкультури прозвітувало про хід і результати виконання культурного блоку Програми діяльності Уряду в 2016 році
  опубліковано 13 квітня 2017 року о 15:22

  На засіданні Комітету з питань економічної політики Верховної Ради України, на якому члени Уряду презентували Звіт про результати своєї роботи за минулий рік, Міністерство культури представило свої напрацювання щодо результатів виконання культурного блоку Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році.

  Зокрема, презентація  звіту про діяльність відомства акцентує увагу на основних ідеях та ініціативах, які впроваджує Міністерство культури з метою оновлення засад культурної політики, які передбачають розвиток підприємницької моделі культури та враховують її важливість для економічного зростання держави, консолідацію суспільства, європейсько-орієнтовану модель розвитку людських ресурсів.

  «Ми перезавантажуємо  політику, сприймання культури, її місце в суспільних відносинах, саме Міністерство і культурні заклади. І основні принципи, на які ми спираємося, це: комплексність, системність та уніфікація підходів»,- каже Міністр культури України Євген Нищук.

  «Сьогодні основними характеристиками діяльності Міністерства культури України є багатовекторність та високі амбіції щодо впровадження тих корінних  змін, яких вимагає українське суспільство».

  Серед основних кроків, здійснених Міністерством культури України в напрямку реформування  культурної політики, відзначено зміну управлінської парадигми Міністерства культури. Проведено функціональну реорганізацію Міністерства культури України (створено нові структурні підрозділи, додано нові функції та повноваження - стратегічне планування, розвиток креативних індустрій; створено управління з питань мовної політики та літератури, мова - пріоритетний напрям; організація державних подій).

  Розпочато функціональний аудит Мінкультури Європейською Комісією - це один з пріоритетних напрямків в боротьбі з корупцією, який корелюється з пріоритетами Уряду в антикорупційній сфері: попередні результати будуть у кінці травня 2017 року.

  Залучено експертів у рамках проекту ЄС «Association4U» (з грудня 2016 року по жовтень 2017 року в Мінкультури працюють 3 експерти) для вироблення політики у сфері креативних індустрій.

  Здійснено реформування наукових інституцій, які знаходяться у сфері впливу Мінкультури (Український центр культурних досліджень, Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса та Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень. Перепрофілювання цих установ на культурно-просвітницькі центри дозволило згаданим установам продовжувати займатися науковою діяльністю та здійснювати прикладні наукові дослідження за кошти Державного бюджету зі збереженням передбачених законодавством усіх соціальних гарантій і прав; отримувати додаткове фінансування на здійснення прикладних наукових досліджень за рахунок коштів Державного бюджету; мати можливість надавати платні послуги, чого раніше вони були позбавлені.

  У рамках проведення реформи децентралізації Міністерством культури впроваджується низка ініціатив. Так, проведено ретельну інвентаризацію і оцінку стану наявних закладів культури у малих містах,  селищах та селах.

  Також запущено проект із адаптації, дослідження та запровадження системи індикаторів ЮНЕСКО в Україні (індикаторів впливу культури на соціально-економічний розвиток – CDIS) для отримання об’єктивних наукових даних про розвиток сфери культури в Україні. Це дослідження у кількісних і економічно обґрунтованих показниках продемонструє місце культури в економіці та суспільстві.

  Підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки впровадження ініціатив з децентралізації влади за відповідними секторальними напрямками з проектом міжнародної технічної допомоги «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE), який фінансується Міністерством міжнародних справ торгівлі і розвитку Канади та впроваджується в Україні канадською компанією Agriteam Canada Consulting Ltd. У його рамкахо проведено низку заходів, в тому числі навчань для співробітників Мінкультури.

  Наступним кроком, здійсненим Міністерством культури, стало значне розширення кола стейкхолдерів у сфері культури.

  «Жодне рішення Міністерством культури  не приймається за закритими дверима. У 2016 році ми заклали підґрунтя для активної діяльності в майбутньому – залучили фахових спеціалістів до роботи в експертних радах та об’єднали їх за напрямками. Ми добре розуміємо, що в оновленій політиці важливо спиратися на експертні думки, чути усі голоси і враховувати думки фахового та громадського сектору», - коментує цей напрямок діяльності  Євген Нищук.

  Одним із важливих завдань сьогодні Мінкультури вбачає у  проведенні модернізації державної політики у сфері культури, у тому числі удосконалення системи культурно-мистецької освіти: модернізації змісту та умов надання мистецької освіти. Зокрема, відомством  внесено пропозиції до проекту Закону України «Про освіту» щодо мистецької освіти, які були враховані під час розгляду законопроекту в першому читанні; проведено тематичні семінари за участю керівників мистецьких шкіл у 8 областях України; розроблено проект системи моніторингу якості початкової мистецької освіти; створено Раду з питань культурно-мистецької освіти, якою розроблено пропозиції до умов ліцензування закладів освіти в частині діяльності мистецьких шкіл як закладів позашкільної освіти, які надіслані до Міністерства освіти і науки України. Cпільно з членами Ради розроблено мінімальні стандарти забезпечення послугами з початкової мистецької освіти, які будуть представлені на обговорення в рамках «мінімального культурного кошика», проведено моніторинг потреби державних спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів у матеріально-технічному забезпеченні освітнього процесу.

  Значні позитивні зрушення  відбулися у розвитку вітчизняного кіновиробництва. Зокрема, збільшено обсяги національного кіновиробництва за фінансової підтримки держави.

  Ще одним важливим напрямком діяльності відомства є активізація роботи зі  збереження культурної спадщини та культурних цінностей. Починаючи з кінця 2016 року та на початку 2017 року розблоковано наповнення Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Так, за цей період  Державний реєстр нерухомих пам’яток України поповнився 561 об’єктом культурної спадщини за категорією місцевого значення та планується внесення ще понад 1000 об’єктів культурної спадщини.

  Запроваджено прозорість надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини та утворено Експертно-фондову комісію для відбору унікальних музейних предметів для включення до Державного реєстру національного культурного надбання.

  Серед найближчих планів діяльності відомства: актуалізувати нормативно-правову базу у сфері культури; створити дієву систему стимулів для культурно-мистецької діяльності; створити електронний інформаційний ресурс з базами даних про об’єкти культурної спадщини, культурні цінності (в т.ч. про предмети Музейного фонду України); підвищити якість культурних послуг в місцевих громадах;     модернізувати зміст та умови надання мистецької освіти.

  «Таким чином, Міністерство стратегічно і практично забезпечує виконання завдань, вирішення яких вимагає українське суспільство: консолідація, примирення, людський розвиток», - говорить  Євген Нищук.