• In English
 • НКЦПФР затвердила рекомендації з управління ризиками клієнтів СПФМ – профучасників фондового ринку (небанківських фінансових установ)
  опубліковано 13 січня 2017 року о 15:57

  НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на засіданні, яке відбулось 12 січня 2017 року, затвердила Рекомендації з управління ризиками клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу - професійних учасників фондового ринку.

  Рекомендації спрямовані на додаткові заходи обачливості щодо певних операцій та клієнтів, які можуть здійснювати підозрілі фінансові операції, які не мають очевидного економічного сенсу.

  Зокрема, Комісія рекомендує суб’єктам первинного фінансового моніторингу - торговцям цінними паперами та компаніям з управління активами - встановити рівень ризику «високий» таким клієнтам:

  1) емітентам цінних паперів, які не розмістили протягом останніх двох років в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР регулярну річну інформацію;

  2) емітентам цінних паперів ІСІ (у разі публічного розміщення цінних паперів), щодо яких відсутня, за останні два роки, інформація у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР;

  3) емітентам, обіг цінних паперів яких зупинений на будь-якій фондовій біржі, або зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо всього випуску цінних паперів;

  4) емітентами цінних паперів щодо яких наявна інформація на офіційному веб-сайті НКЦПФР про складання акта про відсутність за місцезнаходженням;

  5) особам, які укладають правочини з цінними паперами емітентів, визначених у пунктах 1 - 4;

  6) особам, яка в процесі обслуговування не надають повний обсяг інформації, необхідної для проведення оцінки ризику клієнта;

  7) особам-нерезидентам, які мають місце реєстрації (місцезнаходження) в країні – агресорі.

  Разом з цим ці Рекомендації є одним із елементів який спрямований на усунення недоліків які визначені Звітом про проведення Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні та стосуються ринку цінних паперів.