• In English
 • Інформація щодо проектів постанов НКРЕКП та впливу місцевих органів самоврядування на встановлення тарифів на теплову енергію для потреб населення
  опубліковано 26 січня 2016 року о 18:12

  Відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та Указу Президента України від 10.09.2014 № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), належить, зокрема, встановлення тарифів на теплову енергію, тарифів на комунальні послуги (централізоване опалення, постачання гарячої води) суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією.

  Згідно з вимогами Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (далі – Порядок), Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕ від 17.02.2011 № 244, та Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 20.06.2014 № 766, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 17.07.2014 за № 828/25605 (далі – Процедури), до НКРЕКП у 2015 році звернулося 13 суб’єктів господарювання, які здійснюють ліцензовану діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, зокрема, у місті Києві – ПАТ «Київенерго», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «Управляюча компанія «Юкрейніан сіті сервіс», ТОВ «Експлуатуюча організація «Голосієво». Компанії виконали розрахунки тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та надали до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідний пакет підтверджуючих документів.

  НКРЕКП, відповідно до вимог Порядку та Процедур, опрацювала і перевірила зазначені комплекти документів та визначила економічно-обґрунтовану собівартість.

  До того ж статтею 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» передбачено, що тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку.

  На відкритому засіданні 29 грудня 2015 року Комісія схвалила прогнозовані тарифи на теплову енергію для потреб населення та послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню такими суб'єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг, та управителів багатоквартирних будинків та, на виконання частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розмістила на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua відповідні проекти постанов та структури тарифів до них.

  З метою отримання позиції органів місцевого самоврядування та узгодження тарифів на теплову енергію для потреб населення та відповідних тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води НКРЕКП надіслала листи до міських рад, зокрема, голові Київської міської державної адміністрації та на адресу Київської міської державної адміністрації.

  Слід зазначити, що на структуру тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води і відповідно величину самого тарифу суттєво впливають безпосередньо і органи місцевого самоврядування. Так, до повноважень місцевих органів самоврядування у сфері надання комунальних послуг, відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання» та інших нормативно-правових актів, належать:

  - затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням;

  - забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості;

  - погодження інвестиційних програм;

  - погодження температурних графіків роботи теплових мереж;

  - розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може призвести до негативних соціальних, демографічних, екологічних та інших наслідків, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

  - встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

  - прийняття рішень щодо надання, відповідно до чинного законодавства, пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

  - встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

  - затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України.

  Крім того, на виконання статті 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 30.07.2012 № 390, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 16.08.2012 за № 1380/21692, суб’єкти господарювання, що надають комунальні послуги, зокрема послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, повинні довести до відома споживачів таку інформацію:

  - загальний розмір тарифу та його структура (плановані витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість);

  - обґрунтування причин зміни тарифу (зазначення розміру діючого тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості, планового економічно обґрунтованого тарифу, дати останнього перегляду тарифу, причин перегляду тарифу, зазначення відсотка зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, паливо-мастильних матеріалів), визначення відсотка підвищення тарифу тощо);

  - інша додаткова інформація, визначена суб’єктом господарювання та/або органом, уповноваженим встановлювати тарифи.

  Зазначена інформація доводиться до відома споживачів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування у мережі Інтернет (за наявності), у друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження (перевага надається друкованим засобам масової інформації органу місцевого самоврядування), веб-сайті суб’єкта господарювання (за наявності) та шляхом розміщення на інформаційних стендах біля адміністративних будинків органів місцевого самоврядування в населених пунктах, де споживачі отримують відповідні послуги. Крім того, суб’єкт господарювання може також інформувати споживачів за допомогою радіо, телебачення та іншим способом, визначеним статутом територіальної громади.

  Лише після отримання позицій органів місцевого самоврядування, яка, на думку НКРЕКП, повинна врахувати всі зауваження і пропозиції споживачів, та узгодження органом місцевого самоврядування тарифів на теплову енергію для потреб населення і відповідних тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води на відкритому засіданні Комісія прийме постанови про встановлення відповідних тарифів. Постанова про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води набуде чинності з дня її офіційного опублікування.