• In English
 • Кваліфіковані інвестори зможуть самостійно приймати рішення щодо інвестування та брати на себе ризики
  опубліковано 21 грудня 2015 року о 12:04

  Юрій Буца, Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, учасник Робочої групи з підготовки законопроекту щодо регульованих ринків та деривативів зазначив, що «проектом закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)» (#3498, #3499, #3500) НКЦПФР пропонує запровадити поняття кваліфікованих інвесторів». «Така концепція є звичною для європейського законодавства, і давно очікуваною на українському ринку капіталу», - підкреслив він.

   Кваліфікованими інвесторами автоматично визнаються міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна та Національний банк України, а також певні категорії фінансових установ України, зокрема, комерційні банки, страхові компанії, профучасники ринку капіталу.

  Крім того, кваліфікованими інвесторами можуть бути визнані юридичні чи фізичні особи, що відповідатимуть критеріям, встановленим регулятором. Фактично визнати інвестора кваліфікованим  має інвестиційна фірма та проінформувати про це регулятора. Визнані кваліфікованими, інвестори зможуть самостійно приймати рішення щодо інвестування та брати на себе пов’язані з цим ризики.

   Запровадження цієї концепції забезпечить гнучкість при укладенні деривативів на позабіржовому ринку, оскільки для кваліфікованих інвесторів відпаде потреба у використанні інвестиційної фірми для таких операцій.

  У свою чергу інвестори, що можуть не володіти достатніми знаннями для самостійної оцінки ризикованості своїх інвестицій, будуть додатково захищені від втрат, шляхом посилення відповідальності інвестиційних фірм, в частині пропозиції інвестиційних інструментів своїм клієнтам.

   Запровадження концепції кваліфікованих інвесторів є актуальним не лише для ринку деривативів. У майбутньому це дозволить запровадити спрощені механізми залучення інвестицій для українських компаній від таких інвесторів.

   

  З текстом законопроекту можна ознайомитися за посиланням:

  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57159