• In English
 • Уряд вніс зміни у порядок ліцензування об'єктів архітектури
  опубліковано 25 листопада 2015 року о 17:30

  Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку ліцензування господарської діяльності, який пов'язаний із створенням об'єктів архітектури. Відповідний проект постанови, який розроблено Мінрегіоном спільно з Держархбудінспекцією, був ухвалений на засіданні Уряду у середу.

  Зазначене рішення дозволить удосконалити регулювання відносин, які виникають у процесі ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів ІV і V категорій складності, шляхом впровадження електронної системи подачі документів для отримання ліцензії.

  Передбачається, що суб’єкт будівельної діяльності, який бажає отримати ліцензію, може подати документи до органу ліцензування – Держархбудінспекції, як в паперовому вигляді, так і за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку. Це дозволить удосконалити державну політику з питань ліцензування будівельної діяльності та буде одним із кроків її реалізації.

  Нагадаємо, що 9 листопада цього року цей проект постанови було схвалено на Урядовому комітеті з питань регіонального розвитку.

  Довідка

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури» для отримання ліцензії суб'єкт будівельної діяльності подає або надсилає поштою до органу ліцензування заяву про видачу ліцензії, в якій повинні міститися такі відомості про суб’єкта будівельної діяльності - заявника:

  - для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, контактні телефони, електронна адреса, а також наявність філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, із зазначенням їх назви та місцезнаходження;

  - для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, контактні телефони, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), електронна адреса, а також у разі наявності місць провадження заявленої діяльності - їх місцезнаходження;

  - перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір виконати.

  До заяви додаються:

  - копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав документи.

  За наявності у заявника відокремленого структурного підрозділу, який має намір провадити будівельну діяльність, додаються копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

  відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи за формою, яка визначається ліцензійними умовами провадження будівельної діяльності.

  Орган ліцензування на підставі звернення юридичних або фізичних осіб щодо наявності недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом будівельної діяльності для отримання ліцензії, проводить перевірку таких документів з використанням державних реєстрів відповідно до законодавства.