• In English
 • Експертно-апеляційна рада при ДРС відмовила російським банкам у задоволенні скарг щодо позбавлення їх ліцензій на певні види господарської діяльності
  опубліковано 17 вересня 2015 року о 11:25

  16 вересня 2015 року Експертно-апеляційна рада при Державній регуляторній службі України більшістю голосів прийняла рішення щодо відмови у задоволенні скарг ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» щодо оскаржень рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку стосовно анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності на фондовому ринку. Також рекомендувала Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку терміново надати роз’яснення щодо дій вказаних банків в частині захисту та непорушення прав суб’єктів третіх осіб, що випливають із рішень НКЦПФР щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку відповідним банкам.

  «Вперше для позбавлення ліцензій була використана саме ця норма Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Це реальні санкції проти суб’єктів господарювання, контрольованих країною агресором – Росією. Ми передбачаємо, що інші органи ліцензування також можуть використовувати такі норми законодавства», - зазначила Голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна.

  На розгляд членів ЕАР надійшли скарги банків ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» щодо оскаржень рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) стосовно анулювання вказаним банкам ліцензій на провадження господарської діяльності на фондовому ринку: торгівля цінними паперами (брокерська діяльність, дилерська діяльність, андеррайтинг); депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування).

  Нагадаємо, такі рішення НКЦПФР прийняті на виконання пункту 9 частини другої статті 16 Закону України від 2 березня 2015 року № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» на підставі рішень НКЦПФР «Про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України».

  ПАТ «Сбербанк» контролюється однойменною російською фінустановою. 99,97% акцій ВТБ Банку належить російському «Банку ВТБ». 97,85% акцій ПІБу володіє російський Зовнішекономбанк. VS Банк контролюється російським «Сбербанком». Власником БМ Банку є російський Банк Москви, що контролюється російським Банком ВТБ. Про це йшлося у повідомленні комісії.

  Експертно-апеляційна рада – це колегіальний орган з питань ліцензування при Державній регуляторній службі України. Діє відповідно до статті 5 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Обов’язками експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є: розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування, а також розгляд звернень органів ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

  Довідково

  Відповідно до пункту 9 частини 2 статті ст.16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» однією із підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

  - акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

  Контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами (ст.1 ЗУ «Про захист економічної конкуренції».