• In English
 • Оголошено відкритий відбір кандидатів на посаду керівника Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
  опубліковано 20 лютого 2015 року о 14:04

  Кабінет Міністрів України оголошує відкритий відбір кандидатів на посаду керівника Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
   
  До участі у відборі допускаються особи, які: 
   
  -    є громадянами України; 
  -    вільно володіють державною мовою;
  -    мають вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, магістр);
  -    мають стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби І-ІІІ категорій посад державних службовців, або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або управлінській досвід у відповідній галузі не менше п’яти років; 
  -    володіють питаннями, пов’язаними із забезпечення захисту прав споживачів, безпечності та якості харчових продуктів, стандартизації та сертифікації;
   
  -    мають відповідні знання, необхідні для виконання посадових обов’язків: 
  Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема, закони України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації»;
  законодавство, що регулює діяльність державного органу; 
  трудове та бюджетне законодавство;
  сучасні методи управління персоналом;
  основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів.
  -    мають відповідний перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків:
  уміння аналізувати стан державної політики та приймати управлінські рішення; ефективно використовувати ресурси 
  (у тому числі фінансові та матеріальні); управляти персоналом; навички стратегічного планування, ефективної комунікації та публічних виступів, ведення ділових переговорів, управління змінами, управління ризиками, оцінки та контролю якості.
   
                 До участі у відборі не допускаються особи: 
   
  -    які досягли встановленого законом граничного віку перебування на державній службі (65 років); 
  -    визнані в установленому порядку недієздатними; 
  -    які мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця; 
  -    позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений строк; 
  -    щодо яких застосовуються заборони визначені Законом України 
  «Про очищення влади»;
  -    в інших випадках, установлених законами. 

   

  Особи, які виявили бажання взяти участь у відборі, подають до комісії такі документи: 
  1.     Заяву про участь у відборі. 
  2.     Копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України. 
  3.     Заповнену особову картку форми П-2 ДС. 
  4.           Згоду на обробку персональних даних.
   
  Додатково: може подаватися також інформація стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). 
   
  Термін подачі документів – 27 лютого 2015 року (до 16:00).
   
  Контактна особа: Костик Віта Вікторівна 
  (044) 256 00 09
  Vita.Kostyk@nads.gov.ua
  м. Київ, вул. Прорізна, 15,
  Національне агентство України з питань державної служби.