• In English
 • МОН роз'яснює особливості переведення іноземних студентів, які навчалися у Донецькій та Луганській областях
  опубліковано 04 серпня 2014 року о 16:53

  На підставі звернень посольств країн, громадяни яких є студентами навчальних закладів України, щодо забезпечення можливості продовження навчання іноземних студентів, які отримували освіту у закладах, розташованих у Донецькій та Луганській областях, Міністерство освіти і науки України надало рекомендації вищим навчальним закладам (лист МОН від 04.08.2014 № 1/9-391).

  У разі бажання студента продовжити навчання у навчальному закладі (із збереженням напряму підготовки), розташованому в інших регіонах України, МОН рекомендує здійснювати переведення такої категорії іноземних студентів на підставі письмової заяви, до якої в обов'язковому порядку додається залікова книжка та/або академічна довідка. У разі відсутності можливості отримати згоду навчального закладу, з якого переводиться студент, зараховувати його без такої згоди.

  У разі відсутності у студента залікової книжки (академічної довідки), до заяви додаються копія документа, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність). У такому разі, для встановлення рівня знань, якими володіє іноземний студент з певного напряму (спеціальності), навчальний заклад визначає процедуру проведення тестування з необхідних програмних дисциплін.

  Навчальний заклад після звернення іноземного студента з проханням про переведення перевіряє наявність інформації про нього в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. У разі наявності такої інформації, студент зараховується на підставі наказу.

  У разі відсутності такої інформації, навчальний заклад надає інформацію про іноземного студента до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та до ДП «Інфоресурс», з метою надання навчальному закладу технічної можливості для оформлення наказу про переведення.

  У разі прийняття рішення про переведення іноземного студента, у якого відсутні необхідні документи, навчальний заклад інформує іноземного студента про необхідність подання таких документів протягом семестру та попереджає про його відрахування у разі їх ненадання.

  Для студентів, які виїхали на канікули у зв'язку із скороченням весняно-літнього семестру і не склали підсумкові іспити, проведення таких іспитів може бути здійснено навчальним закладом, у якому студент продовжуватиме навчання.

  У разі встановлення академічної різниці, навчальний заклад після зарахування студента-іноземця на навчання, визначає період її ліквідації протягом першого семестру.

  Окрім того, враховуючи складну соціально-політичну ситуацію у Донецькій та Луганській областях, Міністерство рекомендує навчальним закладам, розташованим у цих областях, тимчасово призупинити видачу запрошень іноземним абітурієнтам на навчання у 2014/2015 навчальному році. За можливістю, організувати інформування іноземних абітурієнтів, яким вже видані запрошення для оформлення в'їзду в Україну у зазначені регіони, а також компанії-агенти з набору іноземних кандидатів на навчання, про призупинення набору іноземців на навчання у ВНЗ Донецької та Луганської областей. У випадку, коли навчальні заклади цих областей з будь-яких причин не можуть здійснити ануляцію зареєстрованих запрошень у електронній системі «Електронний журнал виданих запрошень на навчання», уповноважене на її ведення державне підприємство «Український державний центр міжнародної освіти» здійснює таку ануляцію на підставі заяви іноземного абітурієнта або його довіреної особи, зазначеної у запрошенні, для надання таким абітурієнтам можливості оформлення запрошення на навчання у ВНЗ інших регіонів.

  Міністерство освіти і науки також повідомляє навчальні заклади про необхідність протягом двох днів з моменту отримання цих рекомендацій на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 19.09.2013 № 1/9-648 «Деякі питання надання освітніх послуг іноземцям та особам без громадянства» (в частині висвітлення інформації про порядок організації набору іноземців та осіб без громадянства та про типовий контракт про надання освітніх послуг іноземцям) оприлюднити на власних веб-сайтах інформацію про вартість навчання для іноземців.

  Враховуючи численні звернення іноземних студентів, з метою збереження контингенту та надання таким студентам можливості на продовження навчання, Міністерство просить керівників навчальних закладів, у разі виникнення проблемних питань, пов'язаних з продовженням навчання іноземних студентів на території України, негайно звертатися до Міністерства для отримання необхідних роз'яснень.

  Більш детально – у листі МОН від 04.08.2014 № 1/9-391.