• In English
 • НКЦПФР пропонує відкоригувати ліцензійні умови провадження діяльності з організації торгівлі та діяльності з торгівлі цінними паперами
  опубліковано 01 серпня 2014 року о 10:04

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проекти двох рішень: «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку» та «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами». Обидва документи були прийняті на черговому засіданні держоргану 29 липня 2014 року.

  «У разі подальшого затвердження запропонованих змін Комісія очікує на оптимізацію та удосконалення окремих положень, що регулюють діяльність фондових бірж та торговців цінними паперами. Зауважу, регулятор розраховує, що оновлення сприятиме подальшому розвитку прозорого, ліквідного та конкурентоспроможного фондового ринку», – прокоментувала Ірина Устенко, директор Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж НКЦПФР.

  При цьому у першому зі схвалених нині документів з метою дерегуляції та уникнення дублювання інформації, яка подається до Комісії, виключено вимогу щодо подачі протягом двадцяти робочих днів, з дати виникнення змін, довідки про такі зміни в складі членів фондової біржі. А також, з метою уникнення помилок з боку організатора торгівлі при складанні фінансової звітності за підсумком року, подовжено до 1 травня термін подання до Комісії довідки про склад активів з розкриттям інформації щодо структури фінансових інвестицій за звітний квартал (рік), та копії фінансової звітності за звітний рік, яка відображає баланс та фінансові результати ліцензіата.

  У другому із згаданих документів визначено, що, у разі надання об'єднанню професійних учасників фондового ринку статусу СРО за певним видом діяльності на ринку цінних паперів, професійні учасники фондового ринку, які є членами інших зареєстрованих НКЦПФР профоб'єднань за цим видом діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої СРО й бути ними протягом всього строку наявності у такої організації статусу СРО. Також встановлено відповідні вимоги до осіб, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, зокрема, й передбачена подача регулятору копії кваліфікаційного посвідчення такого фахівця. Крім того, документ доповнено нормою щодо необхідності повідомлення НКЦПФР про зміни у графіку роботи ліцензіата протягом наступного робочого дня, а також у разі створення нової веб-сторінки торговець цінними паперами має подати до Комісії інформацію про це протягом п'ятнадцяти робочих днів.

  Найближчим часом документ буде оприлюднений на сайті регулятора з метою публічного обговорення.