• In English
 • Мінекономрозвитку розроблено законопроект, направлений на удосконалення у сфері організованої торгівлі
  опубліковано 16 липня 2014 року о 12:33

  Запровадження економічних реформ вимагає удосконалення законодавства у сфері організації торгівлі для його гармонізації з законодавством Європейського Союзу. Тому на виконання доручення Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку було розроблено проект Закону України «Про товарний біржовий ринок», оскільки Закон України «Про товарну біржу», прийнятий у 1991 році, не відповідає вимогам, що висуваються до сучасної інфраструктури товарного біржового ринку та вимогам Директиви 2004/39/ЄС Європейського парламенту та Ради стосовно організації та регулювання біржових ринків.

  Мета розроблення законопроекту - створення в Україні сучасної законодавчо-нормативної бази товарного біржового ринку для вдосконалення  механізмів організованої торгівлі і створення прозорої системи цінового моніторингу та правових передумов для ринкового механізму ціноутворення та хеджування (страхування) цінових ринків.

  «Прийняття проекту Закону забезпечить закріплення на законодавчому рівні єдиного системного підходу держави до регулювання товарного біржового ринку», - сказав директор департаменту фінансової політики Іван Лівий.

  Відсутність зараз на біржах системи гарантування виконання зобов’язань за біржовими договорами послаблює зацікавленість учасників ринку в біржовій торгівлі. Це стримує нарощення її обсягів, що не сприяє розвитку сучасних біржових технологій. Відтак, вітчизняні товарні біржі, як правило, мають низьку ліквідність.

  «Прийняття закону, який пропонується проектом, дозволить вдосконалити роботу інфраструктури товарного біржового ринку, здійснювати державою контроль за господарською діяльністю його організаторів та інших суб’єктів, сприятиме процесу універсалізації біржового ринку, а також дозволить гармонізувати законодавство стосовно регульованих ринків з вимогами Європейського Союзу», - пояснив Іван Лівий.

  У сучасних умовах розвитку національної економіки біржова торгівля повинна стати важливою інфраструктурною складовою при формуванні внутрішнього та зовнішнього ринків. Удосконалення законодавчої бази дасть змогу розвинути саморегулювання учасників товарного біржового ринку та створити координовану систему державного регулювання.

  Мінекономрозвитку проводило консультації з Асоціаціями «Союз бірж України» та «Біржові та електронні майданчики» і отримало від них письмові пропозиції, які були враховані при розробці проекту Закону. Зараз проект Закону розміщено для обговорення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.