• In English
 • Затверджено порядок дій профучасників ринку у випадку відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів
  опубліковано 02 липня 2014 року о 09:54

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення «Про затвердження Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску» на своєму черговому засіданні 24 червня 2014 року.

  «Порядок ухвалено з метою захисту прав власників іменних цінних паперів випусків, які не були переведені в бездокументарну форму, і документи системи реєстру яких при цьому були втрачені. Цим нормативно-правовим актом встановлено порядок та послідовність дій емітента, Центрального депозитарію цінних паперів, власників іменних цінних паперів та депозитарних установ щодо відновлення інформації про власників іменних цінних паперів таких випусків для можливості у подальшому забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі після прийняття емітентом відповідного рішення», – прокоментувала резолюцію Ірина Курочкіна, директор Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності НКЦПФР.

  Нагадаємо, що до набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України», коли випуски іменних цінних паперів могли існувати у документарній формі, і за такими випусками реєстратори забезпечували формування та ведення системи реєстру, в якій зберігалася інформація про власників іменних цінних паперів, на жаль, траплялися випадки, коли реєстратор «зникав» і не передавав при цьому відповідно до законодавства реєстри власників іменних цінних паперів іншому реєстратору, емітентам або Національному депозитарію України. Відсутність реєстру не давала можливості скликати та проводити загальні збори акціонерного товариства, тобто не забезпечувала акціонерам можливості реалізовувати своє право на участь в управлінні акціонерним товариством. У будь-якому випадку відсутність реєстру акціонерів та належного обліку прав власності на цінні папери неминуче тягнули за собою численні та грубі порушення прав інвесторів.

  Підставами для встановлення факту втрати системи реєстру емітента згідно документу можуть бути: непередача реєстру власників іменних цінних паперів, засвідченого підписом керівника та печаткою реєстроутримувача, від реєстратора до Центрального депозитарію; непередача цього ж реєстру  (у зв’язку з неможливістю його ведення) від реєстратора до емітента; відсутність такого реєстру на зберіганні в депозитарній установі, яка до набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України» здійснювала ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів; втрата або несанкціоноване знищення документів. Сам факт такої втрати встановлюватиметься судом за зверненням емітента чи власників іменних цінних паперів.

  Наразі документ готується для подання на реєстрацію до Мін`юсту.