• In English
 • Забезпечення вашого права на інформацію - наша робота!

  У квітні 2013 року Управлінням забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів було проведено опитування органів виконавчої влади у вигляді анкетування, що надало змогу отримати інформацію про стан роботи структурних підрозділів або посадових осіб органів виконавчої влади, відповідальних за організацію виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон).

  Так, за період з 9 травня 2011 року по 31 березня 2013 року органами виконавчої влади опрацьовано 74936 запитів на інформацію.

  З них:
  35815 – електронною поштою (47,5%),
  29723 надійшло поштою (40% від загальної кількості),
  3067 – факсом (4,1%),
  1104 – телефоном (1,4%),
  5227– іншими каналами (7%) (під час особистих прийомів або передавалися особисто працівникам підрозділів, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації в органі влади тощо).

  Слід звернути увагу, що за результатами анкетування електронна пошта займає позицію найбільш поширеного каналу надходження запитів.

  Канали надходження запитів на інформацію

   

  Найбільша кількість запитів була отримана Міністерством внутрішніх справ (18861), Київською міськдержадміністрацією (5356), Міністерством юстиції (3984), Міністерством охорони здоров’я (2860), Державною службою статистики (2829), Антимонопольним комітетом (2349),Міністерством освіти і науки (2212), Міністерством доходів і зборів (1936), Державною реєстраційною службою (1576), Адміністрацією Державної прикордонної служби (1451), Харківською облдержадміністрацією (1326), Міністерством екології та природних ресурсів (1236), Міністерством економічного розвитку і торгівлі (1159), Севастопольською міськдержадміністрацією (1123), Міністерством оборони (1089), Державною виконавчою службою (1078), Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (1021), Міністерством інфраструктури (966).

  Органи виконавчої влади, які отримали
  найбільшу кількість запитів на інформацію 

  Продовжує спостерігатися тенденція щодо отримання великої кількості запитів, які надходять на адресу розпорядників в порядку Закону, але по суті є скаргами, заявами, пропозиціями чи клопотаннями про надання роз’яснень. Так, із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 10738 документів, що становить 14%.

  Співвідношення отриманих органами виконавчої влади
  запитів на інформацію та кореспонденції, у якій автори посилалися на Закон,
  за період з 9 травня 2011 року по 31 березня 2013 року

  Переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація (12525), інформація довідково-енциклопедичного характеру (8882), статистична інформація (8306), інформація про товар, роботу, послугу (8057), інформація про фізичну особу (6612 запитів).

  Види інформації 

  Від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 47318 запитів (63,1%), від юридичних осіб – 17155 (23%), від представників засобів масової інформації – 6182 (8,2%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 4281 (5,7%).

  Категорії запитувачів

   

  На виконання ст. 14 Закону розпорядники інформації зобов’язані утворити спеціальні структурні підрозділи або визначити відповідальних осіб, які організовують доступ до публічної інформації.

  Станом на квітень 2013 року в 16 органах виконавчої влади функціонують окремі структурні підрозділи (в міністерстві, в центральних та 8 місцевих органах виконавчої влади), 39 органів виконавчої влади мають структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту (12 міністерств, 18 центральних та 9 місцевих органів виконавчої влади), у 46органах виконавчої влади визначені відповідальні особи.

  98 органів виконавчої влади оприлюднюють звіти про результати розгляду запитів на інформацію на власних веб-сайтах.

  87 органів виконавчої влади займаються інформаційно-роз’яснювальною роботою серед населення про основні права, передбачені Законом.

  Згідно з вимогами ст. 21 Закону розпорядник інформації визначає розмір фактичних витрат на копіювання і друк документів, що надаються за запитом на інформацію, в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів.

  Розмір фактичних витрат на копіювання і друк затверджено у 54 органах виконавчої влади. Інші органи виконавчої влади надають копії запитуваних документів, обсяг яких більше ніж 10 сторінок, безкоштовно.

  У 82 органах виконавчої влади функціонує система обліку публічної інформації.

  Наявність системи обліку
  публічної інформації в органах виконавчої влади

  Результати проведеного дослідження свідчать, що органи виконавчої влади приділяють належну увагу наданню повних та своєчасних відповідей на запити, оперативному оприлюдненню публічної інформації, якою вони володіють, а також постійному покращенню організації роботи у сфері реалізації Закону.