• In English
 • Забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації з 9 травня 2011 року по 31 грудня 2022 року

  У січні 2023 року Департаментом інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів проведено моніторинг виконання основних положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) органами виконавчої влади.

  За період з травня 2011 року по грудень 2022 року запитувачі надіслали до органів виконавчої влади 914389 запитів.

  Аналіз надходження запитів до органів виконавчої влади
  з 2011 по 2022 роки

  На адресу Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 43085 запитів на інформацію.

  Аналіз надходження запитів до Кабінету Міністрів та його Секретаріату
  з 2011 по 2022 роки

  За весь період дії Закону міністерства опрацювали 304463 запити (що складає 33,3% від загальної кількості), інші центральні органи виконавчої влади – 457233 (50%)місцеві органи виконавчої влади –152693 запити (16,7%).

   Кількість запитів, отриманих органами виконавчої влади
  за період з травня 2011 року по грудень 2022 року

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2021 року до органів виконавчої влади надійшло 836297 запити, у тому числі до міністерств – 281070 (що складає 33,6% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 410992 (49,1%), до місцевих органів виконавчої влади – 144235 запитів (17,3%). До Секретаріату Кабінету Міністрів з травня 2011 року по грудень 2021 року надійшло 38553 запити.

  Найбільшу кількість запитів за весь період дії Закону отримано Національною поліцією (154060), Міністерством внутрішніх справ (105419), Пенсійним фондом (97134), Київською міською державною адміністрацією (51534), Міністерством юстиції (38300), Адміністрацією Державної прикордонної служби (27296), Міністерством охорони здоров’я (26014), Державною службою статистики (20856), Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури (20525), Міністерством соціальної політики (20501), Харківською обласною державною адміністрацією (17100), Міністерством освіти і науки (15989), Міністерством оборони (14204), Міністерством енергетики (13946), Міністерством економіки (12065), Фондом державного майна (10430).

   Органи виконавчої влади, які отримали найбільшу кількість
  запитів на інформацію за період з травня 2011 року по грудень 2022 року

  Із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон України «Про доступ до публічної інформації», зверненнями за змістом були 135658 листів, що становить 14,8% від загальної кількості запитів, отриманих органами виконавчої влади. Із них у міністерствах – 47797 звернень (або 15,7% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 81909 (17,9%) та у місцевих органах виконавчої влади – 5952 (3,9%).

  Співвідношення отриманих органами виконавчої влади 
  запитів на інформацію та кореспонденції, у якій автори посилалися на Закон за період з травня 2011 року по грудень 2022 року

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2021 року із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 113645 листів, що становило 13,6%. Із них у міністерствах – 45046 звернень (що складало близько 16% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 62956 (15,3%) та у місцевих органах виконавчої влади – 5643 (3,9%).

  Із загальної кількості запитів на публічну інформацію, отриманих органами виконавчої влади: 491460 надійшло електронною поштою (або 53,7% від загальної кількості), 303522 (33,2%) – поштою, 8370 (0,9%) – телефоном, 6289 (0,7%)  факсом.

  Також запити на інформацію надходили іншими каналами, зокрема, під час особистих прийомів або передавалися особисто працівникам підрозділів, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації у спеціально визначених місцях, через Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади. Кількість таких запитів склала 104748 (11,5%).

  Канали надходження запитів на інформацію

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2021 року з 836297 запитів, отриманих органами виконавчої влади: 438021 надійшло електронною поштою (52,4% від загальної кількості), 286545 (34,3%) – поштою, 8163 (0,9%) – телефоном, 6288 (0,8%) – факсом, 97280 (11,6%) – іншими каналами.

  Електронна пошта є найбільш затребуваним каналом направлення запитів на інформацію до органів виконавчої влади. Результат аналізу даних за період з 2018 року по 2022 рік показав, що з кожним роком кількість запитів поданих за допомогою електронної пошти зростає.

  Надходження запитів до органів виконавчої влади за допомогою
  електронної пошти у 2018 – 2022 роках

  До Секретаріату Кабінету Міністрів за весь період дії Закону України «Про доступ до публічної інформації» електронною поштою надійшло 28825 запитів, що становило 66,9% від загальної їх кількості.

  Привертає увагу, що факс, як засіб направлення запитів до органів виконавчої влади, практично не використовується запитувачами. Зокрема, у 2018 році органами виконавчої влади за допомогою факсу отримано 331 запит, у 2019 – 246, у 2020 22, у 2021 11, у 2022 році надійшов всього 1 запит.

  До Кабінету Міністрів та його Секретаріату з 2020 по 2022 роки за допомогою факсу запити на інформацію не надходили, у 2019 році зазначеним каналом зв’язку отримано 4 запити, у 2018 – 5.

  Надходження запитів до органів виконавчої влади за допомогою
  факсу у 2018 – 2022 роках

  Переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація (133995 запитів), інформація про фізичну особу (126069 запитів), статистична інформація (80691 запит), інформація довідково-енциклопедичного характеру (67527 запитів).

  Види інформації

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2021 року переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація (125843 запити), інформація про фізичну особу (119014 запитів), статистична інформація (77159 запитів), інформація довідково-енциклопедичного характеру (63712 запитів).

  Найбільш активними запитувачами інформації є фізичні особи. За час дії Закону від цієї категорії запитувачів до органів виконавчої влади надійшло 631526 запитів (або 68,3% від загальної їх кількості). Від юридичних осіб отримано 169227 запитів (18,5%), від представників засобів масової інформації – 72275 (7,9%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 41361 (4,5%).

  Категорії запитувачів

   Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2021 року від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 571018 запитів (68,3%), від юридичних осіб – 157217 (18,8%), від представників засобів масової інформації – 68273 (8,1%) та від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 39789 (4,8%).

  Згідно зі статтею 10Закону та постанови Кабінету Міністрів від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

  Як свідчить аналіз отриманої Секретаріатом Кабінету Міністрів інформації, із 98 опитаних органів виконавчої влади, розміщення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних забезпечують 85 установ.

  Оновлення інформації у наборах даних органами виконавчої влади здійснюється переважно у міру внесення змін, щомісячно та щоквартально. Набори даних розміщуються здебільшого у таких форматах: XLS(X), DOC(X), PDF, JSON, (X)HTML, 7z, JPG (JPEG), CSV, ZIP, ODT, TIFF, RTF, TXT, ODS.

  Однак, у зв’язку із введенням в Україні військового стану, обмеження щодо розміщення наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних запроваджено 35 органами виконавчої влади, 13 установ запровадили часткове обмеження.

  Відповідно до статті 14 Закону розпорядники інформації утворюють спеціальні структурні підрозділи або визначають відповідальних осіб, які організовують доступ до публічної інформації.

  Станом на кінець 2022 року структурний підрозділ у складі відділу/ управління/департаменту мають 52 органи виконавчої влади, в 30 установах – визначені відповідальні особи, окремі структурні підрозділи функціонують у 16 органах виконавчої влади.

  Організація роботи із запитами на інформацію
  в органах виконавчої влади

  Довідково: на грудень 2021 року 53 органи виконавчої влади мали структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту, у 29 – були визначені відповідальні особи, а окремі структурні підрозділи функціонували у 17 органах виконавчої влади.

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 21 листопада 2011 р. № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» до обов’язків розпорядників інформації належить систематичне ведення обліку документів, що знаходяться у їхньому володінні. Система обліку публічної інформації функціонує у 85% органів виконавчої влади, майже 72% установ оприлюднили її на власних веб-сайтах. Проте, враховуючи введення у 2022 році воєнного стану, 18% опитаних установ повідомили про обмеження доступу до системи обліку публічної інформації.

  У переважної більшості розпорядників інформації (74 з опитаних установ) облік запитів на інформацію ведеться у підсистемі в системі електронного документообігу, 31 установа – веде облік в електронній формі,  за допомогою журналу.

   Форми обліку запитів на інформацію

  За результатами розгляду запитів на інформацію 91,8% органів виконавчої влади публікують на власних сайтах звіти про опрацювання запитів на інформацію. Переважна більшість публікує щорічні та щомісячні звіти, рідше – щоквартальні, зовсім незначна частка – оприлюднює звіти щотижня.

  З графічними звітами про результати роботи із запитами на інформацію Секретаріату Кабінету Міністрів можна ознайомитись на Урядовому порталі за посиланням – https://bit.ly/30LQqpq.

  Із загальної кількості запитів (914389) на 42957 (4,7%) органами виконавчої влади було надіслано запитувачам відмови у наданні інформації, оскільки установа не була розпорядником інформації, або ж запитувана інформація належала до інформації з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна чи службова).

  Відповідно до статті 15 Закону розпорядники інформації мають забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню.

   На виконання зазначеної норми Закону, органами виконавчої влади було оприлюднено 69135 проектів рішень. З них: 15644 проекти винесли на обговорення міністерства, 17861 – інші центральні та 35630 місцеві органи виконавчої влади.

  Оприлюднення проектів рішень органами виконавчої влади 
  з травня 2011 року по грудень 2022 року

  На вимогу пункту 1 частини першої та частини другої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 94 органи виконавчої влади оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах, зокрема інформацію про принципи формування, розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага їх керівника та заступників керівника.

  Для органів виконавчої влади невірне трактування громадськістю Закону України «Про доступ до публічної інформації» (звернення по суті, визначаються громадянами як запити) лишається актуальною проблемою. Крім того, розпорядники інформації зауважили, що забезпечуючи доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану стикаються зі складнощами у визначенні інформації, яка не підлягає розповсюдженню, є чутливою та яку не можна віднести до службової, конфіденційної чи таємної. Також, в умовах обмежених строком надання відповідей на запити у 5 робочих днів, на роботу розпорядників суттєво впливають такі чинники, як відключення електропостачання та переміщення до укриттів під час повітряних тривог.

  Потребу у додатковому навчанні з метою підвищення ефективності організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні мають 85,7% респондентів. Цікавими для поглиблення знань є теми, що пов’язані із роботою системи обліку публічної інформації, проведення трискладового тесту, публічна інформація з обмеженим доступом, набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, обмеження та оприлюднення інформації у період дії воєнного стану в Україні.