• In English
 • Як органи виконавчої влади забезпечували доступ до інформації

  У cічні 2018 року проаналізовано виконання основних положень законодавства про доступ до публічної інформації органами виконавчої влади.

  Аналіз даних показав, що за період з травня 2011 року по грудень 2017 року запитувачі надіслали до органів виконавчої влади 387066 запитів, у тому числі до міністерств – 159851 (що складає 41,3% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 150068 (38,8%), до місцевих органів виконавчої влади – 77147 (19,9%) запитів.

  На адресу Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 19267 запитів на інформацію.

  Кількість запитів, отриманих органами виконавчої влади за період з травня 2011 року 
  по грудень 2017 року


      Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2016 року до органів виконавчої влади надійшло 294915 запитів, у тому числі до міністерств – 136765 (що складало 46,4% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 97033 (32,9%), до місцевих органів виконавчої влади – 61117 (20,7%) запитів.

      Найбільша кількість запитів була отримана Міністерством внутрішніх справ (69171), Національною поліцією (43084), Київською міськдержадміністрацією (23628), Пенсійним фондом (15984), Адміністрацією Державної прикордонної служби (15885), Міністерством юстиції (14240), Державною фіскальною службою (14037), Державною службою статистики (13111), Міністерством охорони здоров`я (11434), Харківською облдержадміністрацією (10634), Міністерством соціальної політики (10487), Міністерством освіти і науки (8356), Міністерством оборони (6711), Міністерством екології та природних ресурсів (6478), Міністерством економічного розвитку і торгівлі (5340), Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру (5131), Антимонопольним комітетом (5075), Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (5057). 

  Органи виконавчої влади, які отримали найбільшу кількість запитів на інформацію за період 
  з травня 2011 року по грудень 2017 року


    Слід зазначити, що із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), зверненнями за змістом були 48405 листів, що становить 12,5%. Із них у міністерствах – 30802 звернень (що складає близько 19,3% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 14379 (9,6%) та у місцевих органах виконавчої влади – 3224 (4,2%).

   Співвідношення отриманих органами виконавчої влади запитів на інформацію та кореспонденції, у якій автори посилалися на Закон за період з травня 2011 року по грудень 2017 року

   

       Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2016 року із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 40288 листів, що становило 13,7%. Із них у міністерствах – 26729 звернень (що складало близько 19,5% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 10853 (11,2%) та у місцевих органах виконавчої влади – 2706 (4,4%).

        Із 387066 запитів, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на Закон України “Про доступ до публічної інформації”:

        180450 надійшло електронною поштою (46,6% від загальної кількості),
        154657 – поштою (40%).
        5755 – факсом (1,5%).
        4284 – телефоном (1,1%).

         Значна кількість запитів на інформацію надійшла іншими каналами, наприклад, під час особистих прийомів або передавалася особисто працівникам підрозділів, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації у спеціально визначених місцях. Кількість таких запитів складає 41920 (10,8%).

         Отже, за період з травня 2011 року по грудень 2017 року електронною поштою отримано на 6,6% більше запитів, ніж звичайною поштою.

       Слід звернути увагу, що електронна пошта була найбільш поширеним каналом надходження запитів у центральних 66261 (44,1% від загальної кількості запитів, отриманих центральними органами виконавчої влади) та місцевих органах виконавчої влади – 44686 (57,9%). Міністерства отримали за допомогою поштового зв’язку більше запитів (72840 (45,6%) ніж електронною поштою (69503 (43,5%).

  У Секретаріаті Кабінету Міністрів найпоширенішим каналом отримання запитів на інформацію є електронна пошта – 11587 запитів (60,1% від загальної кількості запитів, які надійшли до Секретаріату Кабінету Міністрів).

         Канали надходження запитів на інформацію


         Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2016 року з 294915 запитів, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на Закон: 136563 надійшло електронною поштою (46,3% від загальної кількості), 121414 – поштою (41,2%), 5326 – факсом (1,5%), 3903 – телефоном (1,3%), 27709 (9,4%) – іншими каналами.

         Переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація (57925 запитів), інформація про фізичну особу (52188), статистична інформація (41241), інформація довідково-енциклопедичного характеру (36864).

          Види інформації


        Довідковоза минулий період з травня 2011 року по грудень 2016 року переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація (13,5% від загальної кількості запитів, отриманих за вказаний період), інформація про фізичну особу (12,8%), статистична інформація (10,9%) та інформація довідково-енциклопедичного характеру (9,9%).

          Від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 250256 запитів (64,6%), від юридичних осіб – 83990 (21,7%), від представників засобів масової інформації – 28059 (7,3%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 24761 (6,7%). Тобто, і надалі фізичні особи залишаються найбільш активними запитувачами.

          Категорії запитувачів

         Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2016 року від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло (64,2%), від юридичних осіб – (22%), від представників засобів масової інформації та від об’єднань громадян без статусу юридичної особи –( по 6,9%).

        Згідно зі статтею 10Закону та постанови Кабінету Міністрів від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

         76% органів виконавчої влади розміщують набори даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

          Органи виконавчої влади оновлюють інформацію у наборах даних найчастіше по мірі внесення змін, щомісячно та щоквартально. Набори даних органи виконавчої влади розміщують у таких форматах: XLS(X), DOC(X), PDF, JSON, (X)HTML, 7z, JPG (JPEG), CSV, ZIP, ODT, TIFF, RTF, TXT, ODS.

           Відповідно до ст. 14 Закону розпорядники інформації утворюють спеціальні структурні підрозділи або визначають відповідальних осіб, які організовують доступ до публічної інформації.

          Станом на грудень 2017 року в 15,7% органів виконавчої влади функціонують окремі структурні підрозділи. 50,6% органів виконавчої влади мають структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту, а у 33,7% – визначені відповідальні особи. 
            

  Організація роботи із запитами на інформацію в органах виконавчої влади

   

   Згідно з вимогами ст. 21 Закону та постанови Кабінету Міністрів від 13.07.2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію» розпорядник інформації визначає розмір фактичних витрат на копіювання і друк документів, що надаються за запитом на інформацію, в межах встановлених граничних норм. Органи виконавчої влади в середньому розглядають 1-2 запити на місяць, що потребують відшкодування фактичних витрат на копіювання і друк документів.

       Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 21.11.2011 р. № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» до обов’язків розпорядників інформації належить систематичне ведення обліку документів, що знаходяться у їхньому володінні. У 93% органів виконавчої влади функціонує система обліку публічної інформації. 82% органів оприлюднили систему обліку публічної інформації на власних веб-сайтах.

         Більшість розпорядників інформації ведуть електронний облік запитів на інформацію. Органи виконавчої влади оприлюднюють щомісячні, щоквартальні, щотижневі та щорічні звіти про опрацювання запитів на інформацію.

        Одночасно зазначаємо, що ознайомитись із графічними звітами про результати роботи із запитами на інформацію Секретаріату Кабінету Міністрів Ви можете за гіперпосиланням – https://www.kmu.gov.ua/ua/gromadskosti/dostup-do-publichnoyi-informaciyi/zviti-pro-nadhodzhennya-zapitiv.

        За інформацією органів виконавчої влади ними отримано 955 скарг від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи про порушення, на думку авторів, органами влади Закону України «Про доступ до публічної інформації». До Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 903 скарги про порушення, на думку авторів, органами влади Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         Із загальної кількості запитів (387066) органами виконавчої влади запитувачам було надіслано 15291 (3,9% від загальної кількості запитів) відмова у задоволенні запиту на інформацію. Із них:           

             - 10649 (2,7від загальної кількості) відмов у задоволенні запиту було надано органами виконавчої влади у зв’язку з тим що вони не були розпорядниками запитуваної інформації;

             - 4642 (1,2%) відмов запитувачі отримали у зв’язку з тим що запитувана ними інформація мала обмеження доступу, а саме: 66 (0,02%) запитів стосувалися таємної інформації, 3587 (0,92%)– конфіденційної, 989 (0,26%) – службової.

              

  Відмови у задоволенні запитів

            

       

          За даними органів виконавчої влади на адресу їх установ надійшло 236 звернень представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини стосовно порушення ними законодавства у сфері доступу до публічної інформації. Із них: 80 – до міністерств, 100 – до центральних та 56 – до місцевих органів виконавчої влади. 
            За інформацією органів виконавчої влади було 424 судових позовів про недотримання законодавства у сфері доступу до публічної інформації. Із них: 145 – до міністерств, 244 – до центральних та 35 – до місцевих органів виконавчої влади. Із 424 судових позовів щодо порушення органами виконавчої влади Закону 80 було задоволено, у 316 випадках відмовлено у відкритті провадження у справі, 28 позовних заяв знаходяться на розгляді у судах.            

           Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» органи виконавчої влади мають забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню. Органами виконавчої влади було оприлюднено 32691 проект рішень. З них: 8792 проекти винесли на обговорення міністерства, 4809 – інші центральні та 19090 місцеві органи виконавчої влади.