• In English
 • Робота органів виконавчої влади із запитами на публічну інформацію 2015 року

  За результатами опитування 85 органів виконавчої влади (17 міністерств, 41 центральних та 25місцевих органів виконавчої влади) з 1 січня по 31 серпня 2015 року ними отримано 41260 запитів на інформацію. З них: 19291 запит (46,8% від загальної кількості запитів отриманих органами виконавчої влади з 1 січня по 31 серпня 2015 року) надійшов до міністерств, 11099 запитів (26,9%) – до центральних та 10870 (26,3%) – до місцевих органів виконавчої влади.

  Кількість запитів, отриманих органами виконавчої влади з 1 січня по 31 серпня 2015 року

  Довідково: з 1 січня по 31 серпня 2014 року органи виконавчої влади отримали 28071 запитів на інфорацію, з них: 14027 запитів (50% від загальної кількості) надійшло до міністерств, 8971 (32%) – до центральних та 5073 (18%) – до місцевих органів виконавчої влади.

  Найбільше запитів надійшло до Міністерства внутрішніх справ (6643), Міністерства юстиції (3472), Харківської облдержадміністрації (3092), Адміністрації Державної прикордонної служби (2901), Київської міськдержадміністрації (2598), Міністерства охорони здоров`я (1598), Державної служби статистики (1556), Міністерства соціальної політики (1426), Державної фіскальної сулжби (1237), Міністерства оборони (947), Міністерства освіти і науки (855), Пенсійного фонду (654), Державної виконавчої служби (663). 

  Органи виконавчої влади, які отримали найбільшу кількість запитів на інформацію з 1 січня по 31 серпня 2015 року

  Із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, у якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 6984 листи, що становить 16,9%. Із них у міністерствах – 5490звернень (що складає близько 28,5% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 1147 (10,3%) та у місцевих органах виконавчої влади – 347(3,2%). 

  Співвідношення отриманих органами виконавчої влади запитів на інформацію та кореспонденції, у якій автори посилалися на Закон з 1 січня по 31 серпня 2015 року

  Довідково: з 1 січня по 31 серпня 2014 року із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 5576 листів, що становило 19,9%. Із них у міністерствах – 3848 звернень (що складало близько 27,4% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 1543 (17,2%) та у місцевих органах виконавчої влади – 185 (3,6%).

  З 41260 запитів отриманих з 1 січня по 31 серпня 2015 року органами виконавчої влади з посиланням на Закон:

  22627 надійшло електронною поштою (54,8 % від загальної кількості),

  поштою – 14814 (35,9%),

  факсом – 380 (1%),

  телефоном – 248 (0,6%),

  іншими каналами – 3191 (7,7%).

  Канали надходження запитів на інформацію

  Довідково: з 1 січня по 31 серпня 2014 року до органів виконавчої влади електронною поштою надійшло 50,2% (від загальної кількості запитів), поштою – 38,7%, факсом – 1,8%, телефоном – 1%, іншими каналами – 8,3%.

  Переважну більшість запитувачів цікавила інформація довідково-енциклопедичного характеру (9238), інформація про фізичну особу (5385), правова інформація (5228), статистична (4080) та інформація про товар, роботу, послугу (2557).

  Види інформації

  Довідково: з 1 січня по 31 серпня 2014 року переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація 15,1% (від загальної кількості запитів), інформація про фізичну особу (11,8%), статистична інформація (10,9%) та інформація довідково-енциклопедичного характеру (9,6%).

  Від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 27071 запит (65,6%), від юридичних осіб – 9231 (22,4%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 2859 (6,9%), від представників засобів масової інформації – 2099 (5,1%). 

  Категорії запитувачів

  Довідково: з 1 січня по 31 серпня 2014 року від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 68,3%запитів (від загальної кількості), від юридичних осіб – 20,1%, від представників засобів масової інформації – (6,4%) від об’єднань громадян без статусу юридичної особи –(5,1%).

  Відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати проекти рішень, що підлягають обговоренню. З 1 січня по 31 серпня 2015 року органами виконавчої влади було оприлюднено 5914 проектів рішень. З них: 906 проектів були оприлюднені для обговорення міністерствами, 2433 – іншими центральними та 2575 – місцевими органами виконавчої влади.

  Органи виконавчої влади, які оприлюднили найбільшу кількість проектів рішень з 1 січня по 31 серпня 2015 року