• In English
 • Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена наглядової ради ПрАТ “Укргідроенерго”
  опубліковано 30 травня 2019

  30
  травня

  10:00

  четвер
  20
  червня

  10:00

  четвер

  Кабінет Міністрів України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки”, Наказу Міненерговугілля від 5 березня 2019 р. №91 «Про конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради «Укргідроенерго» оголошує відбір на посади незалежних членів наглядової ПрАТ “Укргідроенерго”.


  Найменування товариства: приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго” (ПрАТ “Укргідроенерго”).


  Місцезнаходження ПрАТ “Укргідроенерго”: Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород.


  Основні напрями діяльності товариства є виробництво електричної енергії та надання допоміжних послуг, зокрема:

  • виробництво, розподілення, постачання, торгівля, купівля та продаж в України та за її межами електричної енергії, енергії, що виробляється з метою електро- та теплопостачання, і похідних продуктів енергетичного походження та засобів, устаткування і приладів, що використовуються в даній галузі;
  • продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів;
  • продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;
  • продаж електричної енергії на балансуючому ринку;
  • продаж допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг.

   

  До складу ПрАТ “Укргідроенерго” входять сім гідроелектростанцій та дві гідроакумулюючі електростанції, які розміщені на річках Дніпро та Дністер, а саме – Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС.


  Товариство є основним виробником пікової електроенергії та головним резервним джерелом потужності в енергосистемі України оскільки здійснює експлуатацію енергогенеруючого обладнання з високою маневреністю.


  Вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради

  ПрАТ “Укргідроенерго”, сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради:

   

  Претендент повинен

   

  мати вищу освіту (не нижче ступеня “магістра” або прирівняного до нього), зокрема (але не обмежуючись) у таких галузях: “гідроенергетика”, “електроенергетика”, “атомна енергетика”, “гідротехнічне будівництво”, “електрична інженерія”, “фінанси”, “економіка”, “право”.


  мати загальний стаж роботи не менше 10 років, наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне або оперативне управління) не менш як 7 років або стаж на керівних посадах державної служби не менш як 5 років;


  мати повну цивільну дієздатність;


  мати бездоганну ділову репутацію, керуватися в роботі високими діловими нормами та принципами, дотримуватися принципів добропорядності, неупередженості та чесності;


  не мати непогашеної судимості;


  мати досвід управління конфліктами та ведення переговорів;


  володіти лідерськими якостями та якостями для управління змінами;


  відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України;


  вільно володіти українською та/або англійською мовами. Якщо кандидат не володіє українською мовою, він повинен взяти зобов’язання протягом терміну дії контракту вивчити українську мову на рівні, необхідному для виконання обов’язків члена наглядової ради;


  взяти зобов’язання приділити виконанню обов’язків члена наглядової ради не менше 30 робочих днів на рік;


  продемонструвати базове знання законодавчих актів, що регулюють діяльність товариства;


  знання особливостей діяльності товариства; знання ринку енергетики, тенденцій та перспектив розвитку галузі, енергетичного комплексу та гідроенергетики;


  знання процесу розробки та впровадження «Стратегії підприємства», а також корпоративного управління;


  знання в сфері аудиту, організації внутрішнього контролю та комплаєнса тощо;


  не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав ділових стосунків із такою особою.

   

  Претендент має відповідати таким критеріям незалежності згідно з вимогами законодавства України

   

  не є та не був протягом останніх п’яти років посадовою особою ПрАТ “Укргідроенерго” або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;


  не є та не був протягом останніх трьох років працівником ПрАТ “Укргідроенерго” або його дочірнього підприємства, філії, представництв та/або іншого відокремленого підрозділу;


  не є та не був афілійованою чи пов’язаною особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України «Про акціонерні товариства» та Законі України «Про запобігання корупції») ПрАТ “Укргідроенерго” та/або його акціонерів (учасників), або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;


  не отримує та не отримував від ПрАТ “Укргідроенерго” або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;


  не є власником корпоративних прав ПрАТ “Укргідроенерго” (самостійно або разом з афілійованими особами) та не представляє інтереси такого власника;


  не є державним службовцем чи представником держави;


  не посідає виборні посади та не є посадовою особою органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування;


  не є аудитором ПрАТ “Укргідроенерго” та не бере участь в аудиті ПрАТ “Укргідроенерго” або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, а також не був таким аудитором та не брав участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували його призначенню (обранню) до наглядової ради;


  не має та не мав протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з ПрАТ “Укргідроенерго” або його дочірнім підприємством, філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб’єкта господарювання, яке має або мало такі зв’язки;


  не працював на посаді незалежного члена у складі наглядової ради ПрАТ “Укргідроенерго” протягом трьох років;


  не є та не був протягом останніх трьох років посадовою особою або працівником, власником корпоративних прав, представником суб’єкту господарювання, основна діяльність якого полягає у виробництві, розподіленні, постачанні, торгівлі, купівлі та продажі в Україні та за її межами електричної енергії, енергії, що виробляється з метою електро- та теплопостачання, і похідних продуктів енергетичного походження та засобів, устаткування і приладів, що використовуються в даній галузі, а також у сфері постачання допоміжних послуг у сфері енергетики, які є аналогічними з діяльністю ПрАТ “Укргідроенерго”


  не є близькою особою з особами, зазначеними у положеннях вище (термін «близька особа» вживається у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції»).

   

  Претендент повинен володіти однією або кількома із таких професійних компетенцій

   

  стратегічний менеджмент – досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії;


  управління діяльністю суб’єктів господарювання у сфері енергетики, енергетичного комплексу та гідроенергетики;

   

  управління діяльністю міжнародних операторів електро- та теплопостачання;

   

  операційна ефективність – досвід організаційних перетворень та впровадження змін моделі управління бізнесом задля підвищення операційної ефективності;


  фінанси та аудит – досвід трансформації системи фінансового менеджменту та впровадження системи внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;

   

  корпоративне управління – досвід впровадження найкращих практик корпоративного управління та організація роботи наглядової ради (ради директорів);

   

  комплаєнс та управління ризиками і досвід впровадження таких систем.

   

  Буде перевагою

  досвід роботи на керівних посадах (стратегічне та оперативне управління) не менш як 5 років на підприємствах енергетичної галузі або стаж державної служби не менш як 7 років;


  досвід роботи у компаніях енергетичної галузі, в тому числі іноземних;


  досвід роботи у наглядових радах (радах директорів) або на вищих керівних посадах у великих компаніях (зокрема, на посадах генерального директора, директора дивізіону, голови/члена правління), у т.ч. підприємств енергетичної галузі;


  досвід роботи у міжнародних компаніях та на міжнародних ринках;


  досвід залучення інвесторів, фінансових установ, реструктуризації міжнародних фінансових зобов’язань для реалізації інвестиційних програм та програм розвитку підприємств (кредити, облігації, первинний випуск акцій на біржі тощо);


  досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін;

   

  Очікувані функції незалежних членів наглядової ради ПрАТ “Укргідроенерго”

   

  1. Визначення стратегії та контроль за її реалізацією

  визначення стратегії ПрАТ “Укргідроенерго” та нагляд за її реалізацією, зокрема через розгляд та затвердження середньострокового та довгострокового плану дій, запропонованого вищим керівництвом компанії у відповідності до політики державної власності;


  нагляд за розробкою та впровадженням політик та процедур у сфері управління ризиками;


  розгляд та затвердження річних бюджетів та бізнес-планів компанії, а також контроль за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна у відповідності до десятирічного плану розвитку мережі, затвердженого регулятором;


  визначення показників ефективності роботи вищого керівництва компанії, регулярний моніторинг досягнення стратегічних цілей, а також вчасне вживання необхідних заходів.

   

  2. Корпоративне управління

  вживання належних заходів прозорості для зростання публічної довіри до ПрАТ “Укргідроенерго”, а також забезпечення дотримання вищим керівництвом принципів прозорості та відповідність його дій нормативно-правовій та регуляторній базі України;


  відігравання ключової ролі у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління у ПрАТ “Укргідроенерго”;


  забезпечення відповідності найкращим стандартам корпоративного управління, регулярна оцінка її впливу на результати роботи компанії, а також впровадження змін у практиці корпоративного управління за необхідністю;


  забезпечення належної взаємодії між компанією та акціонером і ключовими зацікавленими сторонами.

   

  3. Контроль за діяльністю вищого керівництва компанії

  залучення належного вищого керівництва до ПрАТ “Укргідроенерго”, здатного забезпечити реалізацію стратегії, визначеної наглядовою радою, та досягнення результатів;

  регулярна оцінка ефективності роботи вищого керівництва та, у разі необхідності, доповнення або заміна, включаючи звільнення, вищого керівництва;


  забезпечення належного планування кадрового резерву на ключові керівні позиції компанії;

  визначення параметрів винагороди вищого керівництва, включаючи мотивацію та премії за результатами роботи та досягнення цілей компанії;


  нагляд за забезпеченням вищим керівництвом ПрАТ “Укргідроенерго” фінансової стабільності компанії;


  забезпечення відповідності дій вищого керівництва ПрАТ “Укргідроенерго” найкращим стандартам корпоративного управління;


  розгляд та затвердження планів діяльності вищого керівництва ПрАТ “Укргідроенерго” щодо ефективного керування дочірніми компаніями, філіалами, представництвами або іншими підрозділами чи суб’єктами господарювання, підконтрольними ПрАТ “Укргідроенерго”.

   

  4. Узгодження інтересів

  забезпечення узгодженості мотивації та дій вищого керівництва ПрАТ “Укргідроенерго”  найкращим інтересам компанії;


  запровадження найкращих стандартів етики та запобігання конфліктам інтересів серед вищого керівництва та членів наглядової ради, включаючи неправомірне використання активів компанії та зловживання в операціях із пов’язаними особами.


  5. Аудит та контроль

  забезпечення наявності у ПрАТ “Укргідроенерго” належної системи вчасного та достовірного обліку та звітності у відповідності до поточних та майбутніх стандартів бухгалтерського обліку та незалежного аудиту;


  забезпечення повного та прозорого розкриття інформації згідно українських та міжнародних стандартів, включаючи забезпечення регулярних незалежних аудитів, із забезпеченням захисту суттєвої інформації, розкриття якої може зашкодити конкурентній позиції ПрАТ “Укргідроенерго” на ринку;


  забезпечення наявності у ПрАТ “Укргідроенерго” належних систем контролю, в тому числі систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю, кібербезпеки, а також дотримання нормативно-правової та регуляторної бази, в рамках якої працює компанія.

   

  6. Прозорість та розкриття інформації

  сприяння прозорості діяльності та розкриття інформації, а також якості комунікацій у відповідності до законодавства України та згідно з найкращими практиками.


  7. Консультування

  Консультування вищого керівництва компанії у вирішенні складних питань, супроводження ключових трансформаційних проектів та організаційних змін у компанії через участь у роботі комітетів наглядової ради.


  Наглядова рада сукупно повинна володіти максимальним набором компетенцій, наявність яких вимагається від окремих кандидатів у члени наглядової ради. Член наглядової ради повинні мати досвід роботи в різних галузях.

   

  Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:


  заяву на участь у відборі на ім’я голови комісії з відбору незалежного члена наглядової ради ПрАТ “Укргідроенерго” Дехтяренко С. С. (українською та/або англійською мовою).

  Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адресу у Skype, у разі наявності).

  Разом із заявою:

  копію документа, що посвідчує особу;

  копію трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи*;

  копію документа про вищу освіту;

  біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовою);

  згоду на обробку персональних даних (українською та/або англійською мовою);

  рекомендації (за наявності);

  заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради ПрАТ “Укргідроенерго” (українською та/або англійською мовою);

  мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити зокрема обґрунтування зацікавленості даною вакансією).

  Усі документи повинні чітко відображати інформацію та перекладені українською або англійською мовами.


  Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

   

  Заяви щодо участі у відборі приймаються з 10:00 (за київським часом) 30 травня 2019 року до 10:00 (за київським часом) 20 червня 2019 року:

  в електронному вигляді на електронну пошту cv@kmu.gov.ua

  в паперовому вигляді на поштову адресу**: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Секретаріат Кабінету Міністрів України, комісія з відбору незалежного члена наглядової ради ПрАТ “Укргідроенерго”.

  Телефон для довідок: (044) 256-67-88, 256-64-51

  Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.


  * Згідно з рекомендаціями комісії такий документ повинен містити наступну інформацію:

  • точний період зайнятого місця (позицій);
  • назва посад протягом зазначеного вище періоду;
  • загальний набір обов'язків, які виконувались на вказаних посадах (якщо є);
  • кількість працівників під керівництвом.


  Таким документом можуть бути:

  • Довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної Компанії;
  • Податкова декларація (від державної влади);
  • Довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
  • Трудові (цивільно-правові) договори;
  • Інші документи.


  У випадку, якщо документ містить конфіденційну чи комерційну інформацію, будь ласка, переконайтеся, що вона виключена (викреслена).

   

  • ** У разі надсилання документів в паперовому вигляді на поштову адресу, просимо підтвердити таке відправлення електронною поштою або телефоном.

  Згода на обробку даних_Укргідроенерго.docx

  Заява щодо незалежності_Укргідроенерго.docx

  ЗРАЗОК Заяви на зобов'язання вивчення української мови_Укргідроенерго.docx

  ЗРАЗОК Заяви на участь_Укргідроенерго.docx

  Звіт про фінансовий стан Укргідроенерго УКР.pdf