• In English
 • Оголошення про проведення відбору на посаду голови правління публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
  опубліковано 30 травня 2019

  30
  травня

  10:00

  четвер
  14
  червня

  10:00

  п’ятниця

  Кабінет Міністрів України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки” та Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 березня 2019 р. № 113 оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади голови правління ПАТ «ДПЗКУ».


  Найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ПАТ «ДПЗКУ»).


  Адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 1.


  Основні напрями діяльності товариства: 

  ПАТ «ДПЗКУ» створене для здійснення господарської діяльності з метою задоволення потреб населення, підприємств, установ та організацій різних форм власності у продовольчому і фуражному зерні, продуктах його переробки, незерновій сировині, елітному і сортовому насінні, надання послуг із зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.


  Предметом діяльності ПАТ «ДПЗКУ» є:

  • складське господарство;
  • виробництво продукції борошномельно-круп’яної промисловості;
  • оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
  • надання послуг із зберігання зерна, його обробки та технологічної переробки;
  • ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
  • здійснення інших видів діяльності, передбачених Статутом товариства.  Вимоги до претендента, очікувані функції голови правління ПАТ «ДПЗКУ», сфера компетенції, якою повинен володіти голова правління :

   

  Претендент повинен

  мати вищу освіту (не нижче ступеня “магістра” або прирівняного до нього), зокрема (але не обмежуючись) у таких сферах: “фінанси”, “економіка”, “математичні науки”, “інженерні науки”, “бухгалтерський облік та аудит”, “управління”, “адміністрування бізнесу”, “право”.

  мати не менше 5-ти років досвіду управління великими компаніями (середня кількість працівників за звітний період перевищує 1000 осіб та/або річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку) на вищих керівних посадах;

  мати повну цивільну дієздатність;

  мати бездоганну ділову репутацію, керуватися в роботі високими діловими нормами та принципами, дотримуватися принципів добропорядності, неупередженості та чесності;

  не мати непогашеної  або не знятої судимості;

  продемонструвати знання законодавства України, а також знання ринку України та світу в розрізі продукції, відповідно до асортименту товариства;

  мати успішний досвід впровадження та оптимізації виробничих та бізнес процесів, побудови системи управління;

  вільно володіти українською та/або англійською мовами. Якщо кандидат не володіє українською мовою, він повинен взяти зобов’язання протягом терміну дії контракту вивчити українську мову на рівні, необхідному для виконання обов’язків голови правління компанії;

  продемонструвати глибокі практичні знання економіки підприємства, досвід стратегічного планування та операційного управління, бюджетування виробничого процесу розробка та впровадження системи бюджетування, управління проектами, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій з подальшою їх капіталізацією, знання принципів корпоративного управління;

  не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав ділових стосунків із такою особою.


  Претендент повинен володіти такими професійними компетенціями

   

  1. Стратегічне мислення:

  демонстрація випереджаючого мислення ситуації;

  широкий погляд на проблеми, події, діяльність, здатність прогнозувати їхнє майбутнє значення та наслідки;

  вміння формулювати стратегічні пріоритети та конкретні цілі, спроможні вивести товариство на якісно новий рівень та забезпечити товариству стратегічну перевагу і стабільний розвиток.


  2. Організаційне лідерство та орієнтація на результат:

  • наявність одночасно як авторитету ідейного лідера, так і адміністративного авторитету, адаптивного та ситуаційного лідерства;
  • здатність приймати рішення та адаптувати їх до поточного стану товариства;
  • вміння створювати для людей зрозуміле і бажане бачення майбутнього розвитку товариства;
  • забезпечити системну комунікацію із співробітниками для досягнення стратегічних цілей;
  • підтримувати впевненість колег у можливості досягнення цих цілей;
  • здатність знаходити спільну мову, досягати компромісу і налагоджувати конструктивні робочі відносини з різними категоріями цільових аудиторій: співробітники, постачальники, партнери.


  3. Управління змінами:

  здатність успішно діяти в умовах невизначеності;

  • здатність ініціювати і очолювати процеси змін, брати на себе особисту відповідальність за результати змін;
  • вміння системно мотивувати співробітників щодо необхідності та суті змін, що впроваджуються;
  • вміння ефективно працювати з запереченнями співробітників та вміти аргументовано переконувати й впливати на думки інших.


  4. Управління ефективністю (менеджмент):

  вміння вибудовувати злагоджені прозорі системи управління;

  • здатність ефективно керувати командою в умовах змін, тиску у кризових процесах, обмеженості ресурсів і пильної уваги (критики) зовнішніх цільових аудиторій;
  • здатність створювати і оптимізувати бізнес-моделі та вміти їх масштабувати та адаптувати під зовнішні та внутрішні чинники;
  • вміння ефективно залучати ресурси для досягнення результатів у роботі.

   

  Буде перевагою

  наявність досвіду роботи в аграрній галузі;

  досвід роботи у міжнародних компаніях та на міжнародних ринках;

  досвід роботи з іноземними фінансовими установами, з обслуговування зовнішніх запозичень та/або реструктуризації міжнародних фінансових зобов’язань для реалізації інвестиційних програм та програм розвитку підприємств;

  досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін;

  наявність ступеню МВА.


  Основні завдання та ключові обов’язки голови правління ПАТ «ДПЗКУ»:

   

  впровадження стратегії розвитку товариства та формування плану з її реалізації;

  здійснення поточного (оперативного) керівництва для забезпечення досягнення ключових цілей та завдань товариства, зокрема:


  виконання умов Генерального договору та розширення співробітництва з Генеральним партнером КНР;

  зайняття лідируючих позицій (ТОП-5 ) на ринку експортерів зернових та продуктів переробки України;

  зайняття лідируючих позицій (ТОП-5)  на ринку  виробників борошна України.


  забезпечення виконання статутних завдань товариства;

  розробка і послідовне втілення плану заходів щодо оптимізації витрат товариства (побудувати сучасні системи контролінгу, систему управління витратами та їх планування);

  побудова високоякісної і ефективної системи управління товариством, що буде адекватна стратегічним цілям та поточному стану товариства;

  формування професійної команди «лідерів змін», здатних забезпечити ефективне впровадження стратегії розвитку;

  розроблення та втілення системи заходів попередження та протидії проявам корупції у товаристві;

  вжиття заходів щодо суттєвого підвищення інвестиційної привабливості;

  забезпечення складання та виконання в установленому порядку фінансового плану та подання звіту про його виконання;

  забезпечення ефективного використання і збереження переданого до статутного капіталу майна товариства;

  представництво інтересів компанії і налагодження конструктивних робочих відносин з усіма контрагентами;

  оптимізація та вдосконалення організаційних, операційних та бізнес процесів;

  підвищення професійної підготовки персоналу, розвиток корпоративної культури;

  впровадження системи оцінки та системи мотивації персоналу. Створення кадрового резерву.

   

  Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

  заяву на участь у відборі на ім’я голови комісії з відбору на посаду голови правління ПАТ  «ДПЗКУ» Дехтяренко С.С. (українською та/або англійською мовами).

  Заява має містити відомості про претендента (ПІБ, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адресу у Skype (у разі наявності)).


  Разом із заявою:

  належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи*, копію документа про вищу освіту;

  біографічну довідку (резюме);

  конкурсну пропозицію;

  згоду на обробку персональних даних;

  рекомендації та інші документи на його розсуд.


  Усі документи повинні чітко відображати інформацію та перекладені українською або англійською мовами.


   Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.


  Вимоги до конкурсної пропозиції:

  Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації обсягом до 10 слайдів).

  Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

  детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

  заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

  обсяг надходження коштів до бюджетів;

  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

  пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності. 


  Заяви щодо участі у відборі приймаються з 10:00 (за київським часом) 30 травня 2019 року до 10:00 (за київським часом) 14 червня 2019 року:

  в електронному вигляді на електронну пошту cv@kmu.gov.ua;

  в паперовому вигляді на поштову адресу**: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Секретаріат Кабінету Міністрів України, комісія з відбору на посаду голови правління ПАТ«ДПЗКУ».


  Телефон для довідок: (044) 256-67-88, 256-64-51

  Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.


  * Згідно з рекомендаціями комісії такий документ повинен містити наступну інформацію:

  • точний період зайнятого місця (позицій);
  • назва посад протягом зазначеного вище періоду;
  • загальний набір обов'язків, які виконувались на вказаних посадах (якщо є);
  • кількість працівників під керівництвом.


  Таким документом можуть бути:

  • Довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної Компанії;
  • Податкова декларація (від державної влади);
  • Довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
  • Трудові (цивільно-правові) договори;
  • Інші документи.


  У випадку, якщо документ містить конфіденційну чи комерційну інформацію, будь ласка, переконайтеся, що вона виключена (викреслена).

  • ** У разі надсилання документів в паперовому вигляді на поштову адресу, просимо підтвердити таке відправлення електронною поштою або телефоном.

  Звіт про фінансовий стан ДПЗКУ УКР.pdf

  Згода на обробку даних_ДПЗКУ.docx

  ЗРАЗОК Заяви на зобов'язання вивчення української мови_ДПЗКУ.docx

  ЗРАЗОК Заяви на участь_ДПЗКУ.docx