• In English
 • Система моніторингу виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

  Інформаційно-аналітична система "Пульс Угоди"

  Прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) здійснюється на постійній основі інформаційно-аналітичною системою моніторингу виконання Угоди про асоціацію “Пульс Угоди” (далі – Система), яку було розроблено та впроваджено Урядом у 2017 році та яка знаходиться у відкритому доступі за посиланням.

  Сумарно система передбачає виконання майже восьми тисяч заходів, розподілених у межах близько двох тисяч завдань в рамках реалізації плану заходів з виконання Угоди про асоціацію (постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106).

  У системі заходам у відповідності до плану заходів з виконання Угоди про асоціацію присвоюються чотири статуси:


  ВИКОНАНО

  У ЗОНІ РИЗИКУ

  ПРОСТРОЧЕНО

  НЕ ОЦІНЕНО

  присвоюється всім виконаним заходам

  означає, що захід не виконаний, а строк його виконання спливає у поточному році.

  захід не виконаний, а строк його виконання сплив.

  застосовується щодо заходів, строк виконання яких ще не настав і щодо статусу виконання яких наразі немає даних.

  Верифікація даних

  У процесі здійснення моніторингу виконання Угоди про асоціацію Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів здійснюється верифікація виконання заходів, за результатом якої кожному заходу присвоюється статус “виконано” або “не виконано”. Стан виконання заходів простежується за головними виконавцями – відповідними органами влади, що дає можливість зрозуміти, від кого в конкретний момент залежить виконання відповідного зобов'язання.

  Система відображає:

  Поточний прогрес

  обчислюється у відсотках та показує частку виконаних заходів у межах кожного року, як загалом, так і в розрізі 24 сфер. Він відображає яка частка заходів від тих, що заплановані на рік, виконана станом на конкретну дату.

  Загальний прогрес

  показує динаміку виконання Угоди протягом строку дії, починаючи з тимчасового застосування окремих положень у 2014 році, та відображає відсоткове відношення виконаних заходів від загальної кількості усіх заходів, необхідних для імплементації Угоди.

  Примітка: Розраховані за вказаною методологією відсоткові показники дають загальне уявлення про прогрес у виконанні Угоди. Наведені відсотки не повною мірою можуть відображати оцінку практичного застосування наближеного законодавства, його якість і наслідки, різні за комплексністю та складністю завдання.

  У Системі всі відповідальні виконавці структуровані в рамках трьох груп:

  КМУ – включає всі органи, що належать до виконавчої гілки влади;

  ВРУ – охоплює лише Верховну Раду України та вказується напроти заходів, які стосуються прийняття відповідних законів;

  Інші органи державної влади – включає всі органи державної влади, які не належать до законодавчої та виконавчої гілок влади (наприклад: НБУ, НАБУ, СБУ тощо).