• In English
 • Рада асоціації

  Рада асоціації утворена відповідно до статті 461 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угода) для здійснення контролю та моніторингу застосування і виконання Угоди, вивчення будь-яких головних питань, що виникають в рамках Угоди, та будь-яких інших двосторонніх або міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес. Також в рамках Ради асоціації на рівні міністрів відбувається регулярний політичний діалог та діалог з питань політики.

  На своєму першому засіданні 15 грудня 2014 р. Рада асоціації створила інституційні рамки для поглибленої співпраці шляхом ухвалення Правил процедур Ради асоціації і Комітету асоціації та його підкомітетів.

  Засідання Ради асоціації проводяться на рівні міністрів не менше одного разу на рік, а також тоді, коли цього вимагають обставини. Її членами є члени Уряду України та члени Ради Європейського Союзу і Європейської Комісії. За взаємною згодою Сторін засідання Ради можуть проводяться у будь-якому необхідному складі. Головування в Раді асоціації здійснюється по черзі представником України і представником ЄС. Інші органи за необхідності та за взаємною згодою Сторін можуть в якості спостерігачів брати участь у засіданнях Ради.

  Рада асоціації для досягнення цілей Угоди має повноваження приймати рішення, які є обов’язковими для Сторін. Рада асоціації вживає необхідних заходів для виконання прийнятих рішень, у тому числі у разі необхідності уповноважує спеціальні органи, створені відповідно до Угоди, діяти від свого імені. Рада асоціації може також надавати рекомендації. Вона приймає свої рішення і рекомендації за згодою Сторін після виконання відповідних внутрішньодержавних процедур для їх прийняття. Рада асоціації може делегувати свої повноваження Комітету асоціації між Україною та ЄС.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 84 «Питання оприлюднення рішень і рекомендацій Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом» встановлено, що рішення і рекомендації Ради асоціації і Комітету асоціації, у тому числі рішення і рекомендації Комітету асоціації у торговельному складі, розміщуються на Урядовому порталі, а також публікуються в Офіційному віснику Україну десятиденний строк з дня їх засвідчення секретарями зазначених органів.


  Перше засідання Ради асоціації відбулося 15 грудня 2014 р. у Брюссель (Королівство Бельгія).

  Друге засідання Ради асоціації відбулося 7 грудня 2015 р. у м. Брюссель (Королівство Бельгія).

  Трете засідання Ради асоціації (UKR/ENG) відбулося 19 грудня 2016 р. у м. Брюссель (Королівство Бельгія).

  Четверте засідання Ради асоціації відбулося 8 грудня 2017 р. у м. Брюссель (Королівство Бельгія).

  П'яте засідання Ради асоціації (UKR/ENG) відбулося 17 грудня 2018 р. у м. Брюссель (Королівство Бельгія).

  Шосте засідання Ради асоціації відбулося 28 січня 2020 р. у м. Брюссель (Королівство Бельгія).

  Сьоме засідання Ради асоціації відбулося 11 лютого 2021 р. м. Брюссель (Королівство Бельгія).

  Восьме засідання Ради асоціації відбулося 5 вересня 2022 року м. Брюссель (Королівство Бельгія).


  Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС № 1/2014 від 15 грудня 2014 р.

  Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС № 2/2014 від 15 грудня 2014 р.

  Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС № 3/2014 від 15 грудня 2014 р.

  Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС № 1/2018 від 2 липня 2018 р. (УКР/ENG)

  Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС № 1/2023 від 10 листопада 2023 р. (з підписами) (УКР/ENG)