• In English
 • Співробітництво з Радою Європи

  Історія Організації

  Рада Європи - міжнародна організація до складу яких входять 47 держав-членів. Заснована 5 травня 1949 року. Членство в ній відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права та гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.

  Україна стала членом Ради Європи 9 листопада 1995 року.

  26 вересня 1995 р. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила позитивний висновок щодо заявки України на вступ до Ради Європи (висновок № 190 (1995). Комітет міністрів Ради Європи ухвалив резолюцію про запрошення України стати членом організації.

  15 вересня 1995 р. у Києві відкрито Центр інформації та документації Ради Європи, на базі якого у 2001 р. створено Бюро інформації Ради Європи в Україні.

  Штаб-квартира Ради Європи знаходиться у м. Страсбург, Французька Республіка.

  Структура Ради Європи

  Головними статутними органами Ради Європи є Комітет міністрів та Парламентська асамблея.

  Комітет міністрів є керівним органом, до складу якого входять Міністри закордонних справ держав-членів Ради Європи або їх постійні представники.

  Україну у цьому керівному органі Ради Європи представляє Міністр закордонних справ.

  Постійне представництво України при Раді Європи забезпечує участь України у повсякденній роботі Комітету міністрів, його комітетів та експертних груп.

  Комітет визначає напрями діяльності Ради Європи, розглядає та приймає рішення щодо висловлених Парламентською асамблеєю рекомендацій, пропозицій міжурядових комітетів та конференцій галузевих міністрів. Комітет міністрів затверджує програму діяльності Ради Європи та її бюджет.

  Рішення Комітету передаються урядам держав-членів Ради Європи як рекомендації або як європейські конвенції та угоди для визначення щодо участі в них. На сьогодні розроблено понад 200 конвенцій та угод, які є конкретним результатом діяльності Ради Європи. Комітет також ухвалює декларації або резолюції з політичних питань.

  Головування у Комітеті здійснюється за принципом ротації в алфавітному порядку. Термін повноважень головуючого – 6 місяців.

  З листопада 2014 р. до травня 2015 р.  Головуючим в Комітеті міністрів Ради Європи є Міністр закордонних справ Бельгії – Дідьє Рейндерс.

  Парламентська асамблея Ради Європи  є першою європейською асамблеєю в історії континенту.

  318 членів Асамблеї та 318 їх заступників обираються або призначаються національними парламентами. Кількість парламентаріїв від кожної країни становить від 2 до 18 в залежності від чисельності її населення. Склад національних делегацій в Асамблеї пропорційно відображає усі основні політичні сили або групи, що представлені у національних парламентах.

  Україна у ПАРЄ представлена Постійною делегацією Верховної Ради України (12 основних членів та 12 їх заступників).

  Ухвалені Асамблеєю рішення мають рекомендаційний характер. Водночас, вони часто беруться за основу майбутніх міжнародних угод, Європейських конвенцій, які формують правову базу Ради Європи.

  ПАРЄ збирається на пленарні засідання в Палаці Європи у Страсбурзі чотири тижні на рік (січень, квітень, червень, жовтень).

  У січні 2014 р. Президентом ПАРЄ обрано Анну Брассер (Люксембург). Президент Асамблеї обирається на один рік з можливістю переобрання ще на два однорічні строки.

  В Асамблеї сформовано 5 політичних груп: соціалісти, європейські демократи, ліберал-демократи і реформатори, об’єднані європейські ліві, європейська народна партія.

  Для опрацювання питань з відповідної тематики в Асамблеї функціонують 8 комітетів: 

  • з політичних питань та демократії;
  • юридичних питань і прав людини;
  • соціальних питань, охорони здоров’я та сталого розвитку;
  • питань міграції, біженців і переміщених осіб;
  • питань культури, науки, освіти та медіа;
  • питань рівності та недискримінації;
  • правил процедури, імунітетів та інституціональних зв’язків;
  • питань виконання обов’язків і зобов’язань, що взяли при вступі до Організації держави-члени Ради Європи (Моніторинговий Комітет).

  Секретаріат Ради Європи забезпечує роботу головних органів Ради Європи та має постійний штат у складі 1200 осіб, які є представниками  держав-членів Організації. Очолює Секретаріат та координує його роботу Генеральний секретар.

  З 1 жовтня 2009 р. Генеральним секретарем Ради Європи є Торбьорн Ягланд (Норвегія).

  Європейський суд з прав людини створено у 1959 р. з метою вдосконалення контрольного механізму Європейської конвенції з прав людини. Європейський суд з прав людини відводиться ключова роль у забезпеченні чіткого та дієвого контролю за реалізацією державами-членами взятих на себе зобов’язань щодо захисту прав та основних свобод людини.

  До складу Суду входять судді, що обираються ПАРЄ від кожної держави-учасниці.

  Головою Суду у 2012 році обрано Діна Шпільмана (Люксембург).

  До консультативних органів Ради Європи відносяться Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи та Венеціанська комісія.

  Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи є консультативним органом Організації, який було створено 14 січня 1994 р. рішенням Комітету міністрів Ради Європи для сприяння розвитку місцевої демократії в країнах Центральної та Східної Європи, а також процесу регіоналізації в Європі.

  Конгрес місцевих і регіональних влад Ради формується з представників муніципалітетів та регіонів, що обираються прямим голосуванням. Асамблея обох палат Конгресу налічує 318 повноправних членів та 318 заступників. Члени Конгресу групуються за національними делегаціями і згідно зі своїми політичними поглядами.

  Діяльність Конгресу здійснюється через щорічні пленарні сесії (засідання Палати регіонів та Палати місцевих влад), а також засідання Постійного комітету, статутних комітетів та робочих груп Конгресу, які відбуваються в міжсесійний період.

  Бюро Конгресу здійснює загальне керівництво та координацію діяльності Конгресу і його робочих органів. Очолює Бюро Президент Конгресу (обирається один раз на 2 роки від кожної палати по черзі). До його складу входять президенти палат та 14 віце-президентів Конгресу. Складається Бюро Конгресу з Бюро Палати регіонів та Бюро Палати місцевих влад. Жодна держава-член не може мати більше одного представника в Бюро кожної з палат. Голови комітетів та голови політичних груп також беруть участь у роботі Бюро, проте без права голосу.

  У жовтні 2014 р. Президентом Конгресу на дворічний строк обрано Жана-Клода Фрекона (Франція).

  Венеціанська комісія є незалежним консультативним юридичним форумом, який було створено у 1990 році. Особливого значення мають висновки Комісії з питань, які стосуються відповідності європейським стандартам законів або проектів законодавчих актів.

  Співробітництво нашої держави з Венеціанською комісією є сталою та ефективною формою використання науково-експертного потенціалу Ради Європи з метою приведення законодавства України у відповідність до європейських стандартів.

  В роботі Ради Європи також беруть участь країни зі статусом «спеціально запрошеного гостя у Парламентській асамблеї Ради Європи», «спостерігача в Комітеті міністрів Ради Європи» та «спостерігача в Парламентській асамблеї Ради Європи».

  Виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи

  Після приєднання України до РЄ Комітет ПАРЄ з юридичних питань і прав людини, у відповідності до Розпорядження ПАРЄ № 508 (1995), розпочав процедуру моніторингу виконання Україною обов’язків і зобов’язань перед РЄ згідно зі Статтею 3 Статуту РЄ та Висновку № 190 (1995).

  Загалом за час застосування процедури моніторингу стосовно України відповідним Комітетом ПАРЄ ухвалено:

  Перелік формальних обов’язків і зобов’язань України перед Радою Європи міститься у Висновку № 190 (1995) та Резолюціях ПАРЄ 1466 (2005), 1755 (2010).

  Робота по завершенню виконання Україною взятих на себе зобов’язань перед Радою Європи  здійснюється на виконання Указу Президента України № 24/2011 від 12 січня 2011 р. «Про План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи» та розпорядження Кабінету Міністрів України № 1002-р від 23 липня 2008 року.

  1 січня 1996 р. Україна приєдналася до Групи держав проти корупції (ГРЕКО), ратифікувавши Цивільну Конвенцію про боротьбу з корупцією. У березні 2007 р. на 32-му пленарному засіданні ГРЕКО затверджено Звіт щодо України, який містить 25 рекомендацій загального та спеціального характеру.

  Участь України у договорах Ради Європи

  Одним з важливих напрямів сприяння Ради Європи соціально-правовому розвитку нашої держави є наближення правових стандартів в Україні до європейських стандартів у галузі прав людини та верховенства права шляхом приєднання України до конвенцій, які складають договірну базу РЄ.

  Наша країна є стороною 86 юридично-зобов’язуючих інструментів Ради Європи  (станом на листопад 2014 року).

  Ще 20 підписаних, але нератифікованих документів очікують на завершення відповідних внутрішньодержавних процедур.

  Документи

  Угоди підписані та ратифіковані
  Угоди, що підписані, але не ратифіковані

  План дій Ради Європи для України

  Рада Європи надає підтримку Україні у процесі виконання завдань, спрямованих, зокрема, на проведення внутрішніх реформ у ключових сферах.

  Співпраця здійснюється на підставі Планів дій. Плани дій Ради Європи впроваджуються починаючи з 2005 р.

  Реалізація планів дій сприяє виконанню Україною її статутних та індивідуальних зобов’язань як держави-члена РЄ та передбачає пакет пріоритетних заходів з адаптації українського законодавства, інститутів та практики до європейських стандартів щодо прав людини, верховенства права і демократії. Це стосується, зокрема, забезпечення вільних і справедливих виборів, реформування судової влади, боротьбу з корупцією, протидію легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також свободу вираження поглядів та посилення соціальних гарантій. Виконання планів підлягає періодичному спільному моніторингу з боку РЄ і органів державної влади України з метою оцінки ефективності затверджених проектів, досягнень і результатів, а також включення, за згодою сторін, інших проектів.

  Стратегічними напрямами у рамках планів дій визначено:

  • заходи у галузі прав людини, спрямовані на вирішення певних ключових питань, визначених як пріоритетні контрольними органами РЄ і рішеннями Європейського суду з прав людини, та на посилення захисту прав людини і краще виконання судових рішень;
  • заходи у галузі верховенства права, спрямовані на розвиток демократичних інститутів і процедур на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на сприяння дотриманню верховенства права;
  • заходи у галузі демократії, спрямовані на зміцнення демократичних інститутів на національному, регіональному та місцевому рівнях, на поширення культури демократії, на розвиток соціальної єдності, підвищення терпимості та розширення участі ключових соціальних та громадських партнерів у процесі прийняття рішень.

  Плани дій охоплювали періоди: 2005-2008 рр. (17,3 млн. євро), 2008-2011 рр. (25 млн. євро) та 2011–2014 рр. (23, 9 млн. євро).

  18 березня 2015 року відбулася презентація Плану Дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки (загальний бюджет – 45 млн. євро).

  Основними пріоритетами Плану дій на 2015-2017 рр. є конституційна реформа та функціонування демократичних інститутів, судова реформа, демократичне управління, права людини та протидія економічним злочинам.

  Документи

  План дій Ради Європи для України на 2015-2017 рр
  Council of Europe Action Plan for Ukraine 2015-2017