• In English
 • Європейську політику сусідства започатковано у 2004 р. з метою забезпечення стабільності та сталого економічного розвитку в країнах-сусідах, які не увійшли до політики розширення ЄС, шляхом відкриття для них перспективи поступової інтеграції до внутрішнього ринку ЄС.

  4 грудня 2006 р. Європейська Комісія оприлюднила повідомлення для Європейської Ради та Європарламенту «Загальний підхід до можливостей країн-партнерів Європейської політики сусідства (ЄПС) брати участь в агентствах та програмах Спільноти», в якому передбачено можливість участі України як країни-партнера ЄПС у роботі галузевих агентств та тематичних програм ЄС.

  Агентства ЄС створені з метою сприяння регулюванню діяльності окремих секторів на рівні ЄС. Конкретні умови та принципи участі України в агентствах мають встановлюватися двосторонніми угодами з кожним окремим агентством. Це надає країнам – партнерам право стати спостерігачем у правлінні агентства. У більшості випадків вимагається також наближення національного законодавства та сплата членських внесків. Детальні умови та порядок співробітництва / участі у роботі агентства визначені у регуляторному акті, яким воно створене.

  Види агентств:

  • Регуляторні: сприяння Комісії у формуванні нових правил і контроль за здійсненням існуючих (Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA));
  • Операційні: координація спільних операцій держав-членів ЄС (FRONTEX);
  • Інформаційні: сприяння державам – членам в аналізі, оцінці, а також надання наукової інформації і даних (Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA).

  Агентства ЄС

  Європейський моніторинговий центр з питань наркотиків та наркозалежності (EMCDDA)
  Європейський  орган з безпеки продуктів харчування (EFSA)
  Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб (ECDC)
  Європейське хімічне агентство (ECHA)
  Європейське агентство з охорони навколишнього природного середовища (EEA)
  Європейське агентство залізниць (ERA)
  Європейське агентство з питань морської безпеки (EMSA)
  Європейське агентство з питань авіаційної безпеки (EASA)
  Євроюст (Європейське бюро судової співпраці) (EUROJUST)
  Європейський поліцейський коледж (CEPOL)
  Європейський поліцейський офіс (EUROPOL)
  Європейське оборонне агентство (EDA)
  Інститут з питань дослідження безпеки Європейського Союзу (ISS)
  Європейський інститут з  питань гендерної рівності (European Institute for Gender Equality)
  Європейська фундація з питань поліпшення умов життя та праці (EUROFOUND)
  Європейське агентство з питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA)
  Агентство ЄС з менеджменту оперативного співробітництва на зовнішніх кордонах (FRONTEX)
  Європейський наглядовий орган Глобальної навігаційної супутникової системи (GSA)
  Супутниковий центр Європейського Союзу (EUSC)
  Агентство ЄС з питань контролю рибальства (CFCA)
  Європейське агентство з питань безпеки та охорони здоров’я на робочих місцях (EU-OSHA)
  Офіс ЄС з питань рослинного розмаїття (CPVO)

  На сьогодні 22 агентства ЄС є відкритими для участі країн-партнерів ЄПС.

  Українські органи виконавчої влади в тій чи іншій формі співпрацюють з 10 агентствами ЄС:

  • ДКА – Європейське космічне агентство (European Space Agency (ESA), Європейський наглядовий орган Глобальної навігаційної супутникової системи «Галілео» (ГНСС) (European GNSS Supervisory Authority (GSA);
  • Міноборони – Європейське оборонне агентство (European Defence Agency (EDA);
  • Держприкордонслужба – Агентство ЄС з менеджменту оперативного співробітництва на зовнішніх кордонах (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of theMember States of the European Union (FRONTEX);
  • МОЗ – Європейський моніторинговий центр з питань наркотиків та наркозалежності (EuropeanMonitoring Centre on Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);
  • ДФС – Європейський офіс по боротьбі з шахрайством (European Anti-Fraud Office (OLAF);
  • Державіаслужба – Європейське агентство з авіаційної безпеки (European Aviation Safety Agency(EASA);
  • МВС – Європейський поліцейський офіс (European Police Office (EUROPOL), Європейський поліцейський коледж (European Police College (CEPOL).

  1 листопада 2011 р. набув чинності Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво про Рамкову угоду між Україною та ЄС про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства (Закон України про ратифікацію від 21 вересня 2011 р. № 3764), що дозволяє Україні стати повноправним учасником більше ніж двадцяти галузевих програм у сферах енергетики, конкурентоздатності та інновацій, комунікації, споживчої політики, охорони здоров’я, культури, освіти та науки, молодіжної політики тощо. Протокол створює правові підстави для укладення меморандумів про взаєморозуміння, які визначають умови участі України у кожній конкретній програмі ЄС (умови, принципи участі, фінансові зобов’язання тощо).

  Рішеннями Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС схвалено Методичні рекомендації щодо аналізу умов участі України у програмах та агентствах ЄС.

  У лютому 2012 р. Європейська Комісія уніфікувала підходи щодо умов участі 13-ти країн-учасниць Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП) у «відритих» та «частково відкритих» програмах ЄС, а також розробила механізм співфінансування витрат (у розмірі 50% від загального внеску) в разі участі країни ЄІСП в агенції ЄС.

  Починаючи з 2014 р. у рамках Бюджету ЄС на 2014-2020 роки Європейською Комісією модифіковано перелік програм, у тому числі умов участі у них країн Східного партнерства відповідно до формування пріоритетів розвитку ЄС.

  Мінекономрозвитку, яке є координатором участі України у програмах та агентствах ЄС, спільно з заінтересованими органами виконавчої влади з урахуванням інституційної та фінансової спроможності у лютому 2014 р. підготовлено та надіслано Стороні ЄС позиційний документ щодо пріоритетних сфер співпраці в рамках нового покоління програм ЄС, якими визначено:

  • наука, технології та інновації – рамкова програма ЄС у сфері досліджень та інновацій «Горизонт 2020»;
  • митна та податкова політика – програми «Фіскаліс 2020», «Митниця 2020»;
  • статистика – «Статистична програма ЄС»;
  • підприємництво – «Програма ЄС з підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств».

  Позиція Української Сторони полягає у необхідності поетапного залучення до діяльності програм ЄС, а також продовження роботи з агентствами у рамках відповідних двосторонніх угод.