• In English
 • Експортування в ЄС

  Державні закупівлі в країнах-членах ЄС

  1 січня 2016 року українські компанії отримали доступ до ринків державних закупі-вель Європейського Союзу. Загальний обсяг ринку державних закупівель ЄС у 2014 році становив приблизно 1,800 млрд. євро або 14% ВВП, у тому числі 425 млрд. євро – сума укладених договорів в результаті проведення міжнародних тендерів, з яких 230 млрд. євро – в рамках Угоди СОТ про державні закупівлі.

  Команда Урядового Офісу з питань європейської інтеграції продовжує знайомити експортерів та представників органів державної влади з окремими правилами такого режиму у сфері державних закупівель.

  На порталі Електронні щоденні тендери Tenders Electronic Daily, який є електронною версією Додатку до Офіційного вісника Європейського Союзу і є централізованим офіційним джерелом інформації щодо державних закупівель у Європейсь-кому Союзі, Європейській економічній зоні та поза нею, щодня публікується до 1 000 нових оголошень про проведення тендерів. Команда Урядового Офісу з питань європейської інтеграції підготувала перелік інформаційних джерел, на яких розміщується інформація про закупівлі, тендери та міжнаро-дні торги, що проводяться в країнах-членах ЄС.

  Державні закупівлі в країнах-членах ЄС

  Наразі, Україною в рамках Угоди про вільну торгівлю з державами Європейської асоціації вільної торгівлі у сфері державних закупівель використовується положення Центрального класифікатора продуктів ООН (the Provisional U.N. Central Product Classification (CPC).

  Україна приєдналася до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі, положення якої передбачає використання Центрального класифікатора продуктів ООН (СРС).

  Водночас, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони у сфері державних закупівель передбачено використання Єдиного Закупівельного Словника (Common Procurement Vocabulary (CPV), який являє собою номенклатуру з ієрархічною структурою, розбиту на розділи, групи, класи, категорії та підкатегорії.

  З огляду на різноманітність класифікаторів у сфері державних закупівель, наша команда підготувала орієнтовну Таблицю відповідності положень між Центральним класифікатором продуктів ООН (CPC) і Єдиним Закупівельним Словником (CPV) англійською мовою для того, аби сприяти участі українських компаній у державних тендерах країн-членів ЄС, а також європейських в України.

  Державні закупівлі в ЄС: класифікатор (CPV)

  Енциклопедія з експортування в ЄС на засадах ПВЗВТ

  Компендіум підготовлено Консалтинговою компанією CTA Economic&ExportAnalysts ltd (Сполучене Королівство) у співробітництві з Урядовим офісом з питань європейської інтеграції і Торгово-Промисловою Палатою України за підтримки Уряду Королівства Нідерландів.

  Компендіум (енциклопедія) – це 1600-сторінковий довідник, який складається із правил, процедур, практик ЄС для основних статей експорту України за галузями. Видання є  практичним інструментом для українських підприємств, які мають на меті експортувати продукцію на ринки ЄС, яке містить опис того як працюють відповідні інституції, які специфічні вимоги до товарів та як отримати необхідні дозвільні документи тощо.

  Публікація надає можливість розібратись з багатьма питаннями введення бізнесу в ЄС, ознайомитись і зрозуміти можливості і шляхи реалізації української продукції на ринках ЄС.

  Компендіум складається з трьох основних частин:

  1. «Пропедія», в якій представлений загальний огляд  ЄС,  експортних можливостей та інформації щодо основних вимог до товарів, значимість представленої інформації і її використання.
   Цей роздій дає змогу познайомитись з структурою ЄС з точки зору єдиного ринку, кожною країною Євросоюзу, структурою експорту України до ЄС в цілому та по країнах; головними положення  ПВЗВТ.
   При цьому надано роз’яснення щодо функціонування митного союзу ЄС, лібералізації руху товарів, послуг, капіталів і робочої сили. Визначено такі пріоритетні напрями розвитку ринку як проста та прозора система законодавства та оподаткування.Приділено увагу окремо процедурам експорту до ЄС, а саме умовам доступу на ринки товарів (тарифи, митні процедури, технічні бар’єри, санітарні і фітосанітарні заходи тощо).Описано роль торговельно-промислових асоціацій, виставок та ярмарок. Зазначено електронні джерела інформації, використані під час підготовки енциклопедії.
  2. «Мікропедія» забезпечує швидкий пошук основної інформації стосовно товару відповідно до глави товарної номенклатури та являє собою узагальнену інформацію, представлену в «Макропедія».
   Інформація для кожної глави товарної номенклатури представлена в табличній формі і містить такі данні: номер глави, опис глави, розмір поточного експорту, частка в загальному обсязі торгівлі України з ЄС, показник середнього зростання, частка в імпорті ЄС, топ 3 експортні товари, вимоги до товарів.
  3. «Макропедія», охоплює детальну опис щодо нормативно-правових вимог, правил походження, тарифних ставок і тарифних квот, інформацію про торгово-промислові асоціації, виставки та ярмарки товарів відповідно до глави товарної номенклатури.

  У цій частині представлено детальний опис кожної глави товарної номенклатури, що містить інформацію стосовно сфери застосування глави, середнє значення експорту України до ЄС за 2012-2014 роки, топ 10 експортних товарів, рівень тарифів, розмір квот, правила походження, вимоги до товарів, ключові торговельні асоціації, торговельні ярмарки і виставки.

  ENCYCLOPAEDIA OF EXPORTING TO THE EU UNDER THE DCFTA part 1, part 2
  ЕНЦИКЛОПЕДІЯ З ЕКСПОРТУВАННЯ В ЄС НА ЗАСАДАХ ПВЗВТ частина 1, частина 2