• In English
 • Про парламентські слухання на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки» 10 квітня 2019 року


  У залі пленарних засідань Верховної Ради під головуванням Першого заступника Голови Верховної Ради України Геращенко І.В. розпочалися парламентські слухання на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки». Надалі слухання вела заступник Голови Верховної Ради Сироїд О.І.

  Із доповіддю виступила Міністр освіти і науки Гриневич Л.М., із співдоповідями – перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський  О.В., директор інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Лібанова Е.М., представник Президента України у Верховній Раді України, народний депутат Луценко І.С.

  Міністр освіти і науки Гриневич Л.М. у своєму виступі, зокрема, зазначила, що стрімкий технічний прогрес, процеси глобалізації та лібералізації економіки в останні роки спонукають уряди всіх держав, незалежно від рівня розвитку, переглянути пріоритетність стратегій забезпечення економічної конкурентоспроможності та зростання на користь завдань, спрямованих на розвиток людського капіталу та інвестицій у людський капітал. Наголосила, що розвиток людського капіталу – це надзвичайно важлива тема і одна з першочергових цілей, про які йдеться у середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року. За індексом людського розвитку Україна належить до групи високого рівня і посідає 88 місце серед 189 країн.

  Доповідач від Уряду поінформувала про стан освітньої галузі на усіх рівнях від початкової і до вищої освіти, а також про хід і результати реформ, які проведені в галузі освіти.

  Учасники парламентських слухань обговорили ключові проблеми освіти та науки, вирішення яких забезпечить збалансований розвиток людського капіталу в Україні та сприятиме створенню конкурентоспроможної економіки, а також підготовки відповідних змін до законодавства України.

  У своїх виступах, зокрема, промовці критично оцінювали ситуацію у зазначеній сфері. Наголошували, що основними проблемами у сфері освіти і науки, які унеможливлюють збереження, гальмують збалансований розвиток і управління людським капіталом, зокрема, є зменшення обсягів фінансування, зниження рівня оплати праці вчителя; незадовільне матеріально-технічне забезпечення шкіл; бюрократизація системи управління освітою; невідповідність змісту освіти та методики викладання вимогам сучасного ринку праці та потребам особистості; низький імідж професійної (професійно-технічної) освіти і, як наслідок – зниження набору учнів до відповідних навчальних закладів; недостатній рівень якості та неефективний механізм фінансування системи вищої освіти; низька якість менеджменту та неефективність системи управління у закладах вищої освіти; недостатній рівень якості та інтенсивності наукових розробок в університетах; дистанціювання університетів від виробництва, ринку і економічних відносин у цілому.

  На думку учасників слухань, актуальні завдання державної політики у сфері освіти і науки полягають, з одного боку у збереженні властивого Україні науково-освітнього потенціалу та досягнень, з іншого – в ініціюванні трансформаційних процесів щодо зростання якості людського капіталу для забезпечення високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, задоволення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. З огляду на зазначене, дії Уряду мають спрямовуватися на формування та реалізацію ефективної політики у сфері освіти і науки: забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, модернізація професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечення якості вищої освіти, розбудови нової системи економічної діяльності закладів вищої, передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням запровадження їх інституціональної автономії, створення ефективної системи фінансування науки та стимулювання пріоритетів розвитку науки і технологій, інновацій.

   В обговоренні питання взяли участь 20 учасників парламентських слухань, зокрема, Міністр культури Нищук Є.М., виконуючий обов’язки голови Державної служби зайнятості Ярошенко В.С., президент Національної академії педагогічних наук Кремень В.Г., голова ради Федерації роботодавців Олійник Д.М., заступник голови профспілки працівників освіти і науки Чабанюк О.А., народні депутати України, представники наукових установ, закладів освіти, експертів, роботодавців, громадських освітянських та студентських організацій тощо.