• In English
 • Про парламентські слухання на тему: «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні» 16 грудня 2019 року


  У залі пленарних засідань Верховної Ради під головуванням Першого заступника Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. відбулися парламентські слухання на тему: «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні».

  Із доповіддю виступила заступник Голови Комітету з питань економічного розвитку Підласа Р.А., яка, зокрема, наголосила на необхідності ухвалення проектів Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом» (р. № 2258), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо реформи патентного законодавства) (р. № 2259) і «Про удосконалення державної системи правової охорони інтелектуальної власності» (р. № 2255).

  У своїх виступах промовці зазначили, що побудова ефективної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні є фундаментом для розвитку інновацій на теренах нашої держави, модернізації всіх процесів та підвищення конкурентоспроможності української економіки. Україна володіє значним потенціалом науково-технологічного та інноваційного розвитку, проте рівень використання і комерціалізації̈ результатів наукових досліджень та розробок, що зумовлюють випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг в цілях зміцнення конкурентоспроможності суб’єктів реального сектору та національної економіки, є недостатнім.

  Промовці, зокрема, наголошували, що на сьогодні у сфері захисту інтелектуальної власності існує ціла низка суттєвих проблем, серед яких: нестабільність умов для винахідницької та раціоналізаторської діяльності, недорозвиненість елементів, що забезпечують комерціалізацію і захист запатентованих досягнень, використання неліцензійного програмного забезпечення, фальсифікованих і контрафактних товарів, високий рівень інтернет-піратства, неефективна та непрозора система збору роялті тощо.

  На думку учасників слухань, зокрема, для розв’язання правових проблем, пов’язаних із захистом та використанням об’єктів інтелектуальної власності, створених з використанням коштів державного бюджету, необхідно: на законодавчому рівні чітко визначити всі елементи інноваційної інфраструктури та впорядкувати процес створення, реєстрації та подальшого трансферу об’єктів права інтелектуальної власності з дотриманням балансу інтересів авторів, держави та комерційних структур, включно з елементами інноваційної інфраструктури; запровадити державну підтримку патентування інтелектуальної власності українських інноваторів за кордоном на умовах співфінансування; підвищити рівень обізнаності інноваторів у сфері правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності; підвищити якість патентів; забезпечити створення ринку об’єктів інтелектуальної власності; затвердити проект Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020-2025 роки, який визначає візію та перспективи національної системи інтелектуальної власності, стратегічні цілі, шляхи їх досягнення та дії щодо їх реалізації тощо.

  В обговоренні питання взяли участь 38 учасників парламентських слухань, зокрема, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Романович Д.О., перший заступник Міністра культури, молоді та спорту Максимчук А.О., перший заступник Міністра освіти і науки Полюхович Ю.Ю., віце-президент Національної академії наук Загородній А.Г., віце-президент Американської торговельної палати в Україні Прокопчук Т.П., директор Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством Пахаренко О.В., народні депутати України, представники державних установ, міжнародних організацій, наукових установ, громадських організацій, експерти.