• In English
 • Про парламентські слухання на тему: «Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп» 10 жовтня 2018 року


  У залі пленарних засідань Верховної Ради під головуванням заступника Голови Верховної Ради Сироїд О.І. відбулися парламентські слухання на тему: «Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп».

  Із доповіддю виступила заступник Міністра соціальної політики Федорович Н.В., із співдоповіддю – Голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Суслова І.М.

  У своєму виступі заступник Міністра соціальної політики Федорович Н.В., зокрема, зазначила, що розширення можливостей жінок та скорочення нерівності між жінками та чоловіками у всіх сферах життєдіяльності суспільства сприяє зниженню бідності, зростанню темпів економічного розвитку, збільшенню продуктивності праці, підвищенню стійкості громад. Рівності неможливо досягти без усунення видимих і невидимих бар’єрів, які стримують більше половини (53,7%) населення, яке складають жінки. Дискримінація щодо жінок є широко розповсюдженим явищем та проявляється у низькому представництві жінок у складі Верховної Ради України, обласних та місцевих рад, на вищих щаблях державного управління, диспропорції в доходах жінок і чоловіків та суттєвому розриві в оплаті праці, нерівному розподілі сімейних обов’язків, поширеності явища домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

  Доповідач від Уряду наголосила, що повна, вільна і демократична участь жінок на рівних засадах з чоловіками у політичному і громадському житті є необхідною умовою для політичної стабільності, економічного розвитку країни і для прогресу суспільства в цілому.

  Водночас перед учасниками парламентських слухань виступила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Климпуш-Цинцадзе І.О., яка, зокрема, підкреслила, що вперше держава, Уряд України так серйозно ставляться до необхідності покращення ситуації з ліквідацією дискримінації щодо жінок і виконання своїх національних і міжнародних зобов’язань у цій сфері. За її словами, Уряд затвердив Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, яким передбачено: удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії та запобігання дискримінації щодо жінок і дівчат; проведення навчання з питань дотримання прав жінок та включення гендерної складової до освітніх стандартів з підготовки фахівців; удосконалення механізмів ефективності розслідування випадків сексуального насильства та забезпечення надання допомоги постраждалим жінкам і дівчатам; посилення інституційного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; удосконалення механізму забезпечення прав жінок і дівчат з вразливих груп, включаючи внутрішньо переміщених осіб, тих, які належать до національних меншин, осіб з інвалідністю; проведення інформаційної кампанії з підвищення правової обізнаності з питань прав жінок; покращення доступу дівчат і жінок до медичних, освітніх, правових та соціальних послуг тощо.

  Під час своїх виступів учасники слухань обговорили проблемні аспекти щодо запобігання та протидії дискримінації жінок із вразливих соціальних груп, зокрема, жінок з інвалідністю, хворих на ВІЛ-СНІД, похилого віку, з числа внутрішньо переміщених осіб, сільських жінок та жінок ромської національності; забезпечення прав жінок з вразливих соціальних груп в умовах реформи місцевого самоврядування та децентралізації; вдосконалення законодавства з питань захисту прав жінок із вразливих груп на основі дотримання принципу рівності прав жінок і чоловіків та недискримінації.

  В обговоренні питання взяли участь 32 учасники парламентських слухань, зокрема, Глава Офісу Ради Європи в Україні Енберг Мортен, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Денісова Л.Л., Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Сушкевич В.М., Урядовий уповноважений з питань гендерної політики Левченко К.Б., народні депутати, представники правозахисних організацій, громадських об’єднань, всеукраїнських і міжнародних організацій.