• In English
 • Про парламентські слухання на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку» 21 березня 2018 року


  У залі пленарних засідань Верховної Ради під головуванням заступника Голови Верховної Ради України Сироїд О.І. відбулися парламентські слухання на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку».

  Із доповідями виступили Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Кубів С.І. і Міністр освіти і науки Гриневич Л.М., зі співдоповіддю – заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Скрипник О.О.

  У своєму виступі Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Кубів С.І. підкреслив, що попри значну кількість винаходів та винахідників в Україні досі дуже низький відсоток використання результатів таких винаходів у реальному секторі економіки. За його словами, згідно з даними Державної служби статистики, у 2014–2016 роках частка підприємств, які займалися інноваційною діяльністю, становила 18,4%. При цьому лише 11% інноваційних технологій використовуються у реальному секторі. Відсутність стратегії та виразних пріоритетів для розвитку інновацій зруйнували українську систему наукових досліджень, орієнтованих на їх подальшу реалізацію у виробництві, промисловості тощо

  Кубів С.І. наголосив, що Урядом напрацьовано низку системних рішень, які потребують підтримки парламенту, зокрема, законопроекти про винаходи і корисні моделі, про трансфер технологій, про підтримку та розвиток інноваційної діяльності, про венчурний капітал. Також він закликав сформувати візію державної політики в сфері інноваційної діяльності і сформувати нову законодавчу базу для підтримки інновацій, де закріпити кращі міжнародні практики: зразки європейського законодавства, рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку, напрацювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі з експертним середовищем та профільним комітетом Верховної Ради.

  Під час своєї доповіді Міністр освіти і науки Гриневич Л.М. зауважила, що інновації – це саме те, що визначає конкурентоспроможність держави, поділяє країни на країни першого та другого світу. За її словами, останніми роками місце України в рейтингу за глобальним індексом інновацій покращується. У 2017 році Україна посіла найвищу позицію за останні 7 років – 50 місце. Поліпшити позиції вдалося за рахунок поліпшення трьох показників: бізнес-досвід, інфраструктура, креативність. Наголосила, що саме активізація інноваційної діяльності визнана усіма експертами як найбільший потенціал, який є в Україні для реального зростання внутрішнього валового продукту і переходу від сировинної до країни, яка здатна експортувати продукти і технології.

  У своїх виступах промовці зазначали, що основними проблемами розвитку національної інноваційної системи в Україні, зокрема, є: низький рівень інноваційної та виконавчої культури, незабезпечення виконання законів та порушення вимог законодавства; відсутність довгострокових програм розвитку національної економіки, заснованої на інноваціях; невідповідність законодавства в сфері інтелектуальної власності міжнародним правовим нормам; низький рівень інноваційної активності, зокрема, малого та середнього інноваційного підприємництва; недостатність готових технологічних рішень для їх впровадження бізнесом; відсутність мотиваційного механізму до переходу реального сектору економіки на інноваційний шлях розвитку.

   В обговоренні питання взяли участь 33 учасники парламентських слухань, зокрема, президент Національної академії педагогічних наук Кремінь В.Г., президент Національної академії правових наук Петришин О.В., народні депутати України, представники національних галузевих академій наук, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, профільних наукових установ, професійних спілок, освітян, науковців, експертів.