• In English
 • Про парламентські слухання на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє" 22 березня 2017 року

  У Верховній Раді під головуванням Першого заступника Голови Верховної Ради України Геращенко І.В. відбулися парламентські слухання на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє».

  Із доповіддю виступив Віце-прем’р-міністр Розенко П.В., зі співдоповіддю - Голова Комітету з питань охорони здоров’я Богомолець О.В.

  Віце-прем’єр-міністр України Розенко П.В. під час свого виступу наголосив, що Уряд надає першочергового значення питанням охорони здоров’я та якісної підготовки медичних кадрів. Поінформував, що Кабінетом Міністрів розглянуто і схвалено цілий пакет нормативних актів та ініційовано законопроекти, які після ухвалення парламентом запустять реформу охорони здоров’я і зроблять процес змін в медичній сфері незворотнім. За його словами, Урядом визначено стратегічний вектор розвитку вітчизняної охорони здоров’я на базі бюджетно-страхової моделі та пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги при підвищенні ролі територіальних громад.

  Розенко П.В. наголосив, що держава має перейти від кількісних показників оцінки роботи медичної освіти до нагальних питань якості підготовки лікарів та медичних сестер у контексті запровадження нових засад організації навчального процесу і створення університетських та академічних клінік у кожному регіоні. Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх медиків зумовлені інтеграцією України в міжнародне науково-освітнє співтовариство та реформуванням системи охорони здоров’я в Україні, потребують впровадження в освітньо-інтегративний процес сучасних міжнародних медичних та освітніх стандартів, підвищення інтелектуального, науково-освітнього, професійно-орієнтованого рівня майбутніх лікарів та, особливо, викладачів, забезпечення їх сучасними інноваційними та інформативними медичними технологіями.

  Учасники парламентських слухань констатували, що наразі, незважаючи на досить потужну мережу вищих медичних навчальних закладів, в Україні ще не досягнуто рівня фундаментальної та клінічної підготовки лікарів, який би повною мірою відповідав сучасним міжнародним стандартам. Причинами такого стану насамперед є: повільне запровадження у навчальний процес сучасних наукових розробок та засад доказової медицини, галузевих стандартів вищої медичної та фармацевтичної освіти, адаптованих до європейських стандартів у сфері охорони здоров’я; несвоєчасний перегляд та оновлення програм підготовки спеціалістів для медичної галузі, що не встигає за розвитком сучасної медичної науки та нових медичних технологій; неефективна, надмірно централізована та застаріла система управління і фінансування в системі вищої медичної освіти; не розвинена система університетських клінік; застаріла матеріально-технічна база навчальних закладів; зростаюча нерівність у доступі до якісної освіти; надмірна комерціалізація освітніх послуг; корупція тощо.

  Обговорюючи нагальні проблеми в системі медичної освіти України, промовці відзначали, що підготовка кадрів для галузі охорони здоров’я має враховувати її реальну потребу в конкретних спеціалістах та потребу пацієнтів у доступі до якісної медичної допомоги. Програми підготовки майбутніх медиків мають ґрунтуватися на вимогах європейських протоколів і стандартів лікування хвороб, сучасних інформаційних технологіях, передбачати можливість опанування практичних навичок роботи з сучасним лікувально-діагностичним обладнанням.

  В обговоренні питання взяли участь 32 учасники парламентських слухань, зокрема, перший заступник Міністра науки і освіти Ковтунець В.В., заступник Міністра охорони здоров’я Лінчевський О.В., ректор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Вороненко Ю.В., народні депутати, керівники вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм власності, представники навчальних закладів та інші.