• In English
 • Про парламентські слухання на тему "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України" 3 лютого 2016 року

  О 15 годині у сесійній залі Верховної Ради під головуванням Першого заступника Голови Верховної Ради України Парубія А.В. розпочалися парламентські слухання на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України».

  Відкриваючи парламентські слухання, Парубій А.В. зазначив, що їх проведення обумовлено необхідністю комплексного вивчення стану проведення реформ у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Наголосив, що «розбудова правової, високорозвиненої, цивілізованої держави неможлива без модернізації економіки України та її галузей». Головуючий зауважив, що наша держава стала на шлях масштабно-технологічної модернізації та переведення економіки на інноваційний шлях розвитку.

  Із доповідями виступили Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Євдоченко Л.О., Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Животовський О.М. та Голова Державного агентства з питань електронного урядування Риженко О.В., із співдоповіддю – Голова Комітету з питань інформатизації та зв'язку Данченко О.І.

  Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Євдоченко Л. О. у своєму виступі наголосив, що інформаційно-комунікаційні технології змінили за останні роки весь світ. Відзначив надважливу роль світових тенденцій для розвитку сфери електронних комунікацій, впровадження інноваційних технологій, розбудови сучасної телекомунікаційної інфраструктури в Україні.

  Доповідач від Уряду повідомив про тенденції зростання доходів підприємств від надання телекомунікаційних послуг, збільшення капітальних інвестицій у сфері телекомунікацій. Однак зауважив, що всупереч позитивним тенденціям, сфера ІКТ інших країн розвивається значно швидше, ніж України.

  Промовець назвав основні завдання, вирішення яких необхідне для впровадження європейських підходів до прогресивного реформування галузі ІКТ, зокрема, регулювання діяльності у сфері електронних комунікацій, відміна ліцензування, спрощення дозвільних процедур із використання радіочастот, доступу до мереж та інфраструктури. Основою для таких перетворень, на його переконання, має стати прийняття базового закону у сфері електронних комунікацій.

  Євдоченко Л. О. наголосив на пріоритетності у 2016 році реалізації завдань кіберзахисту, які визначено стратегією кібербезпеки, схваленої урядом України. Метою цієї стратегії є досягнення Україною такого стану кібербезпеки, за якого забезпечується високий ступінь безпеки довіри та стійкості кіберпростору, захищеності національних електронних інформаційних ресурсів, електронних комунікацій та ІТ-систем.

  На завершення доповідач висловив надію, що сьогоднішні парламентські слухання сприятимуть прискоренню реформування і подальшого розвитку галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

  Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Животовський О. М. першим кроком до реформування галузі зв’язку назвав Закон України «Про електронні комунікації», прийняття якого прискорить реформування галузі електронних комунікацій відповідно до європейських стандартів та забезпечить виконання Україною зобов’язань у вказаній сфері. Також першочерговим назвав прийняття Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж», завдяки якому стане можливим розгортання телекомунікаційних мереж для надання нових послуг на території України, покращення якості існуючих і підвищення рівня доступу споживачів до телекомунікаційних послуг. Наголосив на необхідності внесення змін до діючого законодавства про радіочастотний ресурс.

  Голова Державного агентства з питань електронного урядування Риженко О. В. ознайомив учасників слухань з пріоритетними напрямами електронного урядування, зокрема, на впровадженні нової моделі управління, електронних послуг, електронної ідентифікації, відкритих даних, електронної взаємодії.

  Промовець поінформував, що термін дії прийнятої у 2010 році Концепції розвитку електронного урядування завершується у 2015 році, та визнав незадовільним рівень її виконання, зокрема через недостатнє фінансування. Саме тому одним із головних завдань розвитку галузі інформаційно-комунікаційних технологій, за його словами, є розроблення нового якісного концептуального документа, який визначить спільне бачення, цілі та завдання, у тому числі щодо розвитку електронного урядування в країні до 2020 року.

  Голова Комітету з питань інформатизації та зв'язку Данченко О. І. висловив занепокоєння з приводу того, що Україна відстала у своєму інформаційному прориві порівняно із світовими тенденціями, а ступінь розвитку інформаційного суспільства не відповідає її потенціалу та можливостям. Озвучив основні завдання галузі інформаційно-комунікаційних технологій на сучасному етапі, зокрема, розвиток національної інформаційної інфраструктури, вдосконалення законодавства з регулювання інформаційних відносин, становлення електронного врядування.

  Заступник Глави Адміністрації Президента Шимків Д.А. у своєму виступі зазначив, що стан розбудови галузі ІКТ є «критичним для майбутнього позиціонування України в світі». Зупинився на основних аспектах розбудови галузі, зокрема, на опануванні дітьми у школах основ програмування, розробленні та впровадженні дійового законодавства для ефективного використання у державному секторі, введенні електронного урядування, створенні сприятливих умов для розвитку галузі ІКТ. Наголосив, що виконання цих та інших завдань сприятиме економічному зростанню України.

  На завершення виступу Шимків Д.А. запропонував створити посаду з повноваженнями міністра або віце-прем’єр-міністра щодо впровадження новітніх технологій та розвитку галузі сучасних технологій і комунікацій в Україні.

  Учасники парламентських слухань у своїх виступах констатували, що на сучасному етапі для державних органів України надзвичайно актуальними є питання, пов’язані з підвищенням ефективності та прозорості їх діяльності, прискоренням процесів і підвищенням якості виконання державних функцій і надання адміністративних послуг населенню та бізнесу. Зазначали, що рівень технологічного розвитку визначає не тільки економічний потенціал країни та якість життя її громадян, а також роль і місце цієї країни в глобальному суспільстві, масштаби та перспективи її економічної та політичної інтеграції з усім світом.

  У виступах промовці наголошували, що для впровадження технологій електронного урядування необхідно розробити Концепцію розвитку електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб у державних інформаційно-телекомунікаційних системах та Концепцію розвитку електронного урядування в Україні на період до 2020 року.

  Виступаючі рекомендували для повного запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у важливих сферах життєдіяльності суспільства та розвитку інформаційного простору удосконалити відповідну нормативно-правову базу.

  Також акцентували на необхідності введення посади Координатора проектів щодо реформування галузі інформаційно-комунікативних технологій.

  В обговоренні питання взяли участь 39 учасників парламентських слухань, зокрема:

  заступник Міністра інформаційної політики Біденко А.І., Голова Державної служби інтелектуальної власності України Жарінова А.Г., заступник Міністра охорони здоров’я Перегінець І.Б., заступник Міністра освіти і науки Дерев’янко О.В., директор Департаменту інформаційних технологій Секретаріату Кабінету Міністрів Стефанович Є.А.;

  народні депутати: Галасюк В.В. («Радикальна партія Олега Ляшка»), Семенуха Р.С. («Об’єднання «Самопоміч»), Лук’янчук Р.В. («Народний фронт»), Скрипник О.О. («Об’єднання «Самопоміч»);

  тимчасово виконуючий обов’язки Ректора Харківського національного університету радіоелектроніки Рубін Е.Ю., керівник Центру теоретико-правових проблем інформаційної сфери Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПНУ Баранов О.А., виконавчий директор Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій UVCA Мерило Яніка, співробітник представництва Європейського союзу в Україні Танга Танела, голова правління Інтернет Асоціації України Федієнко О.П., генеральний директор Майкрософт України Васильєва Н.Б., ректор Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова Воробієнко П.П., заступник Голови Правління Інтернет Асоціації України Попова Т.В., член ради директорів, співвласник компанії SoftServe Кіцмей Т.В.та інші.

  На завершення парламентських слухань із заключним словом виступив Голова Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку  Данченко О.І., який запевнив, що нинішні парламентські слухання допоможуть Верховній Раді у законодавчій діяльності та у здійсненні реформ у важливій для України сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

  Підбив підсумки парламентських слухань Перший заступник Голови Верховної Ради Парубій А.В., який подякував усім учасникам за широку жваву дискусію, за внесення конструктивних пропозицій. Запропонував Комітету з питань інформатизації та зв'язку доопрацювати проект рекомендацій з урахуванням висловлених під час обговорення зауважень та пропозицій.