• In English
 • Про парламентські слухання на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні" 16 листопада 2016 рокуУ Верховній Раді під головуванням Першого заступника Голови Верховної Ради України Геращенко І.В. відбулися парламентські слухання на те

  У Верховній Раді під головуванням Першого заступника Голови Верховної Ради України Геращенко І.В. відбулися парламентські слухання на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні».

  Із доповіддю виступила Міністр освіти і науки Гриневич Л.М., із співдоповідями – перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О. В. та Перший віце-президент Національної академії наук України Наумовець А.Г.

  Доповідач від Уряду у своєму виступі заявила, що освіта і наука повинні задавати тон процесам розбудови нації та державотворення, а справедливе фінансування покликане забезпечити доступ кожної дитини до освіти незалежно від місця її проживання. Далі Міністр проаналізувала стан фінансування освіти і науки в Україні. Зупинилася на труднощах щодо фінансування закладів освіти, які виникли у зв’язку з політикою децентралізації, що проводиться в Україні впродовж останніх двох років.

  Гриневич Л.М. наголосила на необхідності підвищення якості освіти, особливо у сільських школах. На її думку, з цією метою у регіонах необхідно створювати крупні центри вищої освіти, які б об’єднували невеликі університети для збільшення їх освітньої спроможності.

  Зупинилася на питанні оплати праці педагогічних працівників. Назвала важливим кроком заплановане на 2017 рік підняття заробітної плати, яке частково виправить несправедливе відношення до вітчизняних освітян. Поінформувала про те, що при доопрацюванні Бюджету на 2017 рік до другого читання вдалося досягти додаткових часткових позитивних зрушень з фінансування освіти, зокрема, щодо збільшення обсягу субвенцій на оплату педагогічних працівників. Також  закладено додаткові дотації у сумі 14 млрд. гривень для стабілізації діяльності системи освіти на місцях, виділено майже 14 млн. гривень на державне замовлення на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах та підвищення стипендій студентам.

  Промовець висловила занепокоєння стосовно фінансування вітчизняної науки, стан якої, на її думку, є загрозливим.

  Міністр освіти і науки назвала позитивним кроком прийняття у першому читанні проект Закону «Про освіту». Закликала народних депутатів схвалити його в цілому до кінця цього року. Наголосила, що цей закон стане основою для створення моделі справедливого фінансування науки і освіти.

  До учасників парламентських слухань звернувся віце-прем’єр-міністр України Кириленко В.А., який запевнив присутніх, що питання освіти та науки є одним із найголовніших пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України. Поінформував, що Урядом вже прийнято, а також готується низка рішень фінансового характеру щодо підтримки галузі.

  Учасники парламентських слухань обговорили основні причини, що негативно впливають на розвиток освіти і науки в Україні, зокрема, недостатній рівень фінансування освітньої галузі та неефективне використання наявних ресурсів, недосконале правове забезпечення, застаріла матеріально-технічна база, висока вартість кредиту, несприятливий інвестиційний клімат, «відтік мізків за кордон» тощо.

  Промовці закликали приділяти більше уваги питанню зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів. Привернули увагу присутніх до питання оптимізації мережі закладів шляхом створення опорних шкіл. Акцентували на необхідності розроблення ефективної системи фінансування вищої освіти, спрямованої на забезпечення її якості. Одним із першочергових завдань називали передбачення в Державному бюджеті України фінансування педагогічних і класичних університетів у частині реалізації освітніх програм з підготовки педагогічних кадрів, здатних забезпечити реформування середньої школи.

  Учасники парламентських слухань також закликали місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з визначеними освітніми субвенціями з державного бюджету передбачати цільові видатки на розвиток загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів.

  В обговоренні питання взяли участь 24 учасники парламентських слухань, зокрема, Президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерський Л.В., Президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти Головінов В.П., Президент Національної академії педагогічних наук Кремінь В.Г., народні депутати, представники національних галузевих академій наук, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, профільних наукових установ, професійних спілок, освітян, науковців, експертів.