• In English
 • Про парламентські слухання на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної української молоді" 2 листопада 2016 року

  У Верховній Раді під головуванням Першого заступника Голови Верховної Ради України Геращенко І.В. відбулися парламентські слухання на тему: «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді».

  Із доповіддю виступив Міністр молоді та спорту Жданов І.О., із співдоповіддю – голова Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Палатний А. Л.

  Доповідач від Уряду у своєму виступі наголосив, що в умовах військової агресії та складного періоду державотворення, який нині переживає Україна, як ніколи, важливо сформувати у молоді громадянсько-активні, соціально-значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності, і перш за все, пов’язані із захистом державницьких інтересів. Зазначив, що такий результат можливий лише за умов впровадження обґрунтованої молодіжної політики, своєчасних та комплексних дій, що враховують життєві запити та проблеми сучасної української молоді.

  Жданов І.О. ознайомив учасників парламентських слухань зі станом та ключовими проблемами української молоді, її життєвими цінностями. Поінформував про засади державної політики стосовно зазначеної тематики, шляхи її оновлення і реорганізації та обґрунтував основні пріоритети, шляхи, рекомендації щодо забезпечення її ефективності.

  Наголосив на необхідності затвердження Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні, яка спрямована на реалізацію державної політики щодо соціалізації, виховання та розвитку підростаючого покоління, та Типового положення про Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання. Також важливим кроком назвав прийняття Закону України «Про молодь», який сприятиме запровадженню європейських стандартів молодіжної роботи, удосконаленню засад молодіжної політики.

  Учасники парламентських слухань зазначали, що Україна перебуває на шляху реформ, енергійною та рушійною силою яких є молодь. Основну увагу приділяли пріоритетним сферам молодіжного життя, що потребують уваги з боку держави, зокрема, зайнятості молоді, забезпеченню її житлом, підтримці талановитої молоді, популяризації здорового та безпечного способу життя тощо. Одним із найважливіших завдань у сучасних умовах визначили формування громадянської ідентичності української молоді, яка має стати невід’ємною складовою державотворчих процесів та розвитку суспільства.

  Промовці у своїх виступах наголошували на необхідності удосконалення нормативно-правової бази в галузі реалізації державної молодіжної політики в Україні. Закликали до розроблення програм національно-патріотичного виховання як на державному, так і на місцевих рівнях. Водночас зазначали, що молодіжна політика в Україні має ґрунтуватися у тому числі й на європейському досвіді.

  В обговоренні питання взяли участь 32 учасники парламентських слухань, зокрема, заступник Міністра освіти і науки Греба Р.В., голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Барберіс Джованна, директор Програми розвитку ООН  Хімстра Янтомас, голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентська республіка» Вікнянський П.М., народні депутати, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських, молодіжних організацій та інші.