• In English
 • Про парламентські слухання на тему: "Правове забезпечення реформи освіти в Україні" 9 грудня 2015 року

  О 15 годині у сесійній залі Верховної Ради під головуванням заступника Голови Верховної Ради України Сироїд О. І. розпочалися парламентські слухання на тему: «Правове забезпечення реформи освіти в Україні».

  Відкриваючи парламентські слухання, Сироїд О. І. зазначила, що «по тому, як держава ставиться до освіти, можна сказати, як держава ставиться до свого майбутнього, до своїх дітей». Звернула увагу на питання необхідності творення нового змісту освіти, наближеного до освіти європейського рівня. Зауважила, що головним викликом сучасної освіти є ціннісні орієнтири, зокрема, людська гідність, повага до людини, взаємовідносини між учителями і учнями.

  Із доповіддю виступив Міністр освіти і науки Квіт С. М. Із співдоповідями – Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л. М. та віце-президент Національної академії педагогічних наук Луговий В. І.

  Доповідач від Уряду зазначив, що функціонування будь-якої сфери людини потребує висококваліфікованої підготовки. Комплекс реформ вітчизняної освіти направлений на повноцінне розкриття потенціалу кожної людини як особистості, відповідального громадянина та кваліфікованого фахівця впродовж усього життя, розбудови України як демократичної, конкурентоздатної європейської держави. Наголосив, що реформування освіти відбувається в надважких умовах війни та складної економічної ситуації. Це все відтягує значні ресурси, які могли б бути спрямовані в освіту.

  Квіт С. М. повідомив, що з 2014 року Міністерство освіти і науки працює над імплементацією Закону України «Про вищу освіту». Наголосив, що підготовлений Урядом та ухвалений Верховною Радою Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» дасть поштовх до розвитку університетської науки і стане доповненням до цього закону.

  Доповідач зазначив, що Міністерством освіти і науки підготовлено законопроект «Про освіту», основними засадами якого насамперед є: чітке розмежування повноважень органів управління освітою різних рівнів, автономія закладів освіти, забезпечення якості освіти, а також прозорість та підзвітність органів управління освітою та закладів освіти. Зауважив, що цей проект закону доопрацьовується за участі представників професійного середовища та громадськості. Також торкнувся питання дванадцятирічного терміну навчання у школах, що є практикою європейських країн.

  Міністр освіти і науки наголосив, що мережа професійних навчальних закладів має відповідати потребам ринку праці і тому новацією розробленого міністерством проекту Закону «Про професійну освіту» є створення багатопрофільних навчальних закладів, які будуть готувати фахівців відповідно до потреб регіонів. Саме на місцевому рівні будуть прийматися рішення, які професії та спеціальності будуть затребувані та як їх розвивати.

  Квіт С. М. відзначив, що важливим досягненням в галузі освіти і науки є підписання і ратифікація Угоди про асоційоване членство України в програмі ЄС «Горизонт 2020», завдяки чому стануть доступні значні кошти для наукових досліджень та інновацій вітчизняної науки.

  На завершення свого виступу Міністр зазначив, що жоден найкращий закон не працюватиме, якщо не відбуватиметься зміна цінностей людини і суспільства, таких як свобода, гідність, відповідальність, довіра, співпраця, патріотизм. Запевнив, що саме ці цінності закладаються в реформу освіти.

  Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л. М. у своєму виступі наголосила, що зараз «твориться країна і саме таку перспективу на найближчі десятиліття має закладати нове освітнє законодавство». Зауважила, що нам потрібна система, яка працює на кожну особистість, яка здатна кожній людині забезпечити доступ до якісної освіти, розвивати здібності і виховувати відповідального громадянина, розширювати можливості навчання кожної людини впродовж життя.

  Доповідач зупинилась на проекті Закону «Про освіту», який в процесі доопрацювання необхідно посилити десятьма пріоритетними напрямами, зокрема, підняття соціального статусу шкільного вчителя, створення в Україні повноцінної європейської системи освіти впродовж життя, забезпечення нового змісту такої освіти, який базується на європейських орієнтирах, правильного розподілу фінансової відповідальності, створення реального інклюзивного освітнього простору тощо.

  Віце-президент Національної академії педагогічних наук України  Луговий В.І. у своєму виступі, зокрема, зазначив, що «найбільшу тривогу і стурбованість на сучасному етапі викликає середня ланка освіти». На його думку, першочерговим завданням є впровадження дванадцятирічної повної середньої освіти, що зробить навчання дітей більш якісним. Також зауважив, що поліпшить ситуацію у середній школі перехід до трирічного терміну навчання у старшій школі. Наголосив на необхідності модернізації професійної освіти та забезпечення гарантованої позашкільної освіти.

  На завершення свого виступу Луговий В. І. звернув увагу присутніх у залі, що базовий закон «Про освіту» та інші освітні закони мають містити чітке унормування національної системи забезпечення якості освіти на всіх рівнях.

  Учасники парламентських слухань визнали актуальність питання комплексного оновлення освітньої нормативно-правової бази, яка б забезпечила системну реформу освіти в Україні.

  Промовці зазначали, що українська освіта за роки незалежності фактично не стала загальнонаціональним пріоритетом. Регулювання діяльності навчальних закладів мають зовнішній, формальний характер і не сприяють підвищенню якості освіти. Ряд факторів негативно відбилося на культурному та освітньому рівнях суспільства, зумовило втрату освітою своєї консолідуючої, культуротворчої місії в українському суспільстві.

  Учасники слухань закликали Верховну Раду України прискорити розгляд проектів законів України з питань освіти та науки, законодавчо закріпити правовий статус внутрішньо-переміщених вищих навчальних закладів і наукових установ. Внесли ряд пропозицій та рекомендацій щодо доопрацювання проекту Закону України «Про освіту». Також рекомендували вжити додаткових заходів щодо розширення доступу до освіти, поліпшення її змісту, оновлення державних стандартів, упорядкування обсягів підготовки та перепідготовки кадрів із вищою освітою, надання державної підтримки підготовці фахівців за напрямами, які стимулюють розвиток пріоритетних галузей економіки. Наголошували на необхідності доопрацювання та затвердження Дорожньої карти освітньої реформи на 2015-2025 роки.

  Запропоновано у Державному бюджеті України на 2016 рік передбачити кошти для оновлення програмного та апаратного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи зовнішнього незалежного оцінювання, поліграфічної бази Українського центру оцінювання якості освіти.

  В обговоренні питання взяли участь 23 учасники парламентських слухань, зокрема:

  народні депутати: Співаковський О.В., («Блок Петра Порошенка»), Кремінь Т.Д. («Народний фронт»), Литвин В.М. («Воля народу»), Томенко М.В. («Блок Петра Порошенка»), Марченко О. О. (позафракційний);

  а також: дружина Президента України Петра Порошенка Порошенко М.А., Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Сушкевич В. М., Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лутковська В.В., ректор Донецького національного університету Гринюк Р.Ф., Уповноважений Президента України з прав дитини Кулеба М.М., Експерт шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» Ян Герчинський, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Ніколаєнко С. М., ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Огнев’юк В.О., старший спеціаліст з питань кваліфікацій Європейського фонду освіту Ар’єн Дей, науковці, керівники навчальних закладів, представники громадських освітянських організацій тощо.

  На завершення парламентських слухань із заключним словом виступив Міністр освіти і науки Квіт С. М., який подякував учасникам слухань і закликав до подальшої співпраці у підготовці законів про освіту. Відповів на низку запитань, які звучали під час виступів учасників слухань.

  Підбила підсумки парламентських слухань заступник Голови Верховної Ради Сироїд О. І., яка подякувала всім учасникам за принципову та відверту розмову, за внесення конструктивних пропозицій, що мають стати основою для доопрацювання нового базового закону про освіту, котрий визначить перспективи розвитку української освіти на наступні десятиліття. Головуюча зауважила, що сьогоднішні парламентські слухання підтвердили важливість та необхідність модернізації системи освіти для соціально-економічного розвитку країни.