• In English
 • Забезпечення рівного доступу до правосуддя та правової допомоги

  Мета реформи – популяризувати використання правових інструментів серед населення країни, забезпечити рівний доступ до правосуддя та відповідність мережі надавачів безоплатної правової допомоги потребам громадян.

  Навіщо щось змінювати?

  Незважаючи на міжнародні та конституційні зобов’язання, потреби громадськості у забезпеченні безоплатної правової допомоги в Україні все ще не задоволені у повній мірі. Крім того, значна частина населення, а особливо – його вразливі верстви, досі має низький рівень правової обізнаності щодо розв’язання своїх проблем у правовий спосіб, що стимулює виникнення корупційних явищ, стримує активну участь цієї частини громадян в економічному житті, провокує та підтримує бідність.

  Окрім того, у результаті тимчасової окупації частини території України Російською Федерацією утворилися нові вразливі групи населення, зокрема внутрішньо переміщені особи, особи, які претендують на отримання статусу учасника антитерористичної операції, що потребують безоплатної вторинної правової допомоги.

  Забезпечення реформування даної сфери дасть змогу розширити доступ громадян до якісної безоплатної правової допомоги у кожному куточку країни, підвищить рівень правової спроможності територіальних громад та правової свідомості громадян, зменшить кількість випадків побутової корупції та створить умови для сталого економічного зростання.

  Що передбачає реформа?

  1. Забезпечення рівного доступу до безоплатної правової допомоги 

  Реалізація зазначеної цілі дасть змогу розширити доступ громадян до якісної безоплатної первинної та вторинної правової допомоги на всій території України; створити та забезпечити функціонування нових пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та оптимізуватиперелік осіб, що матимуть право на її отримання.

  В рамках реформи передбачається запровадити систему моніторингу правових потреб людей, яка дозволить планувати діяльність системи безоплатної правової допомоги відповідно до реальних проблем правового характеру, з якими зіштовхуються громадяни.

  Інформаційна кампанія та клієнтоорієнтовані веб-ресурси системи безоплатної правової допомоги, які планується впровадити в межах цього пріоритету, дозволять суспільству підвищити рівень своєї правової обізнаності.

  2. Надання якісних послуг безоплатної правової допомоги клієнтам системи

  Одним із пріоритетів реформи є підвищення професійного рівня та мотивації працівників центрів надання безоплатної правової допомоги. Реалізувати даний пріоритет планується через розробку навчальних програм і проведення навчання експертів на базі правових клубів «PRAVOKATOR».

  Також через мережу даних клубів планується налагодити взаємодію з партнерами системи безоплатної правової допомоги – правничої спільноти та інших зацікавлених сторін; мережування та об’єднання зусиль професійної правничої спільноти та експертного середовища; налагодження діалогу між державною владою та громадянським суспільством.

  Реалізація цього напрямку дозволить встановити високі стандарти надання правової допомоги та запровадити систему моніторингу якості наданої допомоги.

  3. Забезпечення кращих можливостей для реалізації прав людей на рівні територіальних громад

  Завдяки втіленню цього напрямку ми отримаємо змогу підвищити рівень правової спроможності територіальних громад та правової свідомості громадян, знизити рівень корупції на побутовому рівні; розвинути мережу незалежних провайдерів безоплатної правової допомоги, які активно взаємодіятимуть між собою на засадах партнерства та вільної конкуренції, діяльність яких фінансуватиметься територіальними громадами і державою та підтримуватиметься єдиною системою стандартів та управління знаннями.

  4. Створення незалежної, клієнтоорієнтованої, інноваційної та ефективної системи безоплатної правової допомоги

  Імплементація даного пріоритету базується на вдосконаленні адміністративних процесів і запровадженні інноваційних рішень, що дозволить забезпечити оперативність та якість з одночасним зменшенням адміністративних витрат на обслуговування системи.

  Заплановано запровадження автоматизованих механізмів обміну інформацією між системою безоплатної правової допомоги та іншими органами, електронного документообігу, розвиток КІАС (комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги), постійне наповнення і розширення довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid».

  Що вже змінилось завдяки реформі?

  • Створена система безоплатної правової допомоги, яка є однією з найбільш розгалужених і прогресивних систем у світі
  • Визначено широке коло осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу, зокрема малозабезпечені, учасники бойових дій, у тому числі учасники АТО, а також особи, які претендують на отримання цього статусу; внутрішньо переміщені особи та особи, які претендують на отримання цього статусу; особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі; діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту
  • Забезпечено функціонування понад 550 центрів та бюро правової допомоги у містах та селах
  • Запущено у вільний доступ довідково-інформаційну платформу правових консультацій «WikiLegalAid»
  • Відкрито мережу із 5 правових клубів «PRAVOKATOR» у Дніпрі, Харкові, Одесі, Києві, та Львові
  • Започатковано та успішно реалізується правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», спрямований на підвищення рівня правової обізнаності громадян

  Цілі та завдання на 2019 рік

  Для забезпечення реалізації пріоритету «Забезпечення рівного доступу до правосуддя та правової допомоги» протягом 2019 року планується реалізувати:

  • Низку правопросвітницьких заходів: не менше 10 тис. для населення більшості районів та міст обласного значення; не менше 2 тис. навчальних та консультаційних заходів для представників органів місцевого самоврядування,у тому числі в рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»; не менше 400 навчальних та інших комунікаційних заходів (тренінгів, семінарів, круглих столів, тощо) для адвокатів, які надають безкоштовну правову допомогу, працівників системи надання БПД та її партнерських інституцій
  • Вдосконалення стандартів якості та механізму моніторингу ефективності безкоштовної правової допомоги. Поміж того, заплановано впровадження оцінювання якості надання правової допомоги в цивільних, адміністративних та кримінальних справах
  • Розробку та прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо спрощення методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безкоштовну вторинну правову допомогу, визначення механізму заохочення участі адвокатів в управлінні якістю надання правової допомоги
  • Функціонування дистанційних та мобільних консультаційних пунктів прийому громадян
  • Подальший розвиток довідково-інформаційної платформи WikiLegalAid

  Над реформою працюють

  Міністерство юстиції України, Координаційний центр з надання правової допомоги, Програма USAID "Нове правосуддя", Проект Канадського бюро міжнародної освіти "Доступна та якісна правова допомога в Україні", Проект Офісу Ради Європи в Україні "Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні", Міжнародний фонд "Відродження", PRAVO-JUSTICE

  Ключові документи та корисні посилання