• In English
 • Реформування системи виконання судових рішень

  Ключова мета реформи – забезпечити захищеність суспільства шляхом впровадження обов’язковості виконання судових рішень, модернізувати службу державних виконавців та створити інститут приватних виконавців задля впровадження «змішаної» системи виконання судових рішень.

  Навіщо щось змінювати?

  Ухилення від добровільного виконання рішень судів, низький рівень спеціалізації і автоматизації бізнес-процесів, відсутність ефективної системи мотивації державних виконавців, системні недоліки у взаємодії державних виконавців з іншими державними та недержавними установами є далеко не єдиними перешкодами до ефективного виконання судових рішень.

  Як наслідок, до початку реформи рівень виконання рішень у цивільних справах в Україні становив лише близько 6%, а загальна вартість невиконаних справ у цій сфері склала близько 400 млрд. гривень. Така гранично низька частка фактичного виконання рішень є одним з головних бар’єрів на шляху до утвердження верховенства права в державі та ефективної роботи судів.

  Що передбачає реформа?

  1. Сприяння добровільному виконанню рішень

  Метою реформи є донесення до свідомості боржників невідворотності відповідальності за їх дії. А відтак – і розуміння того, що не виконавши рішення добровільно, в майбутньому вони будуть вимушені заплатити більше.

  Планується створити таку мотиваційну систему, за якої врегулювання спорів відбуватиметься без звернення до Державної виконавчої служби (ДВС). Головні інструменти для досягнення даної цілі – правопросвітницька кампанія, формування позитивного іміджу Державної виконавчої служби та приватних виконавців, врегулювання системи адміністрування діяльності експертів, а також створення альтернативних механізмів та інститутів – інституту згоди на виконання рішень та механізму альтернативних можливостей виконання рішень.

  2. Здійснення виконавчих дій вчасно, кваліфіковано та якісно

  Цієї мети планується досягнути за рахунок автоматизації процесів, зокрема – через взаємодію реєстрів та співпрацю ДВС з іншими органами та установами. Мова йде в тому числі про надання  працівникам ДВС доступу до реєстрів нерухомості та транспортних засобів.

  Окрім того, реформою передбачена автоматизація процесу документообігу, аби державні виконавці могли отримати повне досьє на боржника у максимально короткий термін, а громадяни – швидко та якісно скористатися послугами ДВС. Також планується знизити навантаження на держвиконавців, забравши невластиві їм функції, та мотивувати останніх до підвищення своїх професійних компетенцій через конкуренцію з приватними виконавцями та кар’єрні й фінансові стимули.

  3. Забезпечення відкритості роботи органів ДВС, їх суспільна орієнтованість

  Публічність, відкритість, прозорість, звітність перед суспільством – такі вимоги стоять перед виконавчою службою. Для їх реалізації планується створити мобільні та автоматизовані сервіси, сервісні центри, де громадяни зможуть отримати відповіді на всі питання без відвідування органів ДВС, розробити стандарти якості та запровадити моніторинг ефективності роботи виконавців.

  Що вже змінилось завдяки реформі?

  • Забезпечено доступ до здобуття професії приватного виконавця
  • Створено систему моніторингу та контролю за діяльністю приватних виконавців
  • Підвищено кваліфікацію та показники ефективності роботи державних виконавців
  • Створено інтегровану інформаційну систему у виконавчому процесі
  • Впроваджено Єдиний реєстр боржників
  • Забезпечено належне виконання судових рішень про стягнення аліментів та заробітної плати

  Ключові цілі та завдання на 2019 рік

  Одна з головних цілей в рамках реформи – впровадження нової соціально-орієнтованої моделі Державної виконавчої служби. Заплановано продовжити реалізацію дієвих заходів впливу на боржників та формування спеціальних знань, умінь та навичок для виконавців, працівників органів Державної виконавчої служби. Очікуваний результат – можливість застосування до боржників найбільш ефективних заходів впливу; підвищення ефективності виконання рішень щодо стягнення заробітної плати, стягнення аліментів.

  У фокусі залишається і подальший розвиток інституту приватних виконавців судових рішень. Результатом впровадження такого інституту стане зменшення навантаження на державних виконавців, зростання кількості фактично виконаних судових рішень.

  Над реформою працюють

  Міністерство юстиції України, Рада Європи, PRAVO-JUSTICE, Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

  Ключові документи та корисні посилання