• In English
 • Реформування системи пробації та ресоціалізація

  Мета реформи – створити повноцінну систему пробації, яка здатна забезпечити реабілітацію правопорушників та створити баланс між безпекою суспільства та запобіганням скоєння злочинів.

  Навіщо щось змінювати?

  Можливість реабілітації має велике значення для суспільства та сприяє зниження кількості скоєних повторних злочинів і відповідно – зменшення загальної кількості злочинів у країні.

  Пробація – більш перспективна та логічна схема виконання покарання, поєднана з допомогою, підтримкою, мотивацією порушника до змін без вилучення його із суспільства, є дієвою альтернативою покаранню у вигляді позбавлення або обмеження волі.

  Застосування санкцій та попереджувальних заходів дасть змогу зменшити державні витрати на утримання правопорушників у місцях позбавлення волі та сфокусувати ресурси на їх реабілітації, допоможе зберегти соціально-корисний громадянський потенціал.

  Впровадження нових технологій, електронного моніторингу у процес відбування покарань може замінити певні аспекти ув’язнення, які раніше були спрямовані на цілодобовий контроль за поведінкою правопорушника.

  Передбачається, що в результаті застосування пробації до суспільства повернеться повноцінна людина, яка не порушує законодавство, чесно працює та сплачує податки.

  Що передбачає реформа?

  1. Створення системи реінтеграції осіб, які вчинили правопорушення, до повноцінного суспільного життя

  Реформою передбачається розробити механізми застосування пробації до осіб звільнених умовно-достроково та запровадження електронного моніторингу під час їх перебування на пробації.

  Гендерно-чутливі програми реінтеграції, методики оцінки їх ефективності до правопорушників, розроблені з урахуванням кращих міжнародних практик, а також розширення застосування альтернативних санкцій до осіб, які порушили умови відбування покарання та залучені до цього процесу органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, міжнародні проекти технічної допомоги дозволять ефективно здійснювати супровід суб’єктів пробації в громаді.

  2. Створення інституційної спроможності, яка забезпечить перехід від карального підходу до реабілітаційного

  Реалізація даної цілі базується на вдосконаленні управління у пенітенціарній системі. Повноцінна система на чолі з державною установою «Центр пробації» з підпорядкуванням їй уповноважених органів з питань пробації дозволить забезпечити баланс між безпекою суспільства та запобіганням скоєнню злочинів/реабілітації правопорушників.

  Інституційні зміни покликані удосконалити організаційну структуру, механізм використання фінансових, матеріальних та технічних умов функціонування органів пробації для ефективного виконання поставлених перед ними завдань. Поміж того, передбачена оптимізація мережі установ виконання покарань та їх підприємств, забезпечення їх ефективного функціонування та прибутковості (рентабельності) виробничої діяльності.

  Іншим важливим компонентом реформи є впровадження інституту досудової доповіді – абсолютної новації для правової системи держави.

  Мета досудової доповіді – забезпечити суд інформацією, що характеризує обвинуваченого, містить його соціально-психологічну характеристику, оцінку ризику вчинення повторного правопорушення, а також висновок про можливість виправлення без позбавлення або обмеження волі на певний строк. Тобто, досудова доповідь дозволяє суду отримати значно більше даних про обставини правопорушення, ніж міститься в обвинувальному акті, а отже – прийняти більш зважене та релевантне рішення щодо застосування тих чи інших санкцій.

  Вказані заходи забезпечення інституційної спроможності разом із впровадженням нових підходів до процесу виправлення і ресоціалізації засуджених дозволять забезпечити якісний перехід від карального підходу до реабілітаційного.

  Що вже змінилось завдяки реформі?

  • Створено систему пробації (ДУ «Центр пробації», 24 філії, 560 уповноважених органів з питань пробації)
  • Розроблено низку пробаційних програм
  • Впроваджено новий інститут кримінального процесу – досудову доповідь
  • Налагоджено алгоритм ефективної взаємодії установ виконання покарань та органів пробації при підготовці засудженого до звільнення
  • Створено комунікаціні платформи для поширення в суспільстві інформації про роль та переваги пробації

  Цілі та завдання на 2019 рік

  Серед пріоритетів на 2019 рік «Цетром пробації» визначено активну роботу з персоналом уповноважених органів пробації, зокрема шляхом підвищення рівня його професіоналізму. Передбачено впровадження електронного документообігу, який суттєво прискорить внутрішню комунікацію установи; вивчення та імплементація міжнародного досвіду у частині застосування електронного моніторингу до суб’єктів пробації. 

  Важливим пріоритетом є і забезпечення інформованості суспільства про роль та переваги пробації. Так, заплановано продовження національного фотопроекту «Пробація. Можливості для змін», інформаційної акції «Я розбудовую пробацію», реалізацію пілотної програми для розвитку волонтерства в пробації в рамках міжнародного проекту ЄС «Pravo-Justice»

  Окрім того, у поточному році має відбутися запуск Єдиного реєстру засуджених та осіб взятих під варту. Мета реєстру – створити умови для діяльності профільних підрозділів в частині забезпечення повною та достовірною інформацією про засуджених, осіб, узятих під варту, та суб’єктів пробації.

  Над реформою працюють

  Міністерство юстиції України, Державна установа "Центр пробації", Norwegian Rule of Law Mission to Ukraine, Expert Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE), Проект "Заради життя", PRAVO JUSTICE


  Ключові документи та корисні посилання