• In English
  • Верховенство права – фундаментальний принцип, який передбачає рівність усіх і кожного перед законом та неминучість покарання за його порушення.

    Принцип верховенства права є основою для сталого розвитку суспільства та охоплює практично всі аспекти життя громадян України: від безпеки особистості, права власності та розв’язання конфліктів – до ефективної боротьби з корупцією.

    Ключовими пріоритетами Уряду України в межах його компетенцій є створення умов для обов’язкової відповідальності за правопорушення та слідування букві закону, боротьба зі зловживаннями та хабарництвом на всіх рівнях. 

    Так, завданнями Уряду для досягнення верховенства права є:

    Виконання цих завдань сприятиме розвитку українського суспільства, підвищить рівень суспільної довіри та впевненості у власній захищеності кожного громадянина, сформує засади для подальшого розвитку країни та збільшення добробуту її населення.