• In English
 • Забезпечення ефективного та безпечного управління відходами

  Мета реформи – створення належної інфраструктури об’єктів управління відходами, покращення стану навколишнього природного середовища, санітарного та епідемічного благополуччя населення.

  Зменшення розмірів утворення відходів та обсягів накопичення відходів на полігонах і сміттєзвалищах, збільшення обсягів сортування та рециклінгу відходів, стимуляція використання безвідходних та екологічно безпечних технологій.

  Навіщо щось змінювати?

  У країні щорічно утворюється близько 400 мільйонів тонн відходів, і тільки 6% їх переробляють. Це є надзвичайно низьким показником порівняно з країнами ЄС, де переробляють близько 40% усіх відходів.

  Значні обсяги накопичених в Україні відходів та відсутність ефективних заходів управління ними поглиблюють екологічну кризу і стають гальмівним фактором розвитку національної економіки.

  Відсутність дієвого механізму управління відходами, низька інституційна спроможність державних органів, недостатній рівень міжвідомчої взаємодії та відсутність стратегічного планування призводять до збільшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ та перевантаження сміттєвих полігонів.

  Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна впроваджує Директиви ЄС у сфері управління відходами у національне законодавство, які сприятимуть удосконаленню системи управління відходами та переходу до циркулярної економіки, впровадженню ефективної ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, а також створенню дієвої системи планування управлінням відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.

  Що передбачає реформа?

  1. Впровадження ключових понять

  Створення системи дефініцій, які будуть повністю узгоджені з європейським законодавством – одна із важливих цілей реформи. Саме нові терміни разом із впровадженням Національного переліку відходів дозволять говорити із ЄС однією мовою щодо питань управління відходами.

  2. Розширена відповідальність виробника

  Реформа передбачає цілковиту відповідальність виробника за управління відходами, що утворюються на всіх етапах споживання його продукції. Система розширеної відповідальності виробника поширюватиметься щодо таких видів продукції: паковання, електричне та електронне обладнання, батарейки, батареї та акумулятори, транспортні засоби, термін експлуатації яких закінчився, оливи, шини тощо.

  3. Створення Національного переліку відходів

  Реформа створює підґрунтя для Національного переліку відходів, який повністю відповідатиме аналогічному переліку в ЄС. Відходи класифікуватимуть відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів, з урахуванням їх походження, складу, а також – граничного значення концентрації небезпечних речовин.

  Згідно з Національним переліком відходів, їх визначатимуть як:

  а) небезпечні відходи;
  б) відходи, що не є небезпечними;
  в) відходи, що потребують оцінювання.

  Відходи, що потребують оцінювання, за результатами проведення досліджень та визначення вмісту небезпечних складників будуть віднесені або до безпечних, або до небезпечних. Власник відходів може самостійно визнати відходи небезпечними без проведення досліджень.

  Ключові результати

  • Схвалено Національну стратегію управління відходами до 2030 року: визначає візію реформи та її пріоритети разом із цільовими показниками.
  • Затверджено Національний план управління відходами, який визначає завдання і практичні заходи, що дозволяють Україні до 2030 року перейти на нову європейську модель управління відходами.
  • Створено Координаційну раду з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, що сприяє забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері управлінні відходами.
  • Розроблено п’ять ключових законопроектів: «Про управління відходами» (на етапі погодження з ЦОВВ), «Про відходи електричного та електронного обладнання» (на етапі доопрацювання), «Про батарейки та акумулятори» (на етапі доопрацювання), «Про відходи упаковки» (на етапі обговорення з бізнесом), «Про муніципальні відходи» (на етапі доопрацювання).
  • Створено проект Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами. Система управління відходами має два ключових рівні – національний та регіональний. На національному запроваджується стратегічне бачення разом із ключовими показниками, яких планується досягти. На регіональному відбувається предметне планування чіткої кількості об'єктів та суб'єктів управління відходами за кластерним принципом, тобто де і як утворюється та що з цим робити.
  • Методичні рекомендації розроблені для регіонів України з метою підготовки ними власних регіональних планів – практичних посібників управління відходами в областях, які мають стати інвестиційними планами.

  Цілі та завдання на 2019 рік

  • Подання до Верховної Ради України ключових для реформи законопроектів.
  • Розроблення та подання Уряду документів щодо утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами.
  • Затвердження Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами.
  • Розроблення регіональних планів управління відходами.
  • Створення інформаційного центру для збору, оброблення, аналізу та поширення інформації про управління відходами.

  Над реформою працюють

  Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство охорони здоров’я, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Асоціація «Вторма», Українське виробничо-екологічне об’єднання із заготівлі та використання вторинних матеріальних ресурсів, Швейцарсько-український проект – підтримка децентралізації в Україні (DESPRO), Американська торговельна палата в Україні, Екореанімація, Екодія, «Україна без сміття», «Мама-86», Національний екологічний центр України, «Батарейки, здавайтеся!», «Чиста країна».


  Ключові документи та корисні посилання