• In English
 • Запобігання зміні клімату та адаптація до неї

  Мета реформи – запобігти кліматичним змінам, зумовленим викидами в атмосферу, промисловим забрудненням та антропогенним впливом на довкілля.

  Навіщо щось змінювати?

  Зміна клімату є глобальним викликом, що стосується кожної країни і вимагає об’єднання зусиль на місцевому, національному та міжнародному рівнях. Україна стала однією серед перших країн, що підписали та ратифікували угоду в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю від 2020 року в 2016 році. У 2018 році на виконання положень Паризької угоди розроблено, схвалено та надіслано до РКЗК ООН Стратегію Низьковуглецевого розвитку України на період до 2050 року. Водночас це не є кінцевою метою реформи.

  Що передбачає реформа?

  1. Розроблення національної стратегії адаптації до зміни клімату та планів адаптації до зміни клімату на регіональному рівні

  Для координації дій та ефективного провадження кліматичної політики на національному та регіональному рівнях

  2. Покращення національної системи інвентаризації парникових газів

  Для отримання точних даних щодо викидів парникових газів і більш ефективної звітності

  3. Розроблення переліку пріоритетних заходів та плану заходів з адаптації до зміни клімату для різних секторів економіки

  Для того, щоб кожен окремий сектор мав чіткий дороговказ для свого сталого розвитку

  4. Переговори з іншими країнами щодо участі у міжнародних ринкових та неринкових механізмах у кліматичній сфері

  Для того, щоб досягти відчутних результатів, потрібні консолідовані дії разом із міжнародними партнерами

  5. Підготовку до ратифікації Кігалійської поправки до Монреальського протоколу

  Кігалійська поправка спрямована на вирішення питань поводження із контрольованими речовинами (фторованими газами), а також охорону озонового шару та запобігання зміни клімату.

  Ключові результати

  • Два ключових документа ратифіковано: Паризька угода та Монреальський протокол
  • Перший національно-визначений внесок розроблений та направлений до Секретаріату РКЗК ООН
  • Схвалено Стратегію низьковуглецевого розвитку України на період до 2050 року

  Цілі та завдання на 2019 рік

  • Розроблення та впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.
  • Створення спеціально уповноваженого органу з питань моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів і торгівлі квотами на викиди парникових газів.
  • Затвердження комплексного Національного плану з енергетики та зміни клімату на 2021–2030 роки.
  • Розроблення та впровадження реєстру операторів контрольованих речовин.
  • Подальше впровадження системи звітування для операторів.

  Над реформою працюють

  Міністерство екології та природних ресурсів України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Європейський банк реконструкції та розвитку, ПРООН, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, Центр екологічних ініціатив «Екодія», ВЕГО «МАМА-86», Національний екологічний центр України

  Ключові документи та корисні посилання