• In English
 • Якісні зміни, що відбуваються вже сьогодні

  Впродовж останніх років наша країна впевнено рухається шляхом глибоких і структурних реформ, які вже допомогли досягти макроекономічної стабільності та повернути позитивну динаміку розвитку української економіки, незважаючи на низку зовнішніх і внутрішніх викликів. Так, валовий внутрішній продукт демонструє стабільне зростання вже 12 кварталів поспіль, зростає обсяг капітальних інвестицій та надходжень до бюджету країни, системно зменшується державний борг, триває найбільша за всю історію країни розбудова та модернізація інфраструктурних та виробничих об’єктів.

  Трансформації, що відбуваються сьогодні в усіх ключових напрямах життя держави, є фундаментом для якісних змін у середньостроковій перспективі, основою для підвищення добробуту та рівня життя нас із вами – громадян України.

  Системна та орієнтована на результат робота Уряду сфокусована на досягненні таких стратегічних цілей:

  • Забезпечення подальшого економічного зростання країни шляхом створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій, реформування енергетичного сектору, подальшої модернізації промисловості й розбудови інфраструктури.
  • Підвищення ефективності врядування та якості надання державних послуг завдяки залученню нових професійних кадрів та впровадженню сучасних управлінських практик в роботу державних органів.
  • Створення сприятливих умов для розвитку людського капіталу через покращення якості медичних послуг та забезпечення рівного доступу громадян до них, адаптація системи освіти до сучасних вимог, підтримка української культури та спорту.
  • Дієва підтримка інституцій, завданням яких є боротьба з корупцією та забезпечення верховенства права, формування основ для реального захисту приватної власності, забезпечення виняткової рівності перед правосуддям.
  • Гарантування безпеки кожного громадянина, ефективний захист суверенітету і територіальної цілісності держави шляхом реформування сфери безпеки та оборони.

  Сильна та стабільна економіка, рівні права та можливості для всіх без винятку, верховенство права, якісні медицина та освіта, соціальна захищеність – щодня Уряд докладає зусиль задля того, аби зміни у цих та інших сферах упевнено відчув кожен.

  Змінюємось сьогодні задля кращого завтра.

  Матеріали та посилання