• In English
 • Витяг з Порядку та умов

  ВИТЯГ 

  з Порядку та умов  проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджених

  протоколом № 1 засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів

  на посади членів НКРЕКП від 8 липня 2020 року

  (щодо переліку та порядку подання кандидатами документів 

  для участі у конкурсі)


  3. Перелік документів для участі у конкурсі, порядок їх подачі, прийому, реєстрації та розгляду Конкурсною комісією 

  3.1. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, протягом 45 календарних днів від дати оголошення конкурсу надсилає поштою або подає особисто (до Секретаріату Кабінету Міністрів України) такі документи:

  3.1.1. заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади члена НКРЕКП (сфери регулювання, в яких кандидат вважає себе найбільш компетентним, бачення проблем діяльності НКРЕКП та пропозиції щодо їх вирішення та іншу інформацію на розсуд кандидата) обсягом, не більше 5-ти сторінок друкованого тексту (Times New Roman 14). До заяви додається резюме у довільній формі;

  3.1.2. заяву про надання згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Додаток 1) та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (Додаток 2);

  3.1.3 автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

  3.1.4. особовий листок з обліку кадрів (Додаток 3);

  3.1.5. копію паспорта громадянина України;

  3.1.6. копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

  3.1.7. медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

  3.1.8. копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

  3.1.9. роздруковану декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" за посиланням http://public.nazk.gov.ua;

  3.1.10. заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

  3.1.11. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, перелік наукових публікацій тощо).

  3.2. Документи, зазначені у пунктах 3.1.1 – 3.1.11 подаються у паперовому вигляді у заклеєному конверті (пакеті) на якому обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, його адреса та адреса Конкурсної комісії. В конверт вкладається також електронний носій (USB-флеш-накопичувач) із усіма сканованими копіями у форматі PDF. Копії документів завіряються особистим підписом. При подачі документів поштою: документи відправляються не пізніше 5 календарних днів до дати закінчення прийому документів на конкурс; до них додається опис вкладення із відповідною відміткою пошти; на підтвердження відправлення кандидат надсилає скановану копію поштової квитанції на електронну адресу Конкурсної комісії (konkNEURC@kmu.gov.ua). При подачі документів особисто до них додається опис вкладення із особистим підписом кандидата; прийом документів здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

  __________________