• In English
 • Оголошення про порядок проведення конкурсного відбору кандидата на посаду Голови АРМА

   Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – конкурсна комісія), відповідно до статті 6 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” оголошує конкурсний відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

  1. Головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менше трьох років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

  2. Не може бути призначена на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, особа, яка:

  за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

  має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

  притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення умисного кримінального правопорушення;

  не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;

  не пройшла спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади” або не надала згоди на їх проведення;

  не подала відповідно до закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

  впродовж одного року до подання заяви про участь у конкурсі на заміщення цієї посади незалежно від строку входила до складу керівних органів політичної партії;

  має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

  3. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає протягом 15 календарних днів з дати, зазначеної у цьому оголошенні, такі документи:

  заяву про участь у конкурсі;

  заяву про надання згоди на проведення перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”;

  заяву про надання згоди на проведення перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади”;

  заяву про надання згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

  автобіографію, що повинна містити прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує року подання заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

  декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс (за 2021 рік);

  заяву про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

  копію паспорта громадянина України;

  копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

  медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

  копію військово-облікового документа: для призовника - посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаного - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного; для військовослужбовця - посвідчення особи військовослужбовця;

  довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

  копія державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (для виконання службових обов’язків).

  перелік із зазначенням усіх поданих документів (опис вкладення).

  Особи можуть подати додаткові документи, що підтверджують їх ділові та моральні якості, професійний рівень.

  До заяви додається електронний носій (FLASH, CD, DVD) із скан-копіями всіх поданих документів у форматі PDF.

  Вимоги до скан-копій документів:

  кожний із перелічених документів подається окремим файлом;

  назва кожного файлу має складатися з назви документа (не більше трьох слів) та прізвища кандидата.

  Наприклад, “Заява Петренко”, “Копія диплома Петренко”;

  Всі паперові копії документів мають бути засвідчені особисто кандидатом. На копіях проставляється відмітка “З оригіналом згідно”, особистий підпис кандидата, його ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

  Копії документів (паперовий та електронний варіант) мають бути якісними (з чітким зображенням).

  Документи від осіб, які претендують на участь у конкурсі, приймаються:

  з 29 листопада 2022 року до 13 грудня 2022 року.

  Заява з додатками надсилається на адресу конкурсної комісії (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2) рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

  Конверт із пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому куті): “НА КОНКУРС НА ПОСАДУ ГОЛОВИ АРМА”.

  Разом з надсиланням документів поштовим зв’язком, прохання, у разі можливості, додатково повідомити про відправлення заяви на участь у конкурсному відборі на електронну адресу конкурсної комісії arma@kmu.gov.ua

  Прийом документів завершується в день, визначений як кінцевий строк їх подання. Після спливу кінцевого терміну подання документів комісія прийме лише документи, які були надіслані рекомендованим листом (дата відправлення листа поштовим зв’язком не має перевищувати кінцевий строк подання документів).

  Оприлюднення інформації про кандидатів з поданих ними, відповідно до цього оголошення, документів здійснюється упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурсний відбір на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону і адресу електронної пошти кандидата.

  З урахуванням проведення конкурсного відбору в період дії воєнного стану в Україні, конкурсна комісія залишає за собою право запросити у кандидатів, які пройшли етап оцінювання професійних знань та якостей шляхом проведення тестування додаткові документи, а саме:

  декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік (рік, що передує року, в якому будуть проводитись перевірки відповідно до Законів України “Про запобігання корупції” та “Про очищення влади”;

  інші документи, подання яких передбачено Законом України “Про запобігання корупції” для проведення спеціальної перевірки, а також документи, які, на думку кандидата, підтверджують професійний досвід, знання та якості, необхідні для зайняття посади Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

  Подані документи поверненню не підлягають.

  Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснюється у три етапи:

  перевірка відповідності поданих кандидатами документів вимогам Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” (далі - Закон);

  оцінювання професійних знань та якостей шляхом проведення тестування;

  співбесіда з відібраними кандидатами з питань, пов’язаних із професійним досвідом, знаннями кандидата та його можливою майбутньою діяльністю на посаді Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

  З будь-яких питань, пов’язаних з проведенням конкурсного відбору, можна звертатись на адресу електронної пошти конкурсної комісії: arma@kmu.gov.ua


  Додаток 1 до Оголошення

  Додаток 2 до Оголошення

  Додаток 3 до Оголошення

  Додаток 4 до Оголошення

  Додаток 5 до Оголошення

  Додаток 6 до Оголошення