• In English
 • Соціальний перехід

  Україна потребує нового соціального договору, який відповідатиме реаліям і сучасним світовим підходам. Мета урядової політики — це формувати спроможність замість залежності людини.

  Згідно з цією філософією формується нова політика за наступними принципами: цифровізація, адресність, універсальність, справедливість, безбар’єрність. Соціальні послуги повинні бути доступні в смартфоні та охоплювати всю сферу. Підтримка людини має починатися з соціальної послуги та доповнюватися виплатою за потреби. Допомога буде надаватися тим, хто її дійсно потребує.

  Особлива увага буде приділена пенсійній реформі, яка дозволить забезпечити гідну старість нашим громадянам.

  Формуємо в Україні людиноцентричну соціальну сферу.

  1. Створення реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Запровадження фінансування послуги, а не утримання бюджетної установи

  Перехід від утримання установ до фінансування соціальних послуг за принципом «гроші ходять за», який полягає у тому, що кошти сплачуються саме за надану послугу, а не за фактом існування організації чи установи. Це забезпечить адресність та справедливість надання соціальної підтримки. Принцип застосовується для підтримки дітей, ветеранів, багатодітних родин тощо. Реєстр надавачів соціальних послуг дозволить людині скористатися державною підтримкою найбільш ефективним та прийнятним для неї способом. Готується запровадження електронного кейс-менеджменту. 

  2.  Створення Єдиного соціального реєстру, як складової частини Єдиної інформаційної системи соціальної сфери

  Держава має на меті створити максимально повний реєстр громадян, які отримують соціальну допомогу за різними напрямками. Це дозволить більш якісно та адресно надавати підтримку тим, хто її дійсно потребує, а також економити кошти платників податків. У відповідний реєстр повинні бути внесені як отримувачі виплат від держави, так і отримувачі відповідних послуг.

  3. Пенсійна реформа

  Уряд запускає нову пенсійну реформу. Її мета — забезпечити кожному українському пенсіонеру солідарну пенсію не нижче 30% його середньої заробітної плати протягом життя. У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Також планується запуск обов’язкової накопичувальної системи, яка в середньостроковій та довгостроковій перспективі створить умови для гідного європейського пенсійного забезпечення. Разом з накопичувальною складовою — українські пенсіонери мають отримувати не менше 50% від їхньої зарплати протягом життя. У 2024 році Уряд планує проведення індексації вже за новою системою.

  4. Базові соціальні виплати

  Планується переглянути підхід щодо розміру та формату підтримки родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальна допомога буде надаватися всім, хто її дійсно потребує, та буде залежати від рівня доходів. Середньострокова ціль Уряду – створити систему гарантованого мінімально необхідного життєвого рівня задля підтримки найуразливіших верств населення та виведення їх зі складних життєвих обставин.

  5. Цифровізація послуг соціальної сфери

  Послуги соціальної сфери — від отримання житлової субсидії до надання документів на усиновлення дитини  — будуть доступні в смартфоні. Шлях від користувача до послуги максимально простий, швидкий та небюрократичний. Цифрові послуги охоплять всю соціальну сферу. Серед пріоритетних планів Уряду — розширення на 50% кількості цифровізованих послуг соціальної сфери.