• In English
  • Секторальна робоча група Державна допомога
    19 січня 2022 15:00

    Засідання Тематичної підгрупи секторальної робочої групи з питань державної допомоги щодо приведення потенційних заходів державної допомоги, передбачених Податковим та Митним кодексами України, у відповідність до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони