• In English
 • Поширені питання

  Найбільш поширені питання про роботу наглядових рад:

  • Які державні підприємства повинні сформувати незалежні наглядові ради?

  Органи управління усіх унітарних підприємств, де єдиним засновником виступає держава, повинні сформувати наглядові ради. Якщо держава не єдиний акціонер – це питання вирішують загальні збори. В першу чергу, незалежні наглядові ради повинні бути сформовані для всіх особливо важливих для економіки України державних підприємств. До цієї категорії відносять підприємства, вартість активів яких перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу перевищує 1,5 млрд. гривень. Станом на 31.12.2018 року кількість таких підприємств становила 51.

  • Скільки державних підприємств на сьогодні мають незалежну наглядову раду?

  Незалежні наглядові ради вже працюють у таких державних компаніях – «Нафтогаз України», «Магістральні трубопроводи України», «Укрзалізниця», «Укренерго», «Укрпошта». Нещодавно сформована незалежна наглядова рада для державного підприємства «Прозорро.Продажі». Завершується відбір кандидатів ще до двох наглядових рад – «Адміністрації морських портів України», «Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

  • Який повинен бути кількісний склад наглядової ради?

  Кількісний склад наглядової ради регулюється законодавством та статутом підприємства. Але існує загальна вимога, що кількість членів наглядової ради не може бути менше ніж п’ять осіб та більше ніж 11 осіб. Причому незалежні члени наглядової ради повинні становити більшість від її загального складу.

  • Чи можуть входити до складу наглядової ради іноземці?

  Законодавство не висуває обмежень щодо участі негромадян України у конкурсному відборі до наглядових рад державних підприємств.

  • Як визначається рівень грошової компенсації для незалежних членів наглядової ради? 

  Члени наглядових рад державних підприємств мають право на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням своїх функцій, за рахунок підприємства. Розмір грошової компенсації може складатися із двох частин - річної та додаткової винагороди, - які зазначаються у цивільно-правовому договорі між членом наглядової ради та підприємством. Максимальний розмір річної винагороди обмежується в залежності від доходу державного підприємства за останній звітний рік. Додаткова винагорода може бути сплачена за виконання функцій голови наглядової ради (20% річної винагороди) та за участь у роботі комітету наглядової ради (10% річної винагороди, незалежно від кількості комітетів). Питання компенсації для незалежних членів наглядової ради регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 668.

  • Як часто наглядова рада державного підприємства повинна проводити засідання?

  Планові засідання наглядової ради проводяться не менше одного разу на квартал відповідно до затвердженого плану. Позапланові засідання можуть скликатися у будь-який час за ініціативою голови наглядової ради, будь-якого з її членів або суб’єкта управління.

  • Чи можливо брати участь у засіданнях наглядової ради заочно, наприклад шляхом скайп-конференції? 

  Формати проведення засідань наглядової ради повинні бути визначені в статуті підприємства та положенні про наглядову раду. В цих документах можуть бути передбачені такі заочні формати як відео- чи скайп-конференція та заочне голосування (опитування).

  • Які комітети обов’язково повинні бути утворені наглядовою радою державного підприємства?

  Наглядова рада державного підприємства обов’язково утворює комітет з питань аудиту і комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам підприємства. Відповідно до статуту та положення про наглядову раду наглядова рада має право утворювати й інші комітети.

  • Одночасно членом якої кількості наглядових рад можна бути?

  Для незалежних членів наглядової ради такі обмеження можуть міститися у статуті підприємства та положенні про наглядову раду. Для представників держави в наглядовій раді існує загальне обмеження - не можна одночасно бути членом наглядових рад більше ніж п’яти державних підприємств.

  • Хто приймає рішення про умови оплати членів наглядової ради?

  Суб’єкт управління, до сфери управління якого належить підприємство або ж загальні збори товариства (якщо держава не є єдиним власником корпоративних прав) приймають рішення про розмір річної винагороди членам наглядової ради з урахуванням показників визначення розміру винагороди.

  • Хто укладає контракт з членом наглядової ради?

  Контракт з переможцем відбору укладає особа, яку уповноважив на це суб’єкт управління або загальні збори акціонерів. Такий контракт може бути як оплатним, так і безоплатним.

  Питання про процедуру конкурсного відбору
   

  • Чи потрібно приїжджати до України претендентам, яких включено до shortlist, щоб взяти участь у засіданні Комітету з призначень?

  За відсутності можливості безпосередньої участі претендента в засіданні Комітету з призначення розгляд його кандидатури може здійснюватися в режимі відео- чи скайп-конференції.

  • Чи встановлені законодавством вимоги до різноманітності у наглядовій раді державного підприємства?

  У нормативних актах Кабінету Міністрів визначено, що конкурсний відбір здійснюється з дотриманням принципу різноманітності складу наглядових рад по професійним компетенціям, якими володіють її члени, як незалежні, так і представники держави.

  • З яких причин претендент може буде не допущений до участі у відборі?

  Рішення про допуск претендента до участі у конкурсному відборі приймає комісія, що здійснює попередній відбір. Причинами недопуску можуть бути: неподання претендентом одного із документів; невідповідного оформлення одного із поданих документів; невідповідності претендента встановленим комісією вимогам; подання недостовірної інформації; наявність у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності, а також якщо документи надіслані після закінчення терміну, зазначеного в оголошенні про конкурсний відбір.

  Питання про вимоги до документів претендентів

  • Які документи зазвичай претендент подає для участі у відборі?

  Для участі в конкурсному відборі претендент подає особисто та/або надсилає на поштову адресу чи e-mailнаступні документи: заяву на участь у відборі; резюме; копію документа, що посвідчує особу (паспорт); копію документа про вищу освіту; копію трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи; згоду на обробку персональних даних; рекомендаційний лист;  мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради; заяву щодо відповідності критеріям незалежності. Детальний перелік документів визначається в оголошенні про проведення конкурсного відбору.

  • Для участі у відборі необхідно подавати копії всіх сторінок паспорта або конкретних сторінок?

  Для участі у відборі громадяни України повинні надати в пакеті документів копії всіх заповнених сторінок свого паспорту; не громадяни України – копію документа який, посвідчує особу іноземця або особу та особу без громадянства.

  • Чи потрібно нотаріально підтверджувати і перекладати на англійську мову копію паспорта? 

  Копія паспорта претендента не потребує нотаріального підтвердження. Якщо мова документу не українська чи англійська, повинен бути доданий переклад на англійську мову.
   

  • Чи потрібно нотаріально підтверджувати і перекладати на англійську мову копії документів про отримання освіти?

  Копію документа про вищу освіту не потрібно нотаріально підтверджувати. Диплом про вищу освіту, виданий українським навчальним закладом, не потребує перекладу. Якщо оригінальна мова диплому не українська чи англійська, інформація повинна бути перекладена на англійську мову.
   

  • Чи існують вимоги до формату сканування документів?

  Відскановані документи претендентів, які надсилаються на e-mail,повинні бути збережені у форматі файлів PDF(всі сторінки документу – в одному файлі).

  • Документи на участь у конкурсному відборі незалежних членів наглядової ради потрібно направляти в конверті на фізичну адресу міністерства, подавати особисто до комісії з відбору чи надсилати на зазначений в оголошенні про відбір e-mail?

  Учасник відбору може вибрати будь-який з цих трьох способів подання документів – особисте подання, направлення на поштову адресу чи e-mail.

  • При складанні резюме та мотиваційного листа, на що варто звернути увагу? 

  Резюме повинно бути докладним і включати всі досягнення претендента на останніх місцях роботи, як мінімум за останні десять років. Описуючи досягнення, рекомендується зазначати їх економічний ефект. Резюме та мотиваційний лист повинні містити чіткі аргументи: Який досвід і досягнення претендента зможуть бути корисними для підприємства? Яку цінність претендент може принести, працюючи у наглядовій раді? Ці ж аргументи необхідно зазначити під час інтерв'ю і вони повинні бути підтверджені документально.
   

  • Чи існують вимоги щодо складання рекомендаційного листа і вибору рекомендодавця?

  Рекомендаційний лист не є визначальним фактором, але до його підготовки потрібно підходити ретельно. Бажано, щоб рекомендодавець мав високий рейтинг громадської або професійної довіри. Текст рекомендаційного листа повинен містити конкретні підтвердження експертизи претендента по тій компетенції, на яку він претендуєте у наглядовій раді.
   

  • Хто надсилає учасникам відбору підтвердження про отримання пакету документів?

  Комісія з попереднього відбору після надходження електронного листа з документами претендента надсилає підтвердження про його отримання.
   

  • Хто повинен повідомити учасникам відбору про його результати і в який термін?

  Комісія з попереднього відбору письмово повідомляє всіх учасників конкурсу про його результати по e-mail. Нормативними документами не передбачений термін розсилки таких повідомлень.

  • Чи повинні подавати E-декларацію члени наглядової ради державного підприємства?

  Починаючи з 1 квітня 2018 року набули чинності антикорупційні вимоги до членів наглядової ради державного підприємства, як громадян України, так і громадян інших держав. Відповідно до цих вимог вони повинні декларувати всі свої доходи і майно, отримані як в Україні, так і за її межами, включаючи доходи і майно членів сім’ї. Вимоги до складання Е-декларації визначені Законом України «Про запобігання корупції».

  • Чи потрібно заповнювати E-декларацію при поданні документів на участь у конкурсному відборі незалежних членів наглядової ради державного підприємства?

  Е-декларацію заповнюють за законом лише посадові особи державних підприємств, до яких відносяться члени наглядових рад. Тому після погодження Кабінетом Міністрів та призначення на посаду переможців такі особи повинні подавати Е-декларації. Оскільки конкурс на посади членів наглядових рад державних підприємств відбувається за процедурою, відмінною від конкурсу для державних службовців, то декларація претендента на посаду члена наглядової ради не подається.