• In English
 • Критерії відбору рекрутера

  Кваліфікаційні критерії постачальника послуг
  з добору керівного персоналу
  для відбору керівників та членів наглядових рад
  для особливо важливих для економіки України підприємств
   

  Ці критерії не є обов’язковими та носять рекомендаційний характер

  1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

  Фахівець з добору персоналу (професійна рекрутингова компанія) на дату оголошення процедури закупівлі повинен мати розгалужену мережу офісів (філії, відділення тощо) з розташуванням на території України, Сполучених Штатів Америки та/або щонайменше 5 країн Європейського Союзу або мати угоди про співпрацю з материнськими, дочірніми або іншими афілійованими компаніями, які мають офіси у зазначених країнах.

  Для підтвердження наявності розгалуженої мережі офісів у зазначених вище юрисдикціях до тендерної пропозиції необхідно додати витяги з відповідних реєстрів чи копії свідоцтв про реєстрацію материнської компанії, філій, відділень тощо.

  Для підтвердження наявності угоди про співпрацю з материнськими, дочірніми або іншими афілійованими компаніями, які мають офіси у зазначених країнах, необхідно надати копії таких угод.

  2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

  Фахівець з добору персоналу підтверджує, що до надання послуг буде залучено не менше двох працівників, які не менше [_5_] років перебували у трудових відносинах, з компанією(ми), яка(і) є, на дату оголошення процедури закупівлі, членом Асоціації консультантів по підбору керівників та управління талантами (The Association of Executive Search and Leadership Consultants) та були безпосередньо залучені до надання послуг з добору керівників або членів наглядових рад підприємств.

  Для підтвердження кваліфікації таких працівників необхідно надати довідку у довільній формі із зазначенням:

                  - імені, прізвища та посади працівників, які будуть залучені до надання послуг;

                  - строку перебування у трудових відносинах з компанією(ми), яка(і) є, на дату оголошення процедури закупівлі, членом Асоціації консультантів по підбору керівників та управління талантами (The Association of Executive Search and Leadership Consultants).

  Фахівець з добору персоналу підтверджує, що до надання послуг буде залучено принаймні одного працівника, який володіє українською мовою.

  Для підтвердження володіння українською мовою учасник має надати довідку у довільній формі із зазначенням імені, прізвища та посади працівника(ів), який володіє українською мовою та буде залучений до надання послуг.

  3. Досвід виконання аналогічних завдань

  Фахівець з добору персоналу протягом останніх [_24_] місяців успішно надавав послуги з добору керівників або членів наглядових рад принаймні двох підприємств, які мають зареєстроване місцезнаходження у Сполучених Штатах Америки або країнах Європейського Союзу.

  Для підтвердження досвіду виконання аналогічних завдань учасник має надати рекомендаційні листи у довільній формі від клієнтів, для яких було надано такі послуги.

  4. Інші вимоги

  Фахівець з добору персоналу є дійсним членом Асоціації консультантів по підбору керівників та управління талантами (The Association of Executive Search and Leadership Consultants).

  Для підтвердження членства в Асоціації консультантів по підбору керівників та управління талантами назва компанії повинна міститися в переліку членів на сайті Асоціації.