українська російська англійська
ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 4 липня 2016 року
Апарат Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики

04.07.2016 | 14:30

 

1.         Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Голова Національного агентства) оголошує про початок прийняття заяв від осіб, які претендують на участь у конкурсі на посаду Голови Національного агентства.

 

2.         Згідно з статтею 3 Закону Головою Національного агентства може бути громадянин України, який:

1)       має вищу юридичну освіту;

2)       має стаж роботи у галузі права не менше п’яти років;

3)       має досвід роботи на керівних посадах в органах влади, органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менше трьох років;

4)       володіє державною мовою;

5)       здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

 

3.         Відповідно до статті 3 Закону не може бути призначена на посаду Голови Національного агентства особа, яка:

1)       за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2)       має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

3)       притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину;

4)       не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;

5)       не пройшла спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» або не надала згоди на їх проведення;

6)       не подала відповідно до закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

7)       впродовж одного року до подання заяви про участь у конкурсі на заміщення цієї посади незалежно від строку входила до складу керівних органів політичної партії.

 

4.         Заяви та інші передбачені законами документи для участі у конкурсі мають бути надіслані рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) на поштову адресу Кабінету Міністрів України: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, або особисто передані до Секретаріату Кабінету Міністрів України за адресою: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, підїзд 6, поверх 1 (з позначенням на конверті «На конкурс на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»). Прийом документів для участі у конкурсі триватиме з 19 липня до 3 серпня 2016 року.

 

5.         Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений у цьому оголошенні строк такі документи:

1)    заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2)    заяву на проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

3)    копію паспорта громадянина України (усіх сторінок, крім порожніх);

4)    заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками, затверджену наказом Міністерства статистики від 26 грудня 1995 р. № 343;

5)    дві фотокартки розміром 4 х 6 сантиметрів;

6)    автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

7)    декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України «Про запобігання корупції»;

8)    копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені, а також копії документів, що підтверджують стаж та досвід роботи;

9)    медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від 30 липня 2012 р.  № 578;

10)  копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

11)  довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

12)  інші документи, які, на думку кандидата, підтверджують професійний досвід, знання та якості, необхідні для зайняття посади Голови Національного агентства.

 

6.         Адреса електронної пошти для листування: aroamo@kmu.gov.ua .

 

.

 

 

версія для друку